Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Συναντήσεις στα πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος με ακρωνύμιο «BIG foot»

14 Ιουνίου 2012


Prinos_02.jpg

Για δεύτερη φορά στελέχη της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ συναντήθηκαν με γυναίκες του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγροτικών Προϊόντων Πρίνου. Οι συναντήσεις αυτές διοργανώνονται στα πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος με ακρωνύμιο «BIGfoot» και τίτλο «Προσέγγιση Γενεών σε Απομονωμένες Ορεινές Περιοχές» που υλοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Δια βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme).

Ειδικότερα με τις συναντήσεις προωθείται η εκπόνηση ενός "Τοπικού Σχεδίου Δράσης", το οποίο θα αποτελεί αποτέλεσμα διαβούλευσης με τον τοπικό πληθυσμό, προκειμένου να αναλύσει τις τοπικές προοπτικές, μέσω των ευκαιριών που παρέχουν οι πολιτιστικοί, ιστορικοί και περιβαλλοντικοί πόροι. Τα στοιχεία αυτά θα συγκεντρώνονται και θα αποτυπωθούν σε ένα οπτικό χάρτη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στόχος του προγράμματος «BIGfoot» είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου άνθρωποι από διαφορετικές ηλικίες και κοινωνικά στρώματα συγκλίνουν ώστε να αρθεί το φαινόμενο της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων ανθρώπων που ζουν σε ορεινές περιοχές, καθιστώντας τους πολύτιμους πόρους γνώσης και εμπειρίας, ενισχύοντας την αυτο-εμπιστοσύνη τους και διατηρώντας και ενισχύοντας, όπου είναι δυνατόν, την παραγωγική και αναγεννητική ικανότητα της βάσης των ανθρώπινων πόρων του βουνού

Στο διακρατικό σχέδιο συμμετέχουν εκτός από το ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ–ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε οι ακόλουθοι φορείς:

§         Ο Δήμος του Gubbio της Ιταλίας, ως συντονιστής εταίρος.

§         Το ερευνητικό κέντρο Goure S.r.l. της Περούντζια της Ιταλίας.

§         Το ερευνητικό ινστιτούτο «Menon Network EEIG» του Βελγίου.

§         Ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Ορεινών Περιοχών  «ΑΕΜ» της Γαλλίας.

§         Το Αναπτυξιακό Κέντρο «CDNWB» της Βορειοδυτικής Βουλγαρίας.

§         Ο δημόσιος φορέας «UNEP ROE Vienna ISCC» της Αυστρίας.

§         Το ερευνητικό κέντρο «CNR-ISGI» της Ιταλίας.


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 22 Οκτωβρίου 2018

Έληξε την Παρασκευή 19/10/2018, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης...

Μάθετε περισσότερα

«ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ 19/10/2018 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 130/20.06.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ

11 Οκτωβρίου 2018

«ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ 19/10/2018 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 130/20.06.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ...

Μάθετε περισσότερα