Αναζήτηση:
 

 
Εταιρεία
Προγράμματα
ΕΣΠΑ 2007-2013
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4. ΠΑΑ
Ο.Π.Α.Α.Χ. ΑΞΟΝΑΣ 3. ΠΑΑ
Μελέτες
Εκδηλώσεις
Νέα
Προκηρύξεις
Εκδόσεις
Χρήσιμες συνδέσεις
Επικοινωνία


  

 
Τελευταία 'Αρθρα
Προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER του ν. Τρικάλων».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»
Φόρουμ Πληροφόρησης Εργοδοτών του Σχεδίου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
Ένταξη 25 επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης του Προγράμματος LEADER ύψους 4,2 εκ. ευρώ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στα πλαίσια του Σχεδίου «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 22η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στα πλαίσια του Σχεδίου «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Συμμετοχή της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. σε πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα με το διακριτικό τίτλο ΑΙ4Β
Ένταξη 16 επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης του Προγράμματος LEADER ύψους 4,2 εκ. ευρώ

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4. ΠΑΑ

  • Γενικά για το πρόγραμμα LEADER

Στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER εφαρμόζονται τοπικά προγράμματα με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές. Η εκπόνηση και εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων πραγματοποιούνται μέσω της ¨εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης - ΟΤΔ), που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) συνιστούν νόμιμη κοινή δομή, το καταστατικό των οποίων ορίζει ως σκοπό και αντικείμενο δραστηριότητας τους την ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρικής σχέσης και την ικανότητα διαχείρισης δημοσίων κονδυλίων.

 

  • 4η προκήρυξη για το πρόγραμμα LEADER (NEA 2015)

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» - (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

 

4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος LEADER - Αναλυτική

 

4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος LEADER - Περιληπτική

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενημερωτικό Υλικό

 

Ενημερωτικός Οδηγός 4ης Προκήρυξης Προγράμματος LEADER

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Υποδείγματα  Φακέλων Υποψηφιότητας

 

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L123

 

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρων L311, L312, L313

 

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L321, L322, L323, L313-3,4

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Κατάλογος Δικαιολογητικών

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 

Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων Επιλεξιμότητας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Κριτήρια Επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια)

 

Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα Κριτήρια)

 

Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων Επιλογής

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Πίνακας Τιμών Μονάδας

 

Πίνακας Τιμών Μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες

 

Υπόδειγμα πίνακα προϋπολογισμού

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του ¶ξονα 4 "Προσέγγιση LEADER"

ΚΥΑ 401/2010

ΚΥΑ 6102/2012 1η Τροποποίηση της 401/2010

2η Τροποποίηση της 401/2010

ΚΥΑ 2974/2009

ΚΥΑ 3427/2010 1η Τροποποίηση της 2974/2009

ΥΑ 1577/2010

1η Τροποποίηση της YA 1577/2010

2η Τροποποίηση της YA 1577/2010

3η Τροποποίηση της YA 1577/2010

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. To τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER

 

Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της ΟΤΔ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

 

Αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Της ΟΤΔ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

 

Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης του προγράμματος LEADER

 

 

  • 3η προκήρυξη για το πρόγραμμα LEADER

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» - (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

 

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος LEADER - Αναλυτική

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος LEADER - Περιληπτική

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενημερωτικό Υλικό

Ενημερωτικός Οδηγός 3ης Προκήρυξης Προγράμματος LEADER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Υποδείγματα  Φακέλων Υποψηφιότητας

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L123

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρων L311, L312, L313-6,8

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L321, L322, L323, L313-3,4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Κατάλογος Δικαιολογητικών

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων Επιλεξιμότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Κριτήρια Επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια)

Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα Κριτήρια)

Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων Επιλογής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Πίνακας Τιμών Μονάδας

Πίνακας Τιμών Μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες

Υπόδειγμα πίνακα προϋπολογισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του ¶ξονα 4 "Προσέγγιση LEADER"

ΚΥΑ 401/2010

ΚΥΑ 6102/2012 1η Τροποποίηση της 401/2010

2η Τροποποίηση της 401/2010

ΚΥΑ 2974/2009

ΚΥΑ 3427/2010 1η Τροποποίηση της 2974/2009

ΥΑ 1577/2010

1η Τροποποίηση της YA 1577/2010

2η Τροποποίηση της YA 1577/2010

3η Τροποποίηση της YA 1577/2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. To τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER

Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της ΟΤΔ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

Αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Της ΟΤΔ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης του προγράμματος LEADER

 

  • 2η προκήρυξη για το πρόγραμμα LEADER

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος LEADER - Αναλυτική

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος LEADER - Περιληπτική

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενημερωτικό Υλικό

Ενημερωτικός Οδηγός 2ης Προκύρηξης Προγράμματος LEADER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Υποδείγματα  Φακέλων Υποψηφιότητας

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L123

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρων L311, L312, L313-5,6,8

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L312-4, L313-9

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L321, L322, L323, L313-3,4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Κατάλογος Δικαιολογητικών

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων Επιλεξιμότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Κριτήρια Επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια)

Κριτήρια Επίλογής (Βαθμολογούμενα Κριτήρια)

Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων Επιλογής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Πίνακας Τιμών Μονάδας

Πίνακας Τιμών Μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες

Υπόδειγμα πίνακα προϋπολογισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του ¶ξονα 4 "Προσέγγιση LEADER"

ΚΥΑ 401/2010

ΚΥΑ 6102/2012 1η Τροποποίηση της 401/2010

ΚΥΑ 2974/2009

ΚΥΑ 3427/2010 1η Τροποποίηση της 2974/2009

ΥΑ 1577/2010

1η Τροποποίηση της YA 1577/2010

2η Τροποποίηση της YA 1577/2010

3η Τροποποίηση της YA 1577/2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. To τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER

Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της ΟΤΔ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης του προγράμματος LEADER


 

  • 1η προκήρυξη για το πρόγραμμα LEADER (2010)

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος LEADER - Αναλυτική

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος LEADER - Περιληπτική

Ενημερωτικός Οδηγός 1ης Προκύρηξης Προγράμματος LEADER

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L123

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρων L311, L312, L313

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L312-4

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L312-5

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L321, L322, L323, L313-4

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Κριτήρια Επίλογής (Βαθμολογούμενα Κριτήρια)

Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων Επιλογής & Επιλεξιμότητας

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Πίνακας Τιμών Μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες

ΚΥΑ 401/2010

ΚΥΑ 2974/2009

ΚΥΑ 3427/2010 1η Τροποποίηση της 2974/2009

Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της ΟΤΔ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης του προγράμματος LEADER

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα_01

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα_02

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας