Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Γεύσεις της Θεσσαλίας

CD

Ιουν - 2014


Το τοπικό πρόγραμμα LEADER+ N. Τρικάλων

CD

Ιουν - 2014