Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr


Ημερίδα στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡ με θέμα «Προστασία και Διαχείριση Ορεινών Οικοσυστημάτων Ασπροποτάμου - Κόζιακα»

8 Αυγούστου 1998 - 8 Αυγούστου 1998

Ημερίδα στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡ με θέμα «Προστασία και Διαχείριση Ορεινών Οικοσυστημάτων Ασπροποτάμου - Κόζιακα» στο Περτουλι Τρικάλων στις 8-8-1998.

Μάθετε περισσότερα

Ημερίδα στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡ με θέμα «Προστασία και Διαχείριση Ορεινών Οικοσυστημάτων Ασπροποτάμου - Κόζιακα»

7 Αυγούστου 1998 - 7 Αυγούστου 1998

Ημερίδα στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡ με θέμα «Προστασία και Διαχείριση Ορεινών Οικοσυστημάτων Ασπροποτάμου - Κόζιακα» στο Χαλίκι στις 7-8-1998.

Μάθετε περισσότερα

Αρχείο Ημερίδες

Δημοφιλείς ετικέτες