Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Συνέδριο με θέμα «Ολοκλήρωση-Αποτελέσματα του Προγράμματος ΟΠΑΑΧ-ΕΚΤ Ορεινής Καλαμπάκας»

30 Σεπτεμβρίου 2008 - 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνέδριο με θέμα «Ολοκλήρωση-Αποτελέσματα του Προγράμματος ΟΠΑΑΧ-ΕΚΤ Ορεινής Καλαμπάκας», στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Καλαμπάκας, στις 30-9-2008.

Μάθετε περισσότερα


Συνέδριο των Μονάδων Υποστήριξης Απασχόλησης (ΜΥΑ) του προγράμματος «Τοπική στρατηγική για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλία»

1 Φεβρουαρίου 2005 - 1 Φεβρουαρίου 2005

Συνέδριο των Μονάδων Υποστήριξης Απασχόλησης (ΜΥΑ) του προγράμματος «Τοπική στρατηγική για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλία» Άρθρο 6 του ΕΚΤ...

Μάθετε περισσότερα

Συνέδριο των Μονάδων Υποστήριξης Απασχόλησης (ΜΥΑ) του προγράμματος «Τοπική στρατηγική για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλία»

31 Ιανουαρίου 2005 - 31 Ιανουαρίου 2005

Συνέδριο των Μονάδων Υποστήριξης Απασχόλησης (ΜΥΑ) του προγράμματος «Τοπική στρατηγική για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλία» Άρθρο 6 του ΕΚΤ -...

Μάθετε περισσότερα