Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Έληξε

19 Νοεμβρίου 2012, λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓια τη σύναψη συμβάσεων Ανάθεσης Έργου της Εταιρείας«Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ -...

Μάθετε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT Έληξε

10 Οκτωβρίου 2012, λήγει στις 18 Οκτωβρίου 2012

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε στο πλαίσιο υλοποίησης τουδιακρατικού ευρωπαϊκού προγράμματος...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μίσθωσης Έργου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Μηχανισμός Υποστήριξης των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013» Έληξε

11 Ιουνίου 2011, λήγει στις 21 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΓια τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στοέργo:Μηχανισμός Υποστήριξης των καθεστώτωνενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μίσθωσης Έργου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER» Έληξε

11 Ιουνίου 2011, λήγει στις 21 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΓια τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργουστο έργο:«Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER»στα πλαίσια του Άξονα 4. «Εφαρμογή...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Έληξε

1 Μαρτίου 2011, λήγει στις 31 Μαρτίου 2011

Το ΔΣ της Αναπτυξιακής Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε έχονταςυπόψη:α) το οργανόγραμμα και τον κανονισμό της εταιρίας,β)...

Μάθετε περισσότερα

Αρχείο