Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

4 Δεκεμβρίου 2009

Αναπτυξιακή Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) (ΦΕΚ 3649/17-7-1992
όπως τροποποιήθηκε με το 927/11-2-2008) με την υπ ́ αρίθμ. 218/1ο θέμα/6-11-2009 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την υπ’ αριθμ. 15315-26/11/2009 έγκριση του Γ. Γραμματέα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 21 παρ.3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.
2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003,
3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005 για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά
τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Το προσωπικό θα προσληφθεί για την συνέχιση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του
δήμου Βασιλικής

Σχετικά αρχεία

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα