Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr
Βήμα 1:Δημιουργία πυρήνα εμψυχωτών – Ομάδες Έργου από κοινωνικές-επιστημονικές οργανώσεις /ΟΤΔ / Δημόσιο τομέα με συμφωνία κοινών στόχων.

 

Στις 14/10/99 στην Τεχνική Σύσκεψη που έγινε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εγκρίθηκαν οι στόχοι και το περιεχόμενο του προγ/τος, αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών του προγ/τος, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης της Δράσης και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν 4 ενημερωτικές συναντήσεις, από μια σε κάθε νομό της περιφέρειας.

 

Υπό την ευθύνη της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ διοργανώθηκε στο Νομό Τρικάλων, την Τετάρτη 20-10-99 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας, ενημερωτική συνάντηση των ακόλουθων φορέων, που εθελοντικά μπορούσαν να συμμετάσχουν στο τοπικό Δίκτυο σε νομαρχιακό επίπεδο :

 

1.      Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων

2.      Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Τρικάλων

3.      ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων.

4.      Αναπτυξιακή Εταιρεία ΝΑ Τρικάλων.

5.      Δίκτυο επιστημόνων Καποδιστριακών Δήμων.

6.      Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Τρικάλων.

7.      Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Καλαμπάκας.

8.      Ένωση Δασικών Συν/σμών Δυτικής Θεσσαλίας.

9.      Σύλλογος Κτηνοτρόφων νομού Τρικάλων «Στάνη».

10.  Ομάδα Παραγωγών μηλοπαραγωγών «Μηλοτόπου Φάρμας».

11.  Σωματείο επαγγελματιών τουρισμού «Ξένιος Ζευς».

 

Η συνάντηση ήταν ανοικτή σε οποιοδήποτε φορέα εκτιμούσε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει εθελοντικά στο Δίκτυο, είχε στόχο την ενημέρωση των φορέων για το πρόγραμμα, τη συγκρότηση του Δικτύου σε επίπεδο νομού, τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος ενεργειών και οικονομικού προγ/σμού της Α’ φάσης (από 1/11/1999 έως 19/1/2000) και κατέληξε στη δημιουργία ομάδας έργου που αποτέλεσε τον αρχικό πυρήνα δράσης του Δικτύου για το νομό Τρικάλων.

 

Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 1999 έγινε ενημερωτική συνάντηση των επιστημόνων των νέων Δήμων του Νομού Τρικάλων για τον ρόλο και τις δράσεις των εμψυχωτών του Δικτύου, και  δημιουργήθηκε μια ομάδα από εθελοντές επιστήμονες που αποτέλεσε το δίκτυο εμψυχωτών για το Νομό Τρικάλων.  

 

Βήμα 2:Συγκέντρωση πληροφοριακού επιστημονικού υλικού & αρχείο θέματος, κανονισμοί ΕΕ /  σεμινάρια εμψυχωτών – Ομάδων Έργου  με στελέχη ιδιωτικού & δημοσίου τομέα.

 

Συγκεντρώθηκε το απαραίτητο πληροφοριακό επιστημονικό υλικό που αφορά:

·         την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ (Κανονισμός (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου και των κανόνων εφαρμογής του με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1750/1999 της Επιτροπής)

·         τις γενικές διατάξεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Κανονισμός (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου)

·         τη βιολογική γεωργία (Κανονισμός (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου που συμπληρώνεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1804/1999 του Συμβουλίου)

·         τις νέες οργανωτικές δομές στον αγροτικό χώρο (Ομάδες Παραγωγών (Κανονισμός (ΕΚ) 2200/1996 του Συμβουλίου), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (Ελληνική Νομοθεσία, Νόμος Υπ.Αρ.2732/1999)

·         τα Προϊόντα Ποιότητας [ΠΟΠ, ΠΓΕ, (Κανονισμός (ΕΚ) 2081/1992 του Συμβουλίου), Ιδιοτυπίας (Κανονισμός (ΕΚ) 2082/1992 του Συμβουλίου)]

·         τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεξης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ)

·         την αναγνώριση και επισήμανση του βοείου κρέατος (Κανονισμός (ΕΚ) 820/1997 του Συμβουλίου)

·         τον  Αγροπεριβαλλοντικό Κανονισμό (ΕΚ) 2078/92 της Επιτροπής

·         τις δράσεις προώθησης και εμπορίας του βοείου κρέατος ποιότητας (Κανονισμός (ΕΚ) 2067/1992 του Συμβουλίου και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1720/1997 της Επιτροπής)

·         την κοινή οργάνωση της αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα του βοείου κρέατος (Κανονισμός (ΕΚ) 1254/1999 του Συμβουλίου)

 

Το παραπάνω υλικό δόθηκε στα μέλη του Νομαρχιακού Δικτύου (Ομάδας Έργου) & του Δικτύου εμψυχωτών που συγκροτήθηκε στο Νομό Τρικάλων σε σεμινάριο κατάρτισης που πραγματοποιήθηκε από το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ το Σάββατο 20-11-99 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας, όπου έγινε ενημέρωση για τα παρακάτω θέματα από ειδικούς επιστήμονες που, μεταξύ άλλων, ήταν οι Λώλης Δημήτριος, Σέκκας Φίλιππος, Πάτρας Παναγιώτης, Παπαβασιλείου Γεώργιος και Μιχαηλίδης Δημήτριος.

 

 

Βήμα 3: Ενημερωτικές εκδηλώσεις για ενημέρωση σε κοινά διαγνωσμένο περιβάλλον και στόχους.

 

Το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ πραγματοποίησε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε 18 Δήμους του Νομού Τρικάλων (φωτ.1,2,3). Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα θέματα που αναπτύχθηκαν ανά Δήμο, καθώς και ο τόπος – ημερομηνία της εκδήλωσης:

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

α/α

ΔΗΜΟΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ

 1.  

Δήμος Φαρκαδόνας

·         Συλλογικά Σχήματα βαμβακοπαραγωγών

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

7/12/1999

Φαρκαδόνα

«Ποσειδώνιο»

 1.  

Δήμος Χασίων

·         Συλλογικά Σχήματα αιγοπροβατοτρόφων

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

8/12/1999

Ασπροκκλησιά

Δημοτ. Σχολείο

 1.  

Δήμος Γόμφων

·         Συλλογικά σχήματα βαμβακοπαραγωγών

·         Συλλογικά σχήματα παραγωγών νωπών φρουτολαχανικών

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

14/12/99

Λυγαριά

Πνευματικό Κέντρο

 1.  

Δήμος Οιχαλίας

·         Συλλογικά σχήματα βαμβακοπαραγωγών

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

16/12/99

Οιχαλία

Πνευματικό Κέντρο

 1.  

Δήμος Τυμφαίων

·         Συλλογικά σχήματα αιγοπροβατοτρόφων

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

17/12/99

Φωτεινό

«Βαβίτσα»

 1.  

Δήμος Εστιαιώτιδας

·         Συλλογικά σχήματα βαμβακοπαραγωγών

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

21/12/99

Μεγαλοχώρι

«Γκουγκαρά»

 1.  

Δήμος Φαλώρειας

·         Συλλογικά σχήματα βαμβακοπαραγωγών

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

29/12/1999

Κεφαλόβρυςο

Δημ. Σχολείο

 1.  

Δήμος Κλεινού

·         Συλλογικά σχήματα αιγοπροβατοτρόφων

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

4/1/2000

Καφ.

“Κουκοράβα”

 1.  

Δήμος Κόζιακα

·         Συλλογικά σχήματα αιγοπροβατοτρόφων

·         Συλλογικά σχήματα παραγωγών καλαμποκιού

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

5/1/2000

Πρίνος

Γυμνάσιο

 

 1.  

Δήμος Πύλης

·         Συλλογικά σχήματα αιγοπροβατοτρόφων

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

8/1/2000

Πύλη

Δημαρχείο

 1.  

Δήμος Μεγ. Καλυβίων

·         Συλλογικά σχήματα βαμβακοπαραγωγών

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

10/1/2000

Μεγ. Καλύβια

Δημαρχείο

 1.  

Δήμος Καλαμπάκας

·         Αγροτουρισμός – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας

11/1/2000

Καλαμπάκα

Εργατικό Κέντρο

 1.  

Δήμος Παλαιοκάστρου

·         Συλλογικά σχήματα αιγοπροβατοτρόφων

·         Συλλογικά σχήματα καπνοπαραγωγών

·         Συλλογικά σχήματα βαμβακοπαραγωγών

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

12/1/2000

Παλαιόπυργος

Δημαρχείο

 

 1.  

Δήμος Αιθήκων

·         Αγροτουρισμός – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας

13/1/2000

Ελάτη

Δημ. Σχολείο

 1.  

Δήμος Βασιλικής

·         Συλλογικά σχήματα βαμβακοπαραγωγών

·         Συλλογικά σχήματα καπνοπαραγωγών

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

13/1/2000

Βασιλική

Δημαρχείο

 1.  

Δήμος Πιαλείων

·         Συλλογικά σχήματα χοιροτρόφων

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

14/1/2000

Φήκη

Γυμνάσιο

 1.  

Δήμος Πελινναίων

·         Συλλογικά σχήματα βαμβακοπαραγωγών

·         Συλλογικά σχήματα παραγωγών νωπών φρουτολαχανικών

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

17/1/2000

Ταξιάρχες

«Παράγκα»

 

 1.  

Δήμος Πινδαίων

·         Συλλογικά σχήματα αιγοπροβατοτρόφων

·         Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

18/1/2000

Στουρναραίϊκα

 

Επίσης έγιναν 13 εκπομπές στις τοπικές τηλεοράσεις, στις οποίες συμμετείχαν εμψυχωτές από το Δίκτυο και εκτεταμένη περιοδική αναφορά στον θεσσαλικό τοπικό ημερήσιο έντυπο τύπο.