Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ»

- Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ορεινή Σύμπραξη» -

K.Π. Equal:Άξονας 2 - Μέτρο 2.1. «Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος»

Τι είναι η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

Είναι το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης.

Περιγραφήτου έργου

Το έργο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των αγροτών στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της Πίνδου. Η υποστήριξη αυτή πραγματοποιείται μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου συντονισμένων δράσεων που αναδεικνύουν τις επιχειρηματικές δυνατότητες στην ορεινή Πίνδο και προωθούν την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής σε θέματα που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Ειδικοί στόχοι του έργου

ØΗ ευαισθητοποίηση και ενεργός συμμετοχή του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου αφενός στην ενημέρωση και κινητοποίηση της ομάδας στόχου και αφετέρου στην ολιστική προσέγγιση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, της υγιεινής διατροφής και της προστασίας του περιβάλλοντος.

ØΗ ενίσχυση των τοπικών δομών και υπηρεσιών για την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στην ίδρυση και λειτουργία αγροτικών επιχειρηματικών μονάδων.

ØΗ υποστήριξη κατοίκων των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών για την ίδρυση και λειτουργία τριών ολοκληρωμένων πρότυπων κτημάτων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Επωφελούμενοι του έργου:

Επωφελούμενοι του έργου είναι οι αγρότες – κάτοικοι των ορεινών περιοχών της Πίνδου, άνεργοι ή απειλούμενοι από ανεργία, κατά προτεραιότητα νέοι και γυναίκες.

Περιοχή εφαρμογής του έργου

Οιορεινοί όγκοι της Πίνδου:

·Περιφέρεια Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων)

·Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Νομός Γρεβενών, Νομός Καστοριάς)

·Περιφέρεια Θεσσαλίας (Νομός Τρικάλων - Νομός Καρδίτσας)

Δράσεις του προγράμματος που αφορούν το Νομό Τρικάλων και υλοποιούνται από το ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.:

ØΔημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού

ØΟργάνωση και λειτουργία δικτύου εθελοντών αποτελούμενου από άτομα δομών και φορέων που υποστηρίζουν ή μπορούν να στηρίξουν τους αγρότες -κατοίκους των ορεινών περιοχών της Πίνδου- σε θέματα επιχειρηματικότητας.

ØΕκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αξιολόγησης υφιστάμενων δομών υποστήριξης της αγροτικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στο Νομό Τρικάλων».

ØΟργάνωση και λειτουργία κυψέλης Καλαμπάκας στα γραφεία του ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε. (και καθιέρωσή της ως μόνιμης δομής) με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της ορεινής Πίνδου του Νομού Τρικάλων σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα παραγωγής βιολογικών προϊόντων ή προϊόντων με προδιαγραφές ποιότητας.

ØΟργάνωση και λειτουργία συμβουλευτικής (mentoring) για την υποστήριξη της κυψέλης αγροτικής επιχειρηματικότητας.

ØΕκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης»

ØΔιακρατική συνεργασία για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας - εμπειριών και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της αγροτικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Καινοτομία

Η καινοτομία του προτεινόμενου έργου είναι ο ίδιος ο βασικός στόχος του, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου συντονισμένων δράσεων που θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν τον πληθυσμό των ορεινών περιοχών της Πίνδου να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στην παραγωγή ποιοτικά πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων.

Ισότητα των ευκαιριών

Οι δράσεις απευθύνονται ισότιμα σε όλους τους κατοίκους και η ισότητα των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες ενσωματώνεται οριζόντια χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά - διάκριση σε φύλλο ή ηλικία. Μεθοδολογικά όμως η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα απευθυνθεί κατά προτεραιότητα στους νέους και τις γυναίκες.

ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Γρεβενών Α.Ε

Εμμανουήλ Παππά & Ειρήνης 3
Γρεβενά, 51100

24620-87380-7/
24620-87389 (Fax)

Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας –Πύλης Α.Ε

Κονδύλη 38
Καλαμπάκα, 42200

24320-75250/
24320-25343 (Fax)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ
Κοζάνη, 50100

24610-53111/
24610-53120 (Fax)

Διάλογος Μ.Κ.Ο.

Β.Ηρακλείου 40
Θεσσαλονίκη, 54623

2310-257183/
2310-257282 (Fax)

Περιφέρεια Ηπείρου

Βορείου Ηπείρου 20
Ιωάννινα, 45445

26510-72164/
26510-31224 (Fax)

Πίνδος Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού Α.Μ.Κ

Κόρσαρη και Ρούβαλη 1

Καλαμπάκα, 42200

24310-77911/
24310-77913 (Fax)

Α.Π.Θ Τμήμα Κτηνιατρικής – Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων

Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη, 54124

2310-999908/
2310-999958 (Fax)

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Γρεβενών Α.Μ.Κ

Μ. Αλεξάνδρου 73
Γρεβενά, 51100

24620-87650/
24620-81527 (Fax)

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ινστιτούτο Ορεινής Αγροτικής Οικονομίας

2ο χιλ. Εθνικής Οδού
Καρπενησίου Λαμίας
Καρπενήσι, 36100

22370-25046
22370-25046 (Fax)

Κουρέλας Α.Ε

1ο χιλ. Γρεβνών-Μεγάρου
Γρεβενά, 51100

24620-87150/
24620-26351 (Fax)

Ήπειρος Α.Ε

Πλ.Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου
Ιωάννινα, 45332

26510-36686/
26510-83087(Fax)

Planet Regional Α.Ε

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 167
Θεσσαλονίκη, 54249

2310-326216/
2310-326290 (Fax)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Καστοριάς Α.Ε

Γράμμου 62
Καστοριά, 52100

24670-83441/
24670-21349 (Fax)

Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε

Μπλατσούκα & Αλαμάνη
Καρδίτσα, 43100

24410-42363/
24410 71636 (Fax)

Χρονική διάρκεια του έργου: Από 01/10/2005 έως 31/06/2008

Ομάδα στόχος της Σύμπραξης: Κάτοικοι των απομακρυσμένων ορεινών περιοχών της Πίνδου, κατά προτεραιότητα οι νέοι και οι γυναίκες.

Χώρες διακρατικής συνεργασίας: Ιταλία & Ισπανία

Προϋπολογισμός Έργου: 1.144.120,00 ΕΥΡΩ

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: « Ορεινή Σύμπραξη »

Ηλεκτρονική διεύθυνση Ιστοσελίδας του έργου: www.equal-pindos.gr

Δικτυακή Πύλη του έργου: www.eq-pindos.gr