Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr
Βήμα 1: Αρχική προσέγγιση καταγραφής αναγκαίων υποδομών (στη λογική 9 αρχών PCM).

 

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2000 πραγματοποιήθηκε η 3η Επιτροπή Παρακολούθησης όπου,  αφού έλαβε υπόψη την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-6η ΓΔ/Γεωργίας (έγγραφο αρ.17967 ΕΕ/6-7-2000) μετά την αποστολή των τελικών Διαγνωστικών Εκθέσεων από την Περιφέρεια Θεσσαλία (έγγραφο αρ.2306 ΠΕΠ/23/6/2000), μεταξύ άλλων,  αποφάσισε την υιοθέτηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των διεθνώς αποδεκτών επιστημονικών αρχών του PCM(ProjectCycleManagement) για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Σχεδίων.

 

Η Περιφερειακή Ομάδα Έργου για το Θεσσαλικό Βόειο Κρέας, κατόπιν μιας σειράς επαφών με: Υπ. Γεωργίας, Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της περιφέρειας Θεσσαλίας, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Θεσσαλίας, ΟΠΕΓΕΠ, Περιφερειακά Ερευνητικά Κέντρα Θεσσαλίας, εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών, βοοτρόφους, σφαγεία, εμπλεκόμενους στα δίκτυα διαμονής του βοείου κρέατος και ακολουθώντας ως μεθοδολογία διερεύνησης και επεξεργασίας των δράσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αρχών του PCM (Διαχείριση Έργου), κατέγραψε τις προϋποθέσεις και τις αναγκαίες υποδομές υλοποίησης των δράσεων.

 

Στα πλαίσια της καταγραφής των προϋποθέσεων και των αναγκαίων υποδομών υλοποίησης των ενδεικτικών δράσεων, η Περιφερειακή Ομάδα Έργου για το Θεσσαλικό Βόειο Κρέας διοργάνωσε μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε περιοχές που έκρινε ότι μπορούν να εφαρμοστούν οι ενδεικτικές δράσεις του επιχειρησιακού σχεδίου, λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού βοοτρόφων – βοοειδών:

 

·         την Παρασκευή 25 Αυγούστου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Διασέλλου σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρκαδόνας, το Τοπικό Συμβούλιο Διασέλλου και τον Σύλλογο Αγελαδοτρόφων Ελευθέρας Βοσκής ν. Τρικάλων (φωτ.8).

·         την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου στην κοινότητα Ανάβρας Μαγνησίας σε συνεργασία με την Κοινότητα Ανάβρας, τον Σύλλογο Αγελαδοτρόφων Ελευθέρας Βοσκής Αλμυρού και την Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου (ΕΑΠ ΑΕ) (φωτ.9).

·         την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2000 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεγ. Ελευθεροχωρίου σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Μεγ. Ελευθεροχωρίου, τους Συλλόγους Αγελαδοτρόφων Ελευθέρας Βοσκής Λάρισας & Ελασσόνας και την Αναπτυξιακή Ελασσόνας Α.Ε. (ΑΝ.ΕΛ. ΑΕ) (φωτ.10).

·         την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2000 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αγελαδοτρόφων Ελευθέρας Βοσκής Τρικάλων (φωτ.11).

·         την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2000 στις 7:30 το βράδυ, στο κοινοτικό κατάστημα του Δ.Δ.  Νεραϊδοχωρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Αιθήκων, το Τοπικό Συμβούλιο Δ.Δ. Νεραϊδοχωρίου και τον Σύλλογο Αγελαδοτρόφων Ελευθέρας Βοσκής ν. Τρικάλων (φωτ.12).

 

Η Διαγνωστική Έκθεση με τα αποτελέσματα διερεύνησης και επεξεργασίας των δράσεων (βάση κριτηρίων επιλεξιμότητας των επιστημονικών αρχών του PCM) και τον προϋπολογισμό της πρότασης Επιχειρησιακού Σχεδίου υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία τα υπέβαλε  στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή-6η ΓΔ/Γεωργίας για έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

 

Βήμα 2: Ενημερωτική συνάντηση με εμψυχωτές για τα αποτελέσματα του «Δικτύου πληροφόρησης – υποστήριξης αγροτικού πληθυσμού Θεσσαλίας»

 

Τον μήνα Νοέμβριο 2000 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση των εμψυχωτών του Δικτύου για τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα των δράσεων και τους νέους στόχους του Δικτύου.