Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

1. Κουτής Βάϊος, Δασοπόνος MSc  

Γενικός Διευθυντής

2. Καζαντζής Ευριπίδης, Πολιτικός Μηχανικός

Υπεύθυνος Διαχείρισης & Παρακολούθησης Έργων

3. Καλύβα Γαλάτεις, Οικονομολόγος

Υπεύθυνη Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων

4. Καραφύλλα Παναγιώτα, πτ. Ιταλικής και Γαλλικής φιλολογίας

Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης

5. Θυμιάκου Γλυκερία, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης MSc

Υπεύθυνη Διαχείρισης & Παρακολούθησης Έργων και Διακρατικών Συνεργασιών

6. Τσιάκας Στέφανος, Γεωπόνος MSc

7. Βαβυλόπουλος Αθανάσιος, Λογιστής

Υπεύθυνος Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων
X
X
X