Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Ενόψει του σχεδιασμού και της έναρξης υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2007-2013) έχουμε στη διάθεσή σας τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ