Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Ιδρύεται το 1992 με τον τίτλο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΠΥΛΗΣ ΑΕ (ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.) με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής.

Το 2007 μετατρέπεται σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., με διακριτικό τίτλο ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.

Ίδρυση

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 με την επωνυμία Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας-Πύλης Α.Ε., από τους Δήμους Καλαμπάκας και Πύλης, με αφορμή το πρόγραμμα LEADER Ι Καλαμπάκας-Πύλης και συγκεκριμένα ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του προγράμματος.

Αλλαγή Επωνυμίας

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της την 27-12-2007 μεταξύ άλλων αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας ως εξής: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο : ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Η ως άνω αλλαγή επωνυμίας και η προσαρμογή του καταστατικού της, έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/08-06-2006).

Έδρα της εταιρείας

Έδρα της εταιρείας είναι η Καλαμπάκα.

Μέτοχοι - Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι: 470.437,56 €

Κατάλογος Μετόχων

ΕπωνυμίαΠοσοστό
1. Δήμος Καλαμπάκας 40,94%
2. Δήμος Πύλης 20,82%
3. Δήμος Φαρκαδόνας 10,84%
4. Δήμος Τρικκαίων  8,48%
5. Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων  0 04%
6. Δήμος Αργιθέας  0,01%
7. Περιφέρεια Θεσσαλίας  14,10%
8. Αγροτικός Συν/σμός Καλαμπάκας "ΜΕΤΕΩΡΑ"  1,46%
9. Ένωση - Αγροτικός Συν/σμός Τρικάλων  0,62%
10. Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας  1,25%
11. Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας  0,94%
12. E.B.E. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  0,06%
13. Ε.Δ.Σ.Ε. Δυτ.Θεσ/λίας  0,06%
14. Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Ν.Τρικάλων ΑΜΚΕ  0,05%
15. Πράσινη Κιβωτός ΑΜΚΕ  0,03%
16. Αν. Συν/σμος Συν. Δασών Κατούνας  0,07%
17. Μελισσοκομικός Συν/σμός Πύλης  0,02%
18. Α.& Β. Δασικός Συν/σμός Παλαιοκαρυάς  0,01%
19. Σύλλογος Ορειβασίας - Χιονοδρομίας Τρικάλων ΣΟΧΤ  0,12%
20. Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας  0,01%
21. Φίλοι Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Μυροφύλλου 0,001%
22. Εκπ. Μορφωτικός Σύλλογος Ροπωτού 0,001%
23. Γ.Π.Σ. Ροπωτού  0,001%
24. Μορφ. Σύλλ. Αετού Τρικάλων Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0,001%
25. Ο.Π.Ο. Πύλης 0,001%
26. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμπάκας 0,05%

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

Η δημιουργία μιας σύγχρονης, ισχυρής, εξειδικευμένης και οικονομικά αυτοδύναμης εταιρείας, μέσω:

 • της συμμετοχής της στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου
 • της καινοτόμου και πρωτοποριακής δράσης
 • της εξειδίκευσης των στελεχών της
 • του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και των παραγωγικών μέσων
 • της σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης τόσο στο εσωτερικό (προσωπικό) όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας (μέτοχοι, πελάτες)
 • της ποιοτικής της δράσης

Στόχοι

Καταστατικοί Στόχοι:

α) Η υλοποίηση αναπτυξιακών ή άλλων προγραμμάτων εθνικού και κοινοτικού περιεχομένου με στόχο την προώθηση της "αειφόρου" ανάπτυξης στο νομό Τρικάλων.
β) Συμβουλευτικό Όργανο των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων της περιοχής στην αναπτυξιακή τους δραστηριότητα.
γ) Υποστήριξη της τοπικής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.
δ) Ενεργοποίηση και συντονισμός των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Στόχοι και κατευθύνσεις:

Οι στόχοι και οι κατευθύνσεις του ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. προκύπτουν, αφ' ενός από την αναγκαιότητα να συνεχίσει να λειτουργεί ως Τοπική Ομάδα Δράσης στα πλαίσια υλοποίησης των κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER και αφ' ετέρου από τους αντίστοιχους στόχους και κατευθύνσεις των ΟΤΑ και των ΜΜΕ της περιοχής.

Έχοντας καταγράψει και αναλύσει τα δεδομένα της έρευνας που έγινε για την περιοχή, τις μορφές παρέμβασης που υλοποιήθηκαν μέσω των προγραμμάτων LEADER I & ΙΙ και τις αποδεδειγμένα συνεχιζόμενες ανάγκες προγραμματισμού, ο γενικός στρατηγικός στόχος θα συνεχίσει να είναι η καταπολέμηση των διαρθρωτικών αιτιών της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής υποβάθμισης του νομού Τρικάλων.

Η λογική πάνω στην οποία στηρίχτηκε η δημιουργία του ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. και η οποία διέπει τόσο την υλοποίηση των ενεργειών του LEADER I και ΙΙ, αλλά και κάθε δραστηριότητά του, έχει σαν πρωταρχικό της σκοπό την ανασύσταση του υπό διάλυση ανθρωπογεωγραφικού ιστού της περιοχής.

Το ζητούμενο ήταν και είναι η οργανική ένταξη της περιοχής μέσα στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Μια ένταξη όμως που να μην ισοπεδώνει το πρόσωπο της περιοχής ή να μην το μεταβάλλει σε μια αποστεωμένη φολκλορική μάσκα, αλλά να το ανανεώνει, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ιστορική συνέχεια, την παράδοση και την ιδιαιτερότητα του τόπου.

Ο γενικός αυτός στρατηγικός στόχος αναλύεται σε κάποιους επιμέρους, που είναι οι εξής:

 • Η αναδιοργάνωση της δομής του παραγωγικού συστήματος. Ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και γενικά της εργασιακής απασχόλησης.
 • Η καλλιέργεια μιας σύγχρονης ανοικτής τοπικής πολιτιστικής φυσιογνωμίας. Η ανανέωση των σκληρυμένων κοινωνικών ηθών. Η επανένταξη των φυσικών και αρχαιολογικών χώρων στη καθημερινή ζωή των κατοίκων με στόχο τη διεύρυνση των ευκαιριών εργασίας, πνευματικής ενασχόλησης, ψυχαγωγίας και άθλησης.
 • Η εξασφάλιση της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής και εξοπλισμού.
 • Η αποτροπή νέων μεταναστευτικών τάσεων. Η αποκατάσταση στενών οργανικών σχέσεων (κεντρομόλος διασπορά) με τους αποδήμους της περιοχής στον άξονα ορεινός όγκος Επαρχίας Καλαμπάκας και Πύλης - Τρίκαλα / Βόλος / Λάρισα / Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
 • Το οικονομικό και πολιτιστικό άνοιγμα της περιοχής. Η δημιουργία ενός δικτύου σχέσεων διακοινοτικής συνεργασίας και ανταλλαγών εμπειριών σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας, των θεσμών και των οργάνων του πολιτικού διοικητικού αυτοπροσδιορισμού της περιοχής με βάση κυρίως τις εσωτερικές της τάσεις και αντιθέσεις.
 • Η εξασφάλιση του αναλλοίωτου του φυσικού περιβάλλοντος με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης που διέπουν κάθε παρέμβαση που επιχειρείται.