Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

«Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγώνων Περιπέτειας»

PINDOSCROSSING - Ένα Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας

1. Περιγραφή του σχεδίου συνεργασίας

 

ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Οι αγώνες περιπέτειας (adventureracing) είναι ένα νέο άθλημα που δοκιμάζει όχι μόνο το σώμα και το πνεύμα, αλλά και τη σχέση μας με τη φύση και τους ανθρώπους. Οι αγώνες περιπέτειας είναι αγώνες πολλαπλών αθλημάτων, που συνήθως γίνονται σε απομακρυσμένες περιοχές και διαρκούν πολλές ημέρες. Συνήθως είναι ομαδικοί αγώνες που συνδυάζουν αθλήματα όπως ανώμαλο δρόμο, mountain bike και κανώ-καγιάκ, αν και πολλές φορές περιλαμβάνουν και άλλα αθλήματα από rafting μέχρι σκι και αναρρίχηση με σχοινιά.

Κάποιοι απ’ αυτούς τους αγώνες συγκαταλέγονται μεταξύ των δυσκολότερων φυσικών δοκιμασιών στον κόσμο και απαιτούν τρομακτική φυσική κατάσταση και αντοχή, μαζί με εξαιρετικές ικανότητες επιβίωσης στη φύση. Αυτό που ίσως δεν είναι προφανές είναι οι εξίσου μεγάλες απαιτήσεις για «πνευματικές ικανότητες», από τη γενική αγωνιστική στρατηγική μέχρι την ομαδικότητα, την προσαρμοστικότητα και την ικανότητα να αντιμετωπίζεις αποτελεσματικά κρίσιμες καταστάσεις.

Οι αθλητές των αγώνων περιπέτειας είναι συνήθως αρκετά μορφωμένοι και (για προφανείς λόγους) περιπετειώδεις και εξαιρετικά αποφασιστικοί. Είναι συνήθως επιχειρηματίες και επιστήμονες και (επειδή πολλοί αγώνες χρησιμοποιούν πολύ το Internet) είναι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το άθλημα προσελκύει εξίσου γυναίκες και άνδρες, και σε πολλούς αγώνες οι περισσότερες ομάδες είναι μικτές.

Λόγω της μεγάλης εμπειρίας και της πνευματικής δύναμης που απαιτούνται, στους μεγάλους και δύσκολους αγώνες σπάνια κερδίζουν νεαροί αθλητές, κι έτσι το ηλικιακό φάσμα ξεπερνάει το όριο των «είκοσι και κάτι» που ίσως πολλοί θα πίστευαν για το άθλημα αυτό. Πολλοί από τους καλύτερους αθλητές του είδους παγκόσμια έχουν περάσει τα τριάντα ή και τα σαράντα χρόνια τους. Αυτό το είδος αγώνων γνωρίζει τελευταία μεγάλη άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς συνδυάζει τις πολλαπλές αθλητικές ικανότητες με τη σωματική αντοχή, την αποφασιστικότητα και την ομαδικότητα, αλλά και προωθεί την αρμονική σχέση με το περιβάλλον. Λόγω της φύσης των αγώνων, αυτοί πραγματοποιούνται συνήθως σε περιοχές κατ’ εξοχήν ορεινές και απομακρυσμένες, μετατρέποντας ακριβώς αυτά τα «μειονεκτήματα» σε μοναδικά πλεονεκτήματα. Το άθλημα των αγώνων περιπέτειας συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη Β. Αμερική, την Ασία και την Αυστραλία. Στην Ευρώπη το άθλημα αυτό είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένο, με τη διοργάνωση περιορισμένου αριθμού αγώνων. Ένας απ’ αυτούς τους αγώνες είναι και το WesternIslesChallenge. Επομένως υπάρχει η ευκαιρία για τις απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης να εκμεταλλευθούν την ταχεία ανάπτυξη αυτού του αθλήματος πριν κυριαρχήσουν άλλες περιοχές σ’ αυτόν τον τομέα.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Διακρατικό σχέδιο  έφερε σε επαφή τρεις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη. Κάθε μια από τις περιοχές αυτές διαθέτει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη διοργάνωση αγώνων περιπέτειας, αλλά και κάθε περιοχή είναι μορφολογικά διαφορετική από τις άλλες δύο παρέχοντας μια ποικιλία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε έναν από τους τρεις συνδυασμένους αγώνες. Η κάθε μια από τις περιοχές έχει επίσης μια ιδιαίτερη τοπική κουλτούρα και γλώσσα που επικεντρώνεται μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή της κάθε χώρας (Κελτική γλώσσα και κουλτούρα στη Σκωτία, Λαπωνική στη Σουηδία, βλάχικη στην Ελλάδα), πράγμα που εμπλουτίζει την εμπειρία των συμμετεχόντων στους αγώνες και προσφέρει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την άποψη της προβολής στα μέσα ενημέρωσης. Κάθε ΟΤΔ συνεργάζεται στενά με τοπικούς εμπειρογνώμονες στα πεδία της διοργάνωσης τέτοιων αγώνων και δραστηριοτήτων περιπέτειας. Ακόμη στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν και ειδικοί στο άθλημα των αγώνων περιπέτειας (ο Robert Nagle, ένας από τους κορυφαίους αθλητές του είδους στον κόσμο και ιδρυτής της Παγκόσμιας Ένωσης Αγώνων Περιπέτειας)  καθώς και στην εξεύρεση χρηματοδοτικών πηγών (χορηγών) από τον ιδιωτικό τομέα.

Στα WesternIslesο τοπικός αγώνας βρίσκεται ήδη στον πέμπτο χρόνο διοργάνωσης και έχει διεθνή φήμη σαν ένας από τους καλύτερους, δυσκολότερους, κορυφαίας ποιότητας αγώνες, που προσελκύει ομάδες και μεμονωμένους αθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο (ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στον αγώνα του 1998, πέραν των Βρετανών και Ευρωπαίων αθλητών, συμμετείχαν αθλητές από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιαπωνία!). Ο αγώνας αυτός στηρίζεται χρηματοδοτικά από το τοπικό πρόγράμμα LEADER και συγκεντρώνει μεγάλη υποστήριξη από τον τοπικό πληθυσμό (συμμετέχουν σαν διαγωνιζόμενοι, σαν συνεργάτες στη διοργάνωση, σαν τοπικοί χορηγοί και παρέχουν φιλοξενία στους επισκέπτες). Ο αγώνας προσφέρει στην περιοχή μεγάλη δημοσιότητα στα ΜΜΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, πράγμα θαυμάσιο για την περιοχή, που όμως είναι πολύ περιορισμένη τοπικά για να προσελκύσει το διεθνές εμπορικό ενδιαφέρον για χρηματοδότηση που απαιτείται για να στηρίξει τον αγώνα και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του στο μέλλον, πέραν της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα LEADER. Ο διοργανωτής του τοπικού αγώνα πρότεινε στην τοπική ομάδα LEADER την ιδέα της καθιέρωσης μιας σειράς αγώνων με τη μορφή πρωταθλήματος για να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του τοπικού αγώνα μέσω του οφέλους που θα προκύψει από τη διακρατική συνεργασία.

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη του σχεδίου για τους εταίρους LEADER είναι το γεγονός ότι μετατρέπει το απομακρυσμένο και δύσκολο περιβάλλον από μειονέκτημα γι’ αυτές τις περιοχές, σε σημαντικό πλεονέκτημα. Οι συμμετέχοντες σε τέτοιους αγώνες αναζητούν περιβάλλον που θα δοκιμάσει όχι μόνο τη φυσική τους κατάσταση αλλά και την ομαδικότητα, την ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης και τις δεξιότητές τους στο φυσικό περιβάλλον, μέσα από μια σειρά διαφορετικών αθλημάτων. Έτσι, χρησιμοποιώντας το απομακρυσμένο, δυσπρόσιτο και δύσβατο των εμπλεκομένων περιοχών με θετικό τρόπο, το σχέδιο στοχεύει να μετατρέψει σε ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης αυτά τα χαρακτηριστικά που από άλλες απόψεις θεωρούνται οικονομικά μειονεκτήματα.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Στα πλαίσια του σκέλους Γ. «Διακρατική Συνεργασία» του προγράμματος LEADER II Καλαμπάκας-Πύλης, διοργανώθηκαν για δύο συνεχόμενα έτη στην ορεινή ζώνη του νομού Τρικάλων, «Αγώνες Περιπέτειας» (Adventure Race) τριήμερης διάρκειας, που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2000 και τον Ιούνιο του 2001, με τη συμμετοχή ομάδων (teams) και μεμονωμένων αθλητών (individuals) από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Πρόκειται για αγώνες πολλαπλών αθλημάτων (multi-sport) με την επωνυμία «Διάσχιση της Πίνδου» (Pindos Crossing) που περιλαμβάνουν πεζοπορία - ορειβασία, ποδήλατο βουνού (mountainbike), monoraft σε λίμνη και ποτάμι, αναρρίχηση και προσανατολισμό (orienteering).

Συνολική διαδρομή : 220 χλμ., (ορειβατική πεζοπορία : 61 χλμ., ΜΤΒ : 142 χλμ., monoraft σε λίμνη και ποτάμι : 17 χλμ., αναρρίχηση-ραπέλ : 200 μ.)

Στους αγώνες έλαβαν μέρος ομάδες των τεσσάρων ατόμων (ανδρικές αλλά και μικτές), με ένα ή δύο άτομα ως ομάδα υποστήριξης. Οι αγώνες θα γίνονται σε μια συνεχή διαδρομή τη μορφή σκυταλοδρομίας, όπου τα διάφορα σκέλη της διαδρομής εκτελέσθηκαν εναλλάξ από τα μέλη της κάθε ομάδας ανά δύο. Η διαδρομή που ακολούθησαν οι διαγωνιζόμενοι ξεκίνησε από την Καλαμπάκα και αφού διέσχισε στη διάρκεια του τριημέρου ολόκληρο τον ορεινό όγκο της περιοχής LEADER, με έμφαση στα πιο απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής, κατέληξε και πάλι στην Καλαμπάκα όπου έγινε και ο τερματισμός.

Παράλληλα με το ομαδικό αγώνισμα διεξήχθη και ατομικό (solo racing) για μεμονωμένους αθλητές, φυσικά με μικρότερων απαιτήσεων διαδρομή.

Η  «Διάσχιση της Πίνδου» του νομού Τρικάλων θα ενταχθεί σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων Περιπέτειας από κοινού με αντίστοιχους αγώνες, που θα πραγματοποιούνται:

1.    στην Ευρώπη με τη χρηματοδοτική ενίσχυση από τα αντίστοιχα LEADER :

            α)στηΣουηδία (ArcticCircleTraverse),

            β)τηΣκωτία (Western Isles Challenge),

2.    σε ολόκληρο τον κόσμο με ήδη καταξιωμένους αγώνες τέτοιου είδους : 

            α)στονΚαναδά (Sea to Summit),

            β) στη Νέα Ζηλανδία (Southern Pathfinder), και

            γ)στηΝ. Αφρική (African Extreme).

Το πρωτάθλημα αυτό θα τεθεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ένωσης Αγώνων Περιπέτειας (ARA : Adventure Racing Association), με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία θα συντάξει και τις προδιαγραφές ασφαλείας και διοργάνωσης του πρωταθλήματος.

Πρωταρχική επιδίωξη των ομάδων LEADER που εμπλέκονται στο σχέδιο είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αγώνων και του πρωταθλήματος και μετά το πέρας της οικονομικής στήριξης από το πρόγραμμα LEADER II, ώστε να συνεχίσουν να διοργανώνονται στις τρεις περιοχές LEADER και μετά το έτος 2001, με τα προφανή οφέλη που μπορούν να επιφέρουν στις περιοχές αυτές. Πρόκειται για μια κατ’ εξοχήν καινοτόμο ενέργεια σε εθνικό επίπεδο, αφού στην Ελλάδα πριν από το PindosCrossing 2000 είχε διοργανωθεί μόνον ένας τέτοιου είδους αγώνας. Επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο αφού, παρ’ όλη τη μεγάλη άνθηση που γνωρίζει το άθλημα και το μεγάλο αριθμό αγώνων που διεξάγονται παγκόσμια, δεν υπάρχει κανένα πρωτάθλημα αγώνων περιπέτειας σε όλο τον κόσμο. Το διακρατικό αυτό σχέδιο θεωρείται από υπευθύνους της AEIDL (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αγροτικής Ανάπτυξης) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαν ένα από τα πιο καινοτόμα. Ενδεικτικό αυτού του γεγονότος είναι ότι επιλέχθηκε για να χρησιμεύσει ως πρότυπο για τα διακρατικά σχέδια του προγ/τος LEADER και παρουσιάστηκε από τον υπεύθυνο της διακρατικής συνεργασίας του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ κο Νίκο Μανουσάκη σε Ευρωπαϊκό σεμινάριο για το θέμα αυτό, το Μάιο του 1999 στο Βερολίνο.

 

2. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η διοργάνωση και καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού LEADER πρωταθλήματος αγώνων περιπέτειας σε εξαιρετικά απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό δυνητικά θα αποτελέσει μέρος ενός παγκόσμιου πρωταθλήματος αγώνων περιπέτειας, το οποίο αναμένεται να επιφέρει σημαντικά τουριστικά οφέλη αλλά και διεθνή προβολή για τις περιοχές LEADER που εμπλέκονται στο σχέδιο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1.    Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση δύο νέων αγώνων περιπέτειας : της «Διάσχισης της Πίνδου» (PindosCrossing) στην Ελλάδα και της «Διάβασης του Αρκτικού Κύκλου (ArcticCircleTraverse) στη Σουηδία.

2.    Διεύρυνση του αγώνα της «Πρόκλησης των WesternIsles» (WesternIslesChallenge) της Σκωτίας.

3.    Καθιέρωση πολιτιστικών, τουριστικών, οικονομικών κ.ά. δεσμών μεταξύ των πληθυσμών των τριών εμπλεκομένων περιοχών LEADER με αφορμή τους αγώνες.

4.    Καθιέρωση του Πρωταθλήματος των Αγώνων Περιπέτειας (SeriesAdventure).

5.    Επίτευξη και διασφάλιση μακροχρόνιας χρηματοδότησης για τους τρείς Ευρωπαϊκούς αγώνες σαν μέρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, μέσω της προοπτικής εξεύρεσης χρηματοδότησης με τη μορφή χορηγίας από ιδιωτικούς φορείς (sponsoring).

 

3. Αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου για κάθε μια από τις ενδιαφερόμενες ομάδες και περιοχές LEADER

Ομάδα LEADER της Ελλάδας (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ)

1.    Προβολή και προώθηση της ορεινής ζώνης του νομού Τρικάλων σαν μιας από τις πιο όμορφες και παρθένες σε όλη την Ευρώπη, αφού αυτοί οι αγώνες προσελκύουν δημοσιογράφους όλων των μέσων ενημέρωσης, εντύπων και ηλεκτρονικών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,

2.    Ενίσχυση της οικονομίας των ορεινών περιοχών από την «εκτός σεζόν» τετραήμερη διαμονή των αθλητών, των ομάδων υποστήριξης, των δημοσιογράφων, καθώς και των διοργανωτών (πάνω από 120 άτομα),

3.    Ενίσχυση του οικοτουριστικού «προφίλ» της περιοχής, ως περιοχή ανάπτυξης του εναλλακτικού ορεινού τουρισμού,

4.    Εμπλοκή τοπικών φορέων στην υλοποίηση του σχεδίου (Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας, Σύλλογος Ορειβασίας-Χιονοδρομίας Τρικάλων, Ένωση Ξενοδόχων Τρικάλων) με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος και την εμπέδωση του αισθήματος συνεργασίας και συμμετοχής στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία.

5.    Ετήσια καθιέρωση των αγώνων ως θεσμού για την περιοχή, ακόμη και μετά το πέρας της χρηματοδοτικής στήριξης από το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ μέσω του προγ/τος LEADER II, με προφανή πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην προσπάθεια αναζωογόνησης των ορεινών περιοχών.

ΟμάδαLEADERτηςΣκωτίας (WesternIsles, Skye & LochalschLAG)

1.    Ευρύτερη προβολή της περιοχής των Western Isles area σαν μια εξαιρετική περιοχή για τη συμμετοχή σε αθλήματα περιπέτειας και σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής γενικότερα.

2.    Μακροπρόθεσμη καθιέρωση των αγώνων Western Isles Challenge και του πρωταθλήματος «series Adventure» μέσω συμφωνιών χρηματοδότησης με τη μορφή χορηγίας.

3.    Αυξημένη εκτίμηση του περιβάλλοντος και συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού, ειδικότερα των νέων, σε αθλήματα περιπέτειας και δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής γενικότερα.

4.    Καθιέρωση δεσμών με ανάλογα δυσπρόσιτες περιοχές στη Σουηδία και την Ελλάδα, μέσω των σχέσεων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των αγώνων.

 

Ομάδα LEADER της Σουηδίας (SkogslandetAB)

1.    Ανάπτυξη μιας τοπικής δομής πολλαπλών αθλημάτων στην περιοχή του Skogslandet.

2.    Καθιέρωση τριών αγώνων : TEO (TheEndlessOdyssey, από την ακτή της Νορβηγίας έως την ακτή της Σουηδίας), ACT (ομαδικός) και ACT (για μεμονωμένους αθλητές) με στόχους μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

3.    Ίδρυση ενός νέου οργανισμού – δικτύου για δραστηριότητες πολλαπλών αθλημάτων.

4.    Προβολή – προώθηση της περιοχής, του φυσικού και πολιτιστικού της περιβάλλοντος.

5.    Ενδυνάμωση της τοπικής ταυτότητας, συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις δραστηριότητες, αξιοποίηση των ευκαιριών που θα παρουσιαστούν από τοπικούς επιχειρηματίες.

6.    Ανάπτυξη μιας οικοτουριστικής προσέγγισης σε όλες τις πτυχές των αγώνων και των δραστηριοτήτων που θα τους συνοδεύουν.


 

PindosCrossing 2000

 

 

       Την Κυριακή 11-6-2000 ολοκληρώθηκαν, οι τριήμεροι αγώνες περιπέτειας PindosCrossing 2000, που διοργάνωσε το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, με την τεχνική στήριξη της TREKKINGHELLAS και τη συνεργασία των ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας, του ΣΟΧΤ (Σύλλογος Ορειβασίας-Χιονοδρομίας Τρικάλων) και του ΟΛΚ (Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας), στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Πίνδου. Με συνολική διαδρομή 250 χιλιόμετρα το PindosCrossing 2000 είναι ο πρώτος μεγάλος αγώνας περιπέτειας στην Ελλάδα. Περιελάμβανε περίπου 92 χλμ. ορειβατικής πεζοπορίας, 165 χλμ. ποδήλατο βουνού, (mountainbike), 4 χλμ. μονοράφτ στην λίμνη του Αώου και 200 μ. αναρρίχηση-καταρρίχηση στα Μετέωρα (Δούπιανη).

 

          Οι αγώνες είχαν δύο κατηγορίες : ατομικό (όπου οι αθλητές διένυσαν την απόσταση των 250 χλμ. μόνοι τους !!!) και ομαδικό (όπου οι τετραμελείς ομάδες διένυσαν τα διάφορα τμήματα της διαδρομής εναλλάξ σε ζεύγη, σαν σκυταλοδρομία).

 

          Οι συμμετοχές έφτασαν τις 8 στον ατομικό αγώνα (15 άτομα : 8 μεμονωμένοι αθλητές και 7 άτομα που παρείχαν υποστήριξη στους αθλητές) και τις 11 ομάδες στον ομαδικό αγώνα (44 αθλητές και 15 άτομα που παρείχαν υποστήριξη στους αθλητές). Συνολικά δηλαδή  διαγωνίσθηκαν 74 άτομα.

 

 

Οι αγώνες εξελίχθηκαν ως εξής :

 

Πέμπτη 8 Ιουνίου (πρόλογος) : Συγκέντρωση αθλητών και προκαταρκτικές δοκιμασίες στο Καστράκι, τελετή έναρξης στην Καλαμπάκα, ομαδική κατασκήνωση στο Κακοπλεύρι Καλαμπάκας.

 

Παρασκευή 9 Ιουνίου : Εκκίνηση από το Κακοπλεύρι Καλαμπάκας, 6 χλμ. ορειβατική πεζοπορία μέχρι την Καλλιθέα Γρεβενών, 39 χλμ. ποδήλατο βουνού μέχρι την βόρεια όχθη της λίμνης του Αώου, 5 χλμ. ανάβαση στην κορυφή Φλέγγα (2.179 μ. υψόμετρο), 5 χλμ. κατάβαση από τη Φλέγγα, 4 χλμ. μονοράφτ από τη βόρεια στη νότια όχθη της λίμνης και 22 χλμ. ποδήλατο βουνού μέσω Μετσόβου μέχρι το Χαλίκι Τρικάλων κάτω από καταρρακτώδη βροχή και χαλάζι. Η προγραμματισμένη ανάβαση στο Πολύκορφο πάνω από το Χαλίκι ακυρώθηκε από τους οργανωτές γιατί ο κίνδυνος ατυχημάτων ήταν μεγάλος στην εξαιρετικά δύσκολη αυτή ανάβαση με την καταρρακτώδη βροχή, λάσπη, κατολισθήσεις. Διανυκτέρευση σε κατασκήνωση στο Χαλίκι.

 

Σάββατο 10 Ιουνίου: Εκκίνηση από το Χαλίκι, 25 χλμ. ποδήλατο βουνού μέχρι την Γέφυρα Αλεξίου, 19 χλμ. ορειβατική πεζοπορία μέχρι την Μεσοχώρα (η προγραμματισμένη κατάβαση με μονοράφτ του Ασπροποτάμου από τη Γέφυρα Αλεξίου ως τη Μεσοχώρα δεν πραγματοποιήθηκε γιατί το ποτάμι ήταν πολύ ορμητικό λόγω της ολονύκτιας καταρρακτώδους βροχής), 21 χλμ. ποδήλατο βουνού μέχρι τη Γκρόπα, 11 χλμ. ορειβασία-πεζοπορία μέχρι τη Λουπάτα και 26 χλμ. ποδήλατο βουνού μέχρι το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου όπου και έγινε η διανυκτέρευση σε υπαίθρια κατασκήνωση, πάλι με δυνατή βροχή.

 

Κυριακή 11 Ιουνίου : Εκκίνηση από το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου, 6 χλμ. ανάβαση μέχρι την κορυφή του Κόζιακα (1900 μ. υψόμετρο), 6 χλμ. κατάβαση από την κορυφή μέχρι τα λιβάδια Περτουλίου, 16 χλμ. ορειβατική πεζοπορία μέχρι τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας, 26 χλμ. ποδήλατο βουνού μέχρι τη βάση της Δούπιανης στο Καστράκι, 100 μ. αναρρίχηση στη Δούπιανη, 100 μ. καταρρίχηση (ραπέλ) από τη Δούπιανη και τέλος 300 μ. ανώμαλος δρόμος μέχρι τον τερματισμό στον Αγ. Γεώργιο στο Καστράκι.

 

          Οι αγώνες διεξήχθησαν ομαλά, χωρίς σημαντικά προβλήματα, δεν υπήρξε κανένα ατύχημα, κανένας αθλητής δεν χάθηκε στα πανέμορφα αλλά πολλές φορές άγρια βουνά της Πίνδου. Έτσι, ευτυχώς δεν χρειάστηκε η επέμβαση του έμπειρου προσωπικού ασφαλείας που διέθετε η διοργάνωση : 5 άτομα από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, έμπειρος γιατρός αγώνων και ασθενοφόρο και έμπειρο προσωπικό ασφαλείας και υποστήριξης (συνοδοί βουνού, οδηγοί ποταμού, αναρριχητές κλπ.)

 

          Ο ανταγωνισμός για τις πρώτες θέσεις ήταν έντονος και συναρπαστικός με αρκετές εναλλαγές που κράτησαν έντονο το ενδιαφέρον για την κατάταξη μέχρι το τέλος.

 

          Το επίπεδο των αθλητών ήταν γενικά πολύ υψηλό (συμμετείχαν κορυφαίοι αθλητές των αγωνισμάτων που περιελάμβανε ο αγώνας). Στις συμμετοχές υπήρχαν και ομάδες ερασιτεχνικές που ήλθαν στους αγώνες κυρίως για να αποκτήσουν την εμπειρία και να γευθούν τις συγκινήσεις της σκληρής δοκιμασίας των αγώνων. Στους ανθρώπους αυτούς αξίζουν συγχαρητήρια γιατί δεν δίστασαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στους κορυφαίους και επέδειξαν γνήσια αθλητική συμπεριφορά.

 

          Επίσης αξίζει να σημειωθεί το πνεύμα ομαδικότητας και συντροφικότητας που επέδειξαν σε όλες τις περιπτώσεις όλοι ανεξαιρέτως οι αγωνιζόμενοι, αφού σε οποιοδήποτε μικροπρόβλημα που παρουσιάστηκε στον αγώνα όλοι έσπευδαν να βοηθήσουν τους συναθλητές τους. Ακόμη και οι αθλητές που στόχευαν στις πρώτες θέσεις δεν δίσταζαν να καθυστερήσουν προκειμένου να βοηθήσουν τους άλλους αθλητές, ακόμη και τους ανταγωνιστές τους στο κυνήγι των πρώτων θέσεων. Μπράβο σε όλους τους αθλητές που κράτησαν ψηλά το επίπεδο των αγώνων και επέδειξαν υψηλό αθλητικό φρόνημα.

 

          Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κανένας αθλητής ή ομάδα δεν εγκατέλειψε τον αγώνα αλλά όλοι συνέχισαν και τερμάτισαν τον αγώνα, παρά την δύσκολη διαδρομή, την εξαιρετικά επίπονη προσπάθεια και τις αντίξοες συνθήκες (βροχή, χαλάζι, κατολισθήσεις), αλλά όλοι οι αθλητές απέδειξαν ότι διαθέτουν μεγάλα αποθέματα ψυχικής δύναμης, ακόμη και εκείνοι που δεν είχαν βλέψεις για τις πρώτες θέσεις.

 

       Ειδική μνεία αξίζει στη μικτή Σκωτσέζικη-Ελληνική ομάδα η οποία αποτελούνταν από 2 Σκωτσέζους αθλητές - μέλη της ομάδας που πρώτευσε το 1999 στο WesternIslesChallenge, τον ένα από τους άλλους δύο αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αγώνων Περιπέτειας όπου εντάσσεται το PindosCrossing – και δύο Έλληνες αθλητές. Η ομάδα αυτή ήταν από τις πλέον αξιέπαινες αφού παρά τις δυσκολίες (τα μέλη της συναντήθηκαν για πρώτη φορά την περασμένη Τρίτη 6 Ιουνίου, η επικοινωνία μεταξύ τους γινόταν στα Αγγλικά, 3 από τα 4 μέλη ήταν βετεράνοι άνω των 40 ετών, επέλεξαν να μην έχουν άτομα υποστήριξης) και παρά το γεγονός ότι ήταν εκτός συναγωνισμού (συμμετείχαν σαν ένα πείραμα διακρατικής συνεργασίας) πάλεψαν σκληρά και κατέκτησαν τη 2η θέση στον ομαδικό αγώνα.

 

       Το προσωπικό των αγώνων ανήλθε σε 51 άτομα : 11 άτομα προσωπικό ασφάλειας-υποστήριξης, 5 άτομα από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, 2 άτομα ιατρικό προσωπικό, 12 άτομα προσωπικό σημείων ελέγχου, 3 άτομα κριτές με  moto-cross, 4 άτομα γενικών καθηκόντων και 7 άτομα οργανωτική επιτροπή. Η οργανωτική επιτροπή αποτελούνταν από τους : Παναγιώτη Πάτρα (δ/ντής του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ), Νίκο Μανουσάκη (υπεύθυνος διακρατικής συνεργασίας του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ), Λεωνίδα Στεργίου από το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, Χάρη Κουθούρη από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας, Χρήστο Λάμπρη από την TREKKINGHellas, Σωτήρη Καραμάλη από τον Σύλλογο Ορειβασίας-Χιονοδρομίας Τρικάλων, Κώστα Φαμίση από την Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας.

 

Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία.

 

Από τους 74 αθλητές οι 7 ήταν γυναίκες, τόσο αγωνιζόμενες όσο και μέλη υποστήριξης.

 

Επίσης από τους 74 αθλητές που συμμετείχαν οι 7 ήταν άνω των 40 ετών, γι’ αυτό και η οργανωτική επιτροπή θέσπισε ειδική τιμητική διάκριση βετεράνων.

 

Ο μικρότερος χρόνος του ατομικού αγώνα ήταν ο δεύτερος μικρότερος συνολικά χρόνος !!

 

Κατά τη διάρκεια των αγώνων καταναλώθηκαν :

 

450 σοκολάτες, 12 κιλά μέλι, 10 κιλά μαρμελάδα, 200 μερίδες Nescafe, 100 μερίδες ζάχαρη, 24 κιλά σταφίδες, 12 κιλά δαμάσκηνα, 12 κιλά ρύζι, 12 κιλά μανέστρα, 10 κιλά μακαρόνια, 9 κιλά μούσλι, 12 κιλά κορνφλέϊκς, 114 κιλά ψωμί, 450 βραστά αυγά, 91 κιλά μπανάνες, 114 λίτρα σούπα, 78 κιλά μοσχαρίσιο κρέας, 5 κιλά βούτυρο, 35 κιλά τυρί φέτα, 32 κιλά κασέρι, 25 κιλά χαλβάς, 255 λίτρα γάλα, 122 λίτρα χυμός πορτοκάλι, 277 λίτρα μπύρα, 64 λίτρα icetea, 330 λίτρα RedBull, 250 λίτρα εμφιαλωμένο νερό και 840 σάντουϊτς.

 

 

       Τέλος θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε τους χορηγούς των αγώνων οι οποίοι βοήθησαν τη διοργάνωση των αγώνων με την προσφορά των ειδών τους : Impact (εταιρεία παραγωγής αθλητικών ενδυμάτων που προσέφερε το 2ο βραβείο των αγώνων και διάφορα άλλα είδη ένδυσης που προσφέρθηκαν στους αθλητές), TREKKINGHellas (προσέφερε το 3ο βραβείο των αγώνων), DNKSportsMarketing (δημόσιες σχέσεις), REDBULL (τονωτικό αναψυκτικό), ΤΥΡΑΣ Α.Ε. (τυρί-γάλα), ΜΑΤΗΣ Α.Ε. (τυρί-χαλβάς), ΚΛΙΑΦΑΣ (χυμοί), ΚΛΕΙΝΟΣ (εμφιαλωμένο νερό), ΧΑΝΤΖΗΣ (αναψυκτικά), ΡΕΜΜΑΣ computers (συστήματα πληροφορικής), ΔΡΟΥΓΚΑΣ (ζαχαροπλαστική), ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ (αρτοποιείο).

 

Οι αγώνες καλύφθηκαν τηλεοπτικά από την ALPHA τηλεόραση με 10μελές συνεργείο που ακολούθησε όλη τη διαδρομή των αγώνων, το STARChannel και το MEGAChannel.

PindosCrossing 2001

 

          Την Κυριακή, 17-6-2001, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος αγώνας PindosCrossing  με τον τερματισμό των αθλητών στην πλατεία Ρήγα Φεραίου της Καλαμπάκας. Ο τριήμερος αγώνας περιπέτειας PindosCrossing 2001 διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ με την τεχνική στήριξη της TREKKINGHELLAS, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Πίνδου. Με συνολική διαδρομή 285 χιλιόμετρα το PindosCrossing 2001 ήταν ο μεγαλύτερος σε απόσταση και δυσκολότερος αγώνας περιπέτειας στην Ελλάδα. Περιελάμβανε περίπου 85 χλμ. ορειβατικής πεζοπορίας, 182 χλμ. ποδήλατο βουνού (mountainbike), 19 χλμ. διθέσιου ράφτ στη λίμνη του Αώου και στον Ασπροπόταμο (Αχελώο) και 60 μ. αναρρίχηση-καταρρίχηση στα Μετέωρα (Δούπιανη).

 

          Στον αγώνα δήλωσαν συμμετοχή 28 ομάδες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχών για αγώνα περιπέτειας στην Ελλάδα (οι 3 από αυτές ακύρωσαν πριν τον αγώνα λόγω τραυματισμού). Έτσι, τον αγώνα ξεκίνησαν 25 ομάδες (55 αθλητές και 25 άτομα που παρείχαν υποστήριξη στους αθλητές). Συνολικά δηλαδή διαγωνίσθηκαν 75 άτομα.

 

          Οι ομάδες αποτελούνταν από δύο αθλητές οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να καλύψουν ολόκληρη τη διαδρομή και οι δύο. Οι ομάδες συνοδεύονταν και από ένα άτομο με ένα αυτοκίνητο παρέχοντας την απαραίτητη  υποστήριξη στους αθλητές που αγωνίζονταν. Στις 25 συμμετοχές περιλαμβάνονται ομάδες από όλη την Ελλάδα, μία διεθνής συμμετοχή από τη Σκωτία (η ομάδα που πρώτευσε στον αγώνα WesternIslesChallenge 2000 της Σκωτίας), μία γυναικεία ομάδα, και 3 μικτές ομάδες. Στον αγώνα συμμετείχαν οι κορυφαίοι αθλητές περιπέτειας στην Ελλάδα, γεγονός αναμενόμενο αφού το PindosCrossing 2001 είναι ο μεγαλύτερος σε απόσταση και δυσκολία αγώνας περιπέτειας στην Ελλάδα.

Γενικά στοιχεία για τη διαδρομή

1η ημέρα : 24 χλμ. πεζοπορία-προσανατολισμός (+1100 μ., -500 μ.), 77 χλμ. ΜΤΒ (+500 μ., -960 μ.), 7 χλμ. διθέσιο raft σε λίμνη

2η ημέρα : 31 χλμ. πεζοπορία-προσανατολισμός (+760 μ., -1280 μ.), 60 χλμ. ΜΤΒ (+710 μ., -1040 μ.), 12 χλμ. διθέσιο raft σε ποτάμι

3η ημέρα : 30 χλμ. πεζοπορία-προσανατολισμός (+890 μ., -1100 μ.), 45 χλμ. ΜΤΒ (+1620 μ., -1210 μ.), αναρρίχηση-ραπέλ (+30 μ., -30μ.)

 

286 χλμ. συνολική διαδρομή (85 χλμ. ορειβατική πεζοπορία-προσανατολισμός, 182 χλμ. mountainbike, 19 χλμ. raft σε λίμνη και ποτάμι), υψομετρικά : 6460 μ. ανάβαση, 6210 μ. κατάβαση.

 

 

Ο αγώνας εξελίχθηκε ως εξής :

 

Πέμπτη 14 Ιουνίου : Συγκέντρωση και εγγραφή αθλητών, τελετή έναρξης στην  πλατεία Ρήγα Φεραίου της Καλαμπάκας, ομαδική κατασκήνωση στην Καλαμπάκα.

 

Παρασκευή 15 Ιουνίου : Εκκίνηση από το Κακοπλεύρι Καλαμπάκας, 6 χλμ. ορειβατική πεζοπορία μέχρι την Καλλιθέα Γρεβενών, 39 χλμ. ποδήλατο βουνού μέχρι την ανατολική όχθη της λίμνης του Αώου, 3 χλμ. διθέσιο ραφτ μέχρι τη νοτιοανατολική όχθη της λίμνης, 10 χλμ. Ορειβατική πεζοπορία-προσανατολισμός μέχρι την κορυφή της Κατάρας (1700 μ.) και 33 χλμ. ποδήλατο βουνού- προσανατολισμός μέσω Στεφανίου μέχρι τα Τρία Ποτάμια Ασπροποτάμου. Διανυκτέρευση σε κατασκήνωση στα Τρία Ποτάμια.

 

Σάββατο 16 Ιουνίου: Εκκίνηση από τα Τρία Ποτάμια, 9 χλμ. ποδήλατο βουνού μέχρι την Γέφυρα Αλεξίου, 12 χλμ. διθέσιο ραφτ μέχρι τη Μεσοχώρα (χωριό με ημερομηνία λήξης αφού, όταν κλείσει το φράγμα του Αχελώου, το μισό χωριό θα πλημμυριστεί από τα νερά), 12 χλμ. τρέξιμο στην κοίτη του Βαθυρρέματος (rivertrekking), 8,5 χλμ. ποδήλατο βουνού μέχρι το διάσελο Δραμπάλας πάνω από το Παράμερο, 11 χλμ. ορειβασία-πεζοπορία-προσανατολισμός μέχρι το διάσελο Αυγού πάνω από τα Στουρναραίικα, 22 χλμ. ποδήλατο βουνού μέχρι την Ελάτη και 26 χλμ. πεζοπορία μέχρι την Πύλη όπου και έγινε η διανυκτέρευση σε υπαίθρια κατασκήνωση δίπλα στην ονομαστή τοξωτή πέτρινη γέφυρα της Πύλης.

 

Κυριακή 17 Ιουνίου : Εκκίνηση από την Πύλη, 18 χλμ. mountainbike μέχρι το Ξυλοπάροικο, 28 χλμ. ορειβατική πεζοπορία στις ανατολικές υπώρειες του Κόζιακα μέχρι το Βυτουμά Καλαμπάκας. Η προγραμματισμένη ανάβαση στην Κορομηλιά (+1000 μ.) και κατάβαση (-950 μ.) με mountainbike μέχρι το Καστράκι μήκους 27 χλμ. ακυρώθηκε από την οργανωτική επιτροπή, αφού λόγω της αφόρητης ζέστης μια τέτοια ανάβαση και μάλιστα μετά από 28 χλμ. με τα πόδια, πιθανόν να είχε εξοντωτικά αποτελέσματα για τους αθλητές. Ένας αγώνας περιπέτειας είναι μεν μια εξαιρετικά σκληρή δοκιμασία, αλλά δεν πρέπει ποτέ να φτάνει στα όρια του σαδισμού. Έτσι η δύσκολη αυτή διαδρομή αντικαταστάθηκε από 4 χλμ. mountainbike μέχρι τη βάση της Δούπιανης (βράχος των Μετώρων) στο Καστράκι όπου και έγινε η αναρρίχηση και καταρρίχηση (ραπέλ) ύψους 30 μ. και τέλος 1,5 χλμ. τρέξιμο μέχρι τον τερματισμό στην πλατεία της Καλαμπάκας. Ακολούθησε η τελετή λήξης και η απονομή των βραβείων και των επάθλων στους αθλητές στην πλατεία της Καλαμπάκας.

 

 

Έπαθλα

·        Το πρώτο έπαθλο αξίας 1.500.000 δρχ. αφορούσε τα έξοδα μετάβασης και συμμετοχής των δύο πρώτων ομάδων καθώς και της πρώτης μικτής ομάδας της γενικής κατάταξης, οι οποίες  σύστησαν την 5 μελή ομάδα (με ένα άτομο υποστήριξης) που  αγωνίστηκε στον αγώνα περιπέτειας HebrideanChallenge στα νησιά OuterHebrides της Σκωτίας, το Μάιο του 2002.

·        Το δεύτερο έπαθλο αξίας 300.000 δρχ. είναι μια σειρά ειδικών αθλητικών ενδυμάτων για τα ενεργά μέλη της 3ης ομάδας της γενικής κατάταξης και της 2ης μικτής, προσφορά της ImpactActivities.

·        Το τρίτο έπαθλο αξίας 150.000 δρχ. είναι μια τριήμερη εκδρομή εντός Ελλάδας για όλη την 4η ομάδα της γενικής κατάταξης και για την 3η μικτή ομάδα, προσφορά της TrekkingHellas.

 

          Ο αγώνας διεξήχθη ομαλά, χωρίς σημαντικά προβλήματα, δεν υπήρξε κανένα ατύχημα, κανένας αθλητής δεν χάθηκε στα πανέμορφα αλλά πολλές φορές άγρια βουνά της Πίνδου, των Χασίων και τον Κόζιακα. Έτσι, ευτυχώς δεν χρειάστηκε η επέμβαση του έμπειρου προσωπικού ασφαλείας που διέθετε η διοργάνωση : 5 άτομα από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, έμπειρος γιατρός αγώνων με ασθενοφόρο και έμπειρο προσωπικό ασφαλείας και υποστήριξης (συνοδοί βουνού, οδηγοί ποταμού, αναρριχητές κλπ.).

Στιγμιότυπο : 5 ομάδες (10 αθλητές) πορεύονται μαζί στο βουνό στο πρώτο τμήμα της διαδρομής (Κακοπλεύρι – Καλλιθέα) όταν ξαφνικά εμφανίζεται κοπάδι άγριων τσοπανόσκυλων με απειλητικές διαθέσεις. Από τη δύσκολη θέση τους βγάζει ένας από τους κριτές με μοτοσυκλέτα που παρασύρει τα σκυλιά να τον ακολουθήσουν. Οι αθλητές όμως έχουν ακολουθήσει λανθασμένη πορεία και αναγκάζονται να ξαναγυρίσουν στο ίδιο σημείο όπου ευτυχώς δεν τους περιμένει η ίδια υποδοχή από τα σκυλιά που έχουν απομακρυνθεί αρκετά.

 

          Στο τριήμερο που διήρκεσε ο αγώνας υπήρξαν βέβαια και απρόοπτα, αλλά σ’ έναν αγώνα περιπέτειας τα απρόοπτα είναι μέρος του παιχνιδιού. Εξάλλου αυτό ακριβώς σημαίνει περιπέτεια : όχι να μην υπάρχουν απρόοπτα, αλλά όταν αυτά εμφανίζονται να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά, τόσο από τους αθλητές, όσο και από τους διοργανωτές.

 

          Ο ανταγωνισμός για τις πρώτες θέσεις ήταν έντονος και συναρπαστικός με αρκετές εναλλαγές που κράτησαν έντονο το ενδιαφέρον για την κατάταξη μέχρι την τελευταία στιγμή. Το γεγονός ότι ολόκληρη τη διαδρομή (χωρίς περικοπή τμήματος) διένυσαν 10 από τις 25 ομάδες, δείχνει το υψηλό επίπεδο των ομάδων που συμμετείχαν αφού ο αγώνας ήταν εξαιρετικά δύσκολος. 1 ομάδα εγκατέλειψε την πρώτη ημέρα (στην πρώτη διαδρομή αμέσως μετά την εκκίνηση !), 1 ομάδα (η γυναικεία) εγκατέλειψε στην αρχή της δεύτερης ημέρας, και 1 ομάδα εγκατέλειψε στην αρχή της τρίτης ημέρας, αποδεικνύοντας ότι το άθλημα των αγώνων περιπέτειας στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τη νηπιακή ηλικία και οδεύει σταθερά προς την ενηλικίωση, αφού σε τόσο δύσκολους αγώνες στο εξωτερικό συνήθως εγκαταλείπει μεγαλύτερο ποσοστό ομάδων.

 

Το επίπεδο των αθλητών ήταν γενικά πολύ υψηλό (συμμετείχαν οι κορυφαίοι αθλητές των αγώνων περιπέτειας στην Ελλάδα καθώς και κορυφαίοι αθλητές των αγωνισμάτων που περιελάμβανε ο αγώνας). Στις συμμετοχές υπήρχαν και ομάδες ερασιτεχνικές που ήλθαν στον αγώνα κυρίως για να αποκτήσουν την εμπειρία και να γευθούν τις συγκινήσεις της σκληρής δοκιμασίας των αγώνων. Στους ανθρώπους αυτούς αξίζουν συγχαρητήρια γιατί δεν δίστασαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στους κορυφαίους και επέδειξαν γνήσια αθλητική συμπεριφορά.

 

          Επίσης αξίζει να σημειωθεί το πνεύμα ομαδικότητας και συντροφικότητας που επέδειξαν σε όλες τις περιπτώσεις όλοι ανεξαιρέτως οι αγωνιζόμενοι, αφού σε οποιοδήποτε μικροπρόβλημα που παρουσιάστηκε στον αγώνα όλοι έσπευδαν να βοηθήσουν τους συναθλητές τους. Ακόμη και οι αθλητές που στόχευαν στις πρώτες θέσεις δεν δίσταζαν να καθυστερήσουν προκειμένου να βοηθήσουν τους άλλους αθλητές, ακόμη και τους ανταγωνιστές τους στο κυνήγι των πρώτων θέσεων. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που κράτησαν ψηλά το επίπεδο του αγώνα και επέδειξαν υψηλό αθλητικό φρόνημα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αθλητή που έχασε το φύλλο χάρτη που ήταν απαραίτητος σε μια δύσκολη διαδρομή προσανατολισμού (κορυφογραμμή), μέσα σε πυκνό δάσος και η ομάδα που ακολουθούσε (μετά από 15 λεπτά) το βρήκε (!) και του το έδωσε για να μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα.

 

          Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ακόμη και οι ομάδες που δεν είχαν βλέψεις για τις πρώτες θέσεις ή είχαν περικόψει τμήματα της διαδρομής και συνεπώς δεν είχαν δικαίωμα στα έπαθλα, συνέχισαν και τερμάτισαν τον αγώνα, παρά τη δύσκολη διαδρομή και την εξαιρετικά επίπονη προσπάθεια, αποδεικνύοντας ότι διαθέτουν μεγάλα αποθέματα ψυχικής δύναμης και επιμονής.

Από τους 75 αθλητές οι 8 ήταν γυναίκες, 5 αγωνιζόμενες και 3 μέλη υποστήριξης.

          Η διεθνής συμμετοχή του Pindos Crossing 2001 ήταν η ομάδα Sula Sgeir από τη Σκωτία η οποία αποτελούνταν από 2 Σκωτσέζους αθλητές με ένα άτομο υποστήριξη - μέλη της ομάδας που πρώτευσε το 2000 στο Western Isles Challenge, τον ένα από τους άλλους δύο αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αγώνων Περιπέτειας όπου εντάσσεται το Pindos Crossing.

          Το προσωπικό των αγώνων ανήλθε σε 40 άτομα : 7 άτομα προσωπικό ασφάλειας-υποστήριξης, 5-μελές κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, 2 άτομα ιατρικό προσωπικό (ιατρός και οδηγός ασθενοφόρου), 12 άτομα προσωπικό σημείων ελέγχου, 5 άτομα κριτές με  moto cross (η συνδρομή της Λέσχης Μοτοσυκλέτας Τρικάλων με επικεφαλής τον πρόεδρο της Λέσχης, 4 άτομα γενικών καθηκόντων και 5 άτομα οργανωτική επιτροπή. Η οργανωτική επιτροπή αποτελούνταν από τους : Νίκο Μανουσάκη (υπεύθυνος διακρατικής συνεργασίας του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ), Χρήστο Λάμπρη (υπεύθυνος διοργάνωσης αγώνα) από την TREKKING Hellas, Χρήστο Γκρέκο (δημόσιες σχέσεις) και Λεωνίδα Στεργίου (διοικητική οργάνωση - δημόσιες σχέσεις) από το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ και Γιώργο Τόττα (υπεύθυνος σημείων ελέγχου) από την TREKKING Hellas.

 

          Τέλος θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε τους χορηγούς οι οποίοι βοήθησαν τη διοργάνωση του αγώνα με την προσφορά των ειδών τους : Impact (εταιρεία παραγωγής αθλητικών ενδυμάτων που προσέφερε το 2ο βραβείο των αγώνων και διάφορα άλλα είδη ένδυσης που προσφέρθηκαν στους αθλητές), TREKKING Hellas(προσέφερε το 3ο βραβείο των αγώνων), RENAULT, RED BULL, ΚΛΙΑΦΑΣ (χυμοί), Κέντρο Ελαστικών ΤΖΑΝΗΣ (Τεχνική υποστήριξη οχημάτων στον αγώνα), BΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Cash & Carry, Euromarket ΜΑΙΟΣ, TΡΟΦΙΚΑ Market, ΧΑΤΖΗΣ (αρτοποιείο), ΔΡΟΥΓΚΑΣ (ζαχαροπλαστική), καθώς και το περιοδικό Μ-ΒΙΚΕ που ήταν επικοινωνιακός χορηγός του αγώνα.

 

          Οι αγώνες καλύφθηκαν τηλεοπτικά από ειδικό συνεργείο που ακολούθησε όλη τη διαδρομή των αγώνων και την Ελληνική Τηλεόραση 3.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

PINDOS CROSSING 2000 - 2001

 

  • Οι 10 κορυφαίοι αθλητές αγώνων περιπέτειας (με βάση τις συμμετοχές και την κατάταξή τους στους 3 αγώνες περιπέτειας μέχρι τώρα στην Ελλάδα) συμμετείχαν στο Pindos Crossing 2001.
  • Το 66% όσων έχουν κάνει και τους τρεις πολυήμερους μέχρι τώρα αγώνες στην Ελλάδα, συμμετέχει στο Pindos Crossing 2001.
  • Το 36% αυτών που συμμετείχαν στο Pindos Crossing 2001 έχει κάνει 2 από τους 3 πολυήμερους αγώνες στην Ελλάδα, ενώ το 62% έχει κάνει 1 από τους 3.
  • Το 28% όσων συμμετείχαν φέτος, πήραν και πέρυσι μέρος.
  • Το 87% του περυσινού ατομικού, συμμετείχε και φέτος.
  • Το 25% του περυσινού ομαδικού, συμμετείχε και φέτος. 

            (το 100% της 1ης ομάδας, το 50% της 2ης, το 50% της 3ης και το 25% της  4ης)

  • Κανένας από τις περσινές ομάδες με σειρά τερματισμού από την 6η και πέρα δεν ξαναεμφανίστηκε ούτε στον φετινό αλλά ούτε και σε κάποιον άλλο αγώνα από τότε μέχρι σήμερα.
  • Αντίθετα από τους 8 του περσινού ατομικού κανένας δεν ήταν τυχαίος. Όλοι ασχολούνται ενεργά με διάφορους αγώνες και οι 7 στους 8 ξαναπήραν μέρος και φέτος στο Pindos Crossing 2001.