Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

 

 

«Βοήθεια στο Σπίτι»

 

Ένα πρόγραμμα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων που χρήζουν βοήθεια

 

Γενικά:

 

Tο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικών διαστάσεων που υποστηρίζει την περίθαλψη και εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και μη ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθεια. Έχει σα στόχο τη δημιουργία υπηρεσιών, μέσω των οποίων προωθείται η απασχόληση ή η επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, λόγο της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι δημιουργημένες υπηρεσίες (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νοσηλευτριών και οικογενειακών βοηθών).

Αναλυτική παρουσίαση των ενεργειών της Μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι»

 • Καταγραφή αναγκών των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ
 • Επικοινωνία με αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς σε κεντρικό επίπεδο
 • Προσέγγιση για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ομάδας στόχου
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας
 • Πρόγραμμα Κοινωνικής Παρέμβασης
 • Επισκέψεις κατ’ οίκον με σκοπό:

Ø      την επαφή και γνωριμία με τα μέλη των οικογενειών της ομάδας στόχου

Ø       την καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης

Ø       την συλλογή στοιχείων που να πιστοποιούν την ταυτότητα του κάθε συνεντευξιαζόμενου καθώς επίσης και την οικογενειακή του κατάσταση

Ø       την συλλογή στοιχείων σχετικά με την αστικοδημοτική κατάσταση, την ασφάλιση, την κατοικία, την υγεία κ.τ.λ.

Ø       ενημέρωση σε ό,τι αφορά θέματα υγείας, υγιεινής, στέγασης

Ø        νοσηλευτικές υπηρεσίες ειδική εξωνοσοκομειακή νοσηλεία (ενέσεις, πίεση)

Ø       παροχή συμβουλευτικής αγωγής

Ø       ψυχολογική στήριξη

Ø       οικιακή φροντίδα (καθαριότητα του ηλικιωμένου, καθαριότητα σπιτιού, παροχή έτοιμου γεύματος στο σπίτι, εξωτερικές εργασίες, ψώνια, πρακτικές εξυπηρετήσεις – εξόφληση λογαριασμών, συνοδεία σε διάφορες υπηρεσίες, τηλεφωνικές επικοινωνίες ανάλογα με τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου)

          Σε επίπεδο ατομικής εξυπηρέτησης αφορά στην βοήθεια και προσπάθεια αντιμετώπισης προσωπικών ή οικογενειακών προβλημάτων της ομάδας στόχου και των οικογενειών τους. Προς τούτο αναπτύσσεται συνεργασία με συναφείς επιστημονικές ειδικότητες (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,  κ.α.) και με Αρχές ή Υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο πρόβλημα και αρμοδιότητα (τυπική ή ουσιαστική) για την λύση ή την αντιμετώπισή του. Περιλαμβάνει επίσης:

 • Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά θα παρέχεται βοήθεια για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την αντιμετώπιση του άγχους, των εσωτερικών συγκρούσεων και τυχόν αρνητικών αντιδράσεων που προκύπτουν από διάφορες δυσκολίες.
 • Παρακολούθηση ατομικών περιστατικών για τον εντοπισμό και την πρόληψη οποιονδήποτε  προβλημάτων.
 • Άσκηση συμβουλευτικής, συζήτηση, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, διευκόλυνση στην εύρεση λύσεων των προβλημάτων τους και γενικότερη δραστηριοποίηση της περίπτωσης.
 • Κατ΄ οίκον επισκέψεις για την διενέργεια κοινωνικής έρευνας και ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και σημαντικότητα του προβλήματος να υπάρχει διαρκής και πολλές φορές μακρόχρονη επαφή και επικοινωνία με τα άτομα.
 • Παρακολούθηση συγκεκριμένων περιπτώσεων ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ένταξης στο κοινωνικό ή άλλου είδους δυσκολίες, σε συνεργασία με τις οικογένειές τους.

         

          Σε επίπεδο κοινότητας η Μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι:

 • Τηρεί στατιστικά στοιχεία για τις συναφείς ανάγκες των ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ  ώστε να ενημερώνεται η διοίκηση του Δήμου για την χάραξη της Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Διοργανώνει εκδηλώσεις και προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς ή άλλους σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού.
 • Τηρεί άμεση επαφή και συνεργάζεται συστηματικά με όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή (Δημόσια Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΚΑΠΗ, γηροκομεία. κ.α.) για την εξυπηρέτηση της απώτερης αποστολής του.
 • Τηρεί και ενημερώνει καταστάσεις και ειδικούς φακέλους με τα άτομα ή τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν ανάγκες ιδιαίτερης κοινωνικής φροντίδας.

 

Η Μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει σαν στόχο:

1) Να δημιουργήσει :

• Αρχεία όπου θα καταγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα υγείας (ζαχαροδιαβήτης, πάρκινσον, σκλήρυνση κατά πλάκας, βαριές αρθροπάθειες, εγκεφαλικά επεισόδια, αναπνευστικές ανεπάρκειες, όγκοι, μειωμένη όραση, ακρωτηριασμοί και προβλήματα συμπεριφοράς) κ.α

2) Να παρέχει:

Ιατρική φροντίδα

• Κοινωνική εργασία με άτομα, ομάδες, κοινότητες

• Κοινωνική εργασία με την οικογένεια

• Ψυχοσυναισθηματική στήριξη

• Νοσηλευτικές υπηρεσίες

• Οικιακή βοήθεια

• Τηλεειδοποίηση

3) Να απασχολήσει στην Μονάδα (κυρίως γυναίκες) κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλεύτριες, οικιακούς βοηθούς, κ.λ.π.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω  άμεσα ωφελούμενοι της Μονάδας είναι:

 • Άνεργοι που διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα για απασχόληση στη Μονάδα
 • Ηλικιωμένοι, ΑΜΕA

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΟΥ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) συνεχίζοντας την πολυετή δραστηριότητά της (είτε ως ΚΕΝΑΚΑΠ  ΑΕ από το 1992, είτε ως ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ από το 1995 και μετά) στον τομέα της υποστήριξης των  ομάδων του Ν. Τρικάλων ( γυναίκες, ΑΜΕΑ, κ.λ.π) με στόχο την κοινωνική τους ανάπτυξη και ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει υπογράψει Προγραμματικές Συμβάσεις και τις απαραίτητες τροποποιήσεις αυτών, με την ΤΕΔΚ Τρικάλων και τους δήμους Βασιλικής, Γόμφων, Φαρκαδόνας, Μ. Καλυβίων, Οιχαλίας, Φαλώρειας, της Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας και της Κοινότητας Μυροφύλλου.

 

Το πρόγραμμα: Επιχορήγηση ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. για λειτουργία μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι» του Μέτρου 3. «Ανάπτυξη της Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας και Προώθηση της Ισότητας Ευκαιριών των Δύο Φύλλων» του Άξονα Προτεραιότητας 5. «Ανθρώπινοι Πόροι» του Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000 – 2006 συγχρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους για 36 μήνες. Στη συνέχεια υπήρξε επέκταση του προγράμματος σε όλες τις μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι 30/9/2007 με συγχρηματοδότηση από  κοινοτικούς πόρους και από 1/10/2007 έως 31/8/2008 με εθνικούς πόρους.

Η προώθηση της απασχόλησης, η επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας κυρίως γυναικών, η προώθηση της πολιτικής ίσων ευκαιριών απασχόλησης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής είναι ταυτισμένη με το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ. Μέσω του προγράμματος δημιουργήθηκε σε κάθε ένα από τους ανωτέρω δήμους Μονάδα «Βοήθεια στο σπίτι» που στελεχώνεται από 3 άτομα: 1 Κοινωνικό/η Λειτουργό ή Κοινωνιολόγο ή Ψυχολόγο, 1 Νοσηλευτή/τρια και 1 Οικιακό/η – Οικογενειακό/η Βοηθό με εξαίρεση τη μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Φαρκαδόνας ο οποίος στελεχώνεται από 4 άτομα: 1 Κοινωνική Λειτουργό, 1 Νοσηλεύτρια και 2 Οικιακούς Βοηθούς.

Η τεχνογνωσία του στελεχικού δυναμικού (μόνιμου και εξωτερικών συνεργατών), η εμπειρία του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, ο άρτιος κτιριακός και υλικοτεχνικός εξοπλισμός και η καθοδήγηση της κοινωνικού λειτουργού σε θέματα όπως υπόδειξη των ηλικιωμένων και των ανήμπορων ατόμων, καθορισμό  των αναγκών τους καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως η κατ’οίκον νοσηλεία, η ψυχολογική στήριξη και η συμβουλευτική, η οικιακή φροντίδα, κ.λ.π. είναι τα σημαντικά  πλεονεκτήματα του για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

·         Η απεμπλοκή του γυναικείου εργατικού δυναμικού από τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις

·         Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τον συνδυασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου των γυναικών

·         Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών

·         Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην δομή (κυρίως γυναικών)

·         Η ποιοτική αναβάθμιση της φροντίδας των ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ και ανήμπορων ατόμων στην περιοχή

Σκοπός των ενεργειών των Μονάδων «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι:

·         Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου

·         Η υγιής διαμονή και επαρκής διατροφή της ομάδας στόχου

·         Η διαφώτιση και συνεργασία του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων και των ανήμπορων ατόμων

Οι ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειες της ενέργειας είναι:

·         Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης

·         Η προώθηση των ίσων ευκαιριών

·         Η αύξηση της απασχολησιμότητας των γυναικών

·         Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα ηλικιωμένα, ανήμπορα άτομα και άτομα με ειδικέ ανάγκες

·         Η ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας για τους δημότες

·         Η αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών

 

 

 

 

Αναλυτικά:

 

Μονάδα «Βοήθεια στο σπίτι» δήμου Βασιλικής

Γενικά:

Ο Δήμος Βασιλικής  έχει πληθυσμό  2.472 άτομα σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 και κατατάσσεται στις αγροτικές περιοχές. Το ποσοστό ανεργίας του Δήμου ανέρχεται περίπου σε 7% συνολικά. Ο αριθμός των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν βοήθεια, που διαβιούν στο Δήμο, ανέρχεται σε 500 και 70 αντίστοιχα .

Στο Δήμο Βασιλικής καταγράφονται οι ακόλουθες δομές: α) Μονάδα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων ( ΚΑΠΗ)  β) Παιδικός σταθμός 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δήμου Βασιλικής ξεκίνησε τη λειτουργία του, την 1/10/2003.

Στελεχώνεται από 3 άτομα: την κα Λέγκα Φανή Κοινωνική Λειτουργό η οποία είναι και υπεύθυνη της μονάδας, την κα Κολώνα Βαϊα Νοσηλεύτρια και την κα Παληγιάννη Ευαγγελή Οικιακή βοηθό. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δήμου Βασιλικής εξυπηρετεί περίπου 180 άτομα.

Επικοινωνία:

Το πρόγραμμα στεγάζεται στο Δ.Δ. Βασιλικής δίπλα στο ΚΑΠΗ. Λειτουργεί από τις 7.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου & Κυριακής. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 24320-91172

 

 

Μονάδα «Βοήθεια στο σπίτι» Δήμου Οιχαλίας

Γενικά:

Ο Δήμος Οιχαλίας  έχει πληθυσμό  7.270  άτομα σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 και κατατάσσεται στις αγροτικές περιοχές. Το ποσοστό ανεργίας του Δήμου ανέρχεται περίπου σε 6% συνολικά. Ο αριθμός των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν βοήθεια, που διαβιούν στο Δήμο, ανέρχεται σε 1.000 και 70 αντίστοιχα .

Στο Δήμο Οιχαλίας καταγράφονται οι ακόλουθες δομές: α) Μονάδα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)  β) Παιδικός σταθμός  γ) Αθλητικός Οργανισμός και  δ) Πολιτιστικός Οργανισμός

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δήμου Οιχαλίας ξεκίνησε τη λειτουργία του, την 1/10/2003. Στελεχώνεται από 3 άτομα: την κα Κωτούλα Ελένη Κοινωνική Λειτουργό η οποία είναι και υπεύθυνη της μονάδας, την κα Καλαπανίδα Ευαγγελία Νοσηλεύτρια και την κα Εμμανουήλ Σταματία Οικιακή Βοηθό. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δήμου Οιχαλίας  εξυπηρετεί περίπου 100 άτομα.

Επικοινωνία:

Το πρόγραμμα στεγάζεται στο Δ.Δ. Νεοχωρίου στο ισόγειο του παλιού Δημαρχείου. Λειτουργεί από τις 7.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου & Κυριακής. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 24330-31385

 

 

Μονάδα «Βοήθεια στο σπίτι» δήμου Φαρκαδόνας

Γενικά:

Ο Δήμος Φαρκαδόνας  έχει πληθυσμό  7.194  άτομα σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 και κατατάσσεται στις αγροτικές περιοχές. Το ποσοστό ανεργίας του Δήμου ανέρχεται περίπου σε 8% συνολικά. Ο αριθμός των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν βοήθεια, που διαβιούν στο Δήμο, ανέρχεται σε 1.070και 110 αντίστοιχα .

Στο Δήμο καταγράφονται οι ακόλουθες δομές: α) 2 μονάδες ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)  β) 3 Παιδικοί σταθμοί  γ) Αθλητικός Οργανισμός,  δ) Πολιτιστικός Οργανισμός και ε) 1 Βιβλιοθήκη.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δήμου Φαρκαδόνας ξεκίνησε τη λειτουργία του, την 1/10/2003. Στελεχώνεται από 4 άτομα: την κα Ζαχαροπούλου Σωτηρία Κοινωνική Λειτουργό η οποία είναι και υπεύθυνη της μονάδας, την κα Μέμηλα Δήμητρα Νοσηλεύτρια, την κα Μοναντέρου Σωτηρία Οικιακή Βοηθό και την κα Κωστούλα Γεωργία Οικιακή Βοηθό. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δήμου Φαρκαδόνας  εξυπηρετεί περίπου 80 άτομα.

Επικοινωνία:

Το πρόγραμμα στεγάζεται στο Δ.Δ. Φαρκαδόνας δίπλα στο ΚΕΠ, στο χώρο του παλιού δημαρχείου. Λειτουργεί από τις 7.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου & Κυριακής. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 24330-22217

 

Μονάδα «Βοήθεια στο σπίτι» δήμου Γόμφων

Γενικά:

Ο Δήμος Γόμφων  έχει πληθυσμό  5.082 άτομα  σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 και κατατάσσεται στις αγροτικές περιοχές. Το ποσοστό ανεργίας του Δήμου ανέρχεται περίπου σε 10% συνολικά. Ο αριθμός των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν βοήθεια, που διαβιούν στο Δήμο, ανέρχεται σε 910 και 70 αντίστοιχα.

Στο Δήμο καταγράφονται οι ακόλουθες δομές: α) 6 μονάδες ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)  β) 2 Παιδικοί σταθμοί  γ) Αθλητικός Οργανισμός και  δ) Πολιτιστικός Οργανισμός

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δήμου Γόμφων ξεκίνησε τη λειτουργία του, την 1/10/2003. Στελεχώνεται από 3 άτομα: την κα Κολοκούρη Μαρία Κοινωνική Λειτουργό η οποία είναι και υπεύθυνη της μονάδας, την κα Μανώλη Κων/νια Νοσηλεύτρια και την κα Κιτσοπούλου Αγορή Οικιακή Βοηθό. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δήμου Γόμφων  εξυπηρετεί περίπου 110 άτομα.

Επικοινωνία:

Το πρόγραμμα στεγάζεται στο Δ.Δ. Λυγαριάς στο νέο δημαρχείο. Λειτουργεί από τις 7.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου & Κυριακής. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 24313-52105 ή 24313-52125.

 

 

Μονάδα «Βοήθεια στο σπίτι» δήμου Μεγάλων Καλυβίων

Γενικά:

Ο Δήμος Μ.Καλυβίων  έχει πληθυσμό  3.158  άτομα  σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 και κατατάσσεται στις αγροτικές περιοχές. Το ποσοστό ανεργίας του Δήμου ανέρχεται περίπου σε 7% συνολικά. Ο αριθμός των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν βοήθεια, που διαβιούν στο Δήμο, ανέρχεται σε 600 και 70 αντίστοιχα.

Στο Δήμο καταγράφονται οι ακόλουθες δομές: α) μονάδα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)  β) Παιδικός σταθμός  γ) Βιβλιοθήκη και  δ) Πολιτιστικός Οργανισμός.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δήμου Μ.Καλυβίων  ξεκίνησε τη λειτουργία του, την 1/5/2004. Στελεχώνεται από 3 άτομα: την κα Χαρμπέα Ιωάννα Κοινωνιολόγο η οποία είναι και υπεύθυνη της μονάδας, την κα Κατσίμπα Δέσποινα Νοσηλεύτρια και την κα Ζεκίρη Ζακελίνα Οικιακή Βοηθό. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δήμου Μ.Καλυβίων εξυπηρετεί περίπου 100 άτομα.

Επικοινωνία:

Το πρόγραμμα στεγάζεται στο Δ.Δ. Μ.Καλυβίων έναντι Δημαρχείου, δίπλα στο ΚΑΠΗ. Λειτουργεί από τις 7.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου & Κυριακής. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 24310-43249.

 

 

Μονάδα «Βοήθεια στο σπίτι» δήμου Φαλώρειας

Γενικά:

Ο Δήμος Φαλώρειας  έχει πληθυσμό  4.130  άτομα  σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 και κατατάσσεται στις αγροτικές περιοχές. Το ποσοστό ανεργίας του Δήμου ανέρχεται περίπου σε 7% συνολικά. Ο αριθμός των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν βοήθεια, που διαβιούν στο Δήμο, ανέρχεται σε 700 και 90 αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δήμου Φαλώρειας ξεκίνησε τη λειτουργία του, την 1/2/2004. Στελεχώνεται από 3 άτομα: την κα Χριστάνα Σοφία Ψυχολόγο η οποία είναι και υπεύθυνη της μονάδας, την κα Πλακιά Μαρία Νοσηλεύτρια και την κα Κατσαμόρα Παναγιώτα Οικιακή Βοηθό. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δήμου Φαλώρειας εξυπηρετεί περίπου 180 άτομα.

Επικοινωνία:

Το πρόγραμμα στεγάζεται στο Δ.Δ. Μ. Κεφαλόβρυσου στην πλατεία, δίπλα στην εκκλησία. Λειτουργεί από τις 7.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου & Κυριακής. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 24310-85811.

 

 

Μονάδα «Βοήθεια στο σπίτι» Κοινότητας Μυροφύλλου

Γενικά:

Η Κοινότητα Μυροφύλλου έχει πληθυσμό  744  άτομα  σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 και κατατάσσεται στις αγροτικές περιοχές. Το ποσοστό ανεργίας του Δήμου ανέρχεται περίπου σε 7% συνολικά. Ο αριθμός των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν βοήθεια, που διαβιούν στο Δήμο, ανέρχεται σε 300 και 150 αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Κοινότητας Μυροφύλλου ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1/2/2004. Στελεχώνεται από 3 άτομα: την κα Φαλαγκάρα Θεοδώρα Κοινωνιολόγο η οποία είναι και υπεύθυνη της μονάδας, την κα Τσιμπλοκούκου Ευτυχία Νοσηλεύτρια και την κα Φιλίππου Χρυσούλα  Οικιακή Βοηθό. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Κοινότητας Μυροφύλλου εξυπηρετεί περίπου 75 άτομα.

Επικοινωνία:

Το πρόγραμμα στεγάζεται στο Κ.Δ. Μυροφύλλου δίπλα στο γραφείο της Κοινότητας. Λειτουργεί από τις 7.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου & Κυριακής. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 24340-31093.

 

 

Μονάδα «Βοήθεια στο σπίτι» Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας

Γενικά:

Η Διευρυμένη Κοινότητα Νεράιδας έχει πληθυσμό 951 άτομα σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 και κατατάσσεται στις αγροτικές περιοχές. Το ποσοστό ανεργίας του Δήμου ανέρχεται περίπου σε 7% συνολικά. Ο αριθμός των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν βοήθεια, που διαβιούν στο Δήμο, ανέρχεται σε 400 και 200 αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1/2/2004. Στελεχώνεται από 3 άτομα: τον κο Καρακώστα Δημήτριο Κοινωνιολόγο ο οποίος είναι και υπεύθυνος της μονάδας, την κα Γκερμπεσιώτη Βάϊα Νοσηλεύτρια και την κα Τεντολούρη Βάϊα  Οικιακή Βοηθό. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας εξυπηρετεί περίπου 65 άτομα.

Επικοινωνία:

Το πρόγραμμα στεγάζεται στο Κ.Δ. Αετού δίπλα στο γραφείο της Κοινότητας. Λειτουργεί από τις 7.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου & Κυριακής. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 24340-32020 ή 24340-32010

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και με την ευκαιρία του κλεισίματος του Α΄ Κύκλου (των τριών ετών), συνδιοργάνωσε με την ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων και την συνεργασία των δήμων/ κοινοτήτων, Ημερίδες Απολογισμού τις εξής παρακάτω:

1.      Στο δήμο Βασιλικής την 21 Ιουλίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 μ.μ.

2.      Στο δήμο Φαρκαδόνας την 31 Ιουλίου2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 μ.μ.

3.      Στο δήμο Οιχαλίας την 1 Αυγούστου2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 μ.μ.

4.      Στο δήμο Γόμφων την 2 Αυγούστου2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 μ.μ.

5.      στο δήμο Φαλώρειας την 22 Ιανουαρίου2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ.

6.      στην Κοινότητα Μυροφύλλου την 2 Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00μ.μ.

7.      στην Δ. Κοινότητα Νεράιδας την 29 Ιανουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

8.      στο δήμο Μεγάλων Καλυβίων την 25 Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ.