Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Η ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ έχει υλοποιήσει και υπολοιεί διάφορα προγράμματα από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Ενδεικτικά τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται είναι ταξινομημένα ανα προγραμματική περίοδο.