Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για την περιοχή παρέμβασης, τις προτεραιότητες του Γ΄ ΚΠΣ ως προς το εθνικό και περιφερειακό σκέλος τις κατευθύνσεις της LEADER+ και κυρίως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ της Χώρας μας και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, τις εισηγήσεις και απόψεις τοπικών φορέων και πληθυσμού, στρατηγικός στόχος του τοπικού προγράμματος LEADER+ του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, ο οποίος και προσδιορίζει το Θέμα Συσπείρωσηςγια την περιοχή παρέμβασης αναδεικνύεται η «αντιμετώπιση του ελλείμματος της ποιότητας» σε όλους τους τομείς, και παράλληλα η ανάδειξη και αξιοποίηση των σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

 

Ως εκ τούτου θέμα ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ γύρω από το οποίο έχει διαρθρωθεί η αναπτυξιακή στρατηγική και σχεδιαστεί το Επιχειρησιακό σχέδιο του τοπικού προγ/τος είναι η «βελτίωση της ποιότητας» όλων των εκφάνσεων της κοινωνικο–οικονομικής και πολιτιστικής ζωής των κατοίκων στην περιοχή παρέμβασης.

 

Στόχος του προγράμματος είναι να επιχειρηθεί μια «ανάβαση ποιότητας» στους δρόμους της παράδοσης, της αυθεντικότητας της ορεινής περιοχής, δημιουργώντας μια νέα οπτική γωνία ανάπτυξης βασισμένη στις εμπειρίες και την παράδοση του παρελθόντος αλλά παράλληλα στραμμένη στο νέο και το σύγχρονο σε όρους ποιότητας ζωής για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της.