Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER I

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α

Δραστηριότητα

Δικαιούχος

Περιοχή

Συνολικό

Κόστος

Μέτρο 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

79.682.203

1

Μελέτη αναπτυξιακού προγραμματισμού Μετεώρων-Καστρακίου

KENAKAΠ ΑΕ

27.200.000

2

Μελέτες Διάγνωσης μικροπεριφερειών (μικρά ΤΑΠ)

Α.Σ. Ορεινής Καλ/κας

2.000.000

3

Ειδική θεματική Μελέτη Τηλεδιερεύνησης ορεινής ζώνης

Α.Π.Θ. Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής

31.250.000

4

Μελέτη διερεύνησης δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αξιοποίησης των προϊόντων της περιοχής Καλαμπάκας

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

12.500.000

5

Αμοιβές εξωτερικών συμβούλων έως 20/4/1993

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

6.732.203

Μέτρο 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

63.334.000

1

Αγιογραφία

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

7.300.000

2

Κατεργασία Ξύλου

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

7.300.000

3

Managment και Marketing

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

7.300.000

4

Διαχείριση ΜΜΕ

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

7.300.000

5

Μελισσοκομία

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

7.186.000

6

Βιολογική Γεωργία

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

7.186.000

7

Κατεργασία Ξύλου

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

7.186.000

8

Αγροτουρισμός

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

7.186.000

Οικιακή Οικονομία

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

5.390.000

Μέτρο 3. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1.317.774.629

3.1 Κατασκευή, αποπεράτωση & εξοπλισμός καταλυμάτων

571.818.821

1

Λέγκα Χρυσούλα

Καλαμπάκα

59.165.000

2

Αρσενίου Κων/νος

Καλαμπάκα

66.000.000

3

Καΐκη - Τσιάμη Θεοδώρα

Καλαμπάκα

46.665.000

4

Μησιάρης Αριστείδης

Καλαμπάκα

42.000.000

5

Νάκης Αθανάσιος

Καλαμπάκα

38.950.000

6

Αφοι Χ. Σπανιά Ο.Ε.

Καλαμπάκα

22.787.339

7

Παπαπαναγιώτου Σωτηρία

Πύλη

25.271.482

8

Μανάκος Μιχαήλ

Καλαμπάκα

73.330.000

9

Κοινότητα Αμαράντου

Καλαμπάκα

47.000.000

10

Κοινότητα Γαρδικίου

Καλαμπάκα

20.000.000

11

Κοινότητα Χαλικίου

Καλαμπάκα

39.000.000

12

Κοινότητα Κακοπλευρίου

Καλαμπάκα

61.650.000

13

Ζούζουλα Δήμητρα

Καλαμπάκα

30.000.000

3.2 Αναρριχητικό κέντρο

7.300.000

1

Δήμος Καλαμπάκας

Καλαμπάκα

7.300.000

3.3 Ορειβατικά καταφύγια

46.400.000

1

Καταφύγιο Τριγκίας

Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας

Κλεινοβός

7.500.000

2

Καταφύγιο Κόζιακα

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

38.900.000

3.4 Σκί Περτουλίου

27.450.000

1

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Περτούλι

27.450.000

3.5 Καθορισμός και σήμανση Διεθνών Πεζοπορικών Μονοπατιών

22.550.000

1

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Κόζιακας

22.550.000

3.6 Κέντρο Ανεμοπτερισμού

23.495.000

1

Πίστα περιοχής Μετεώρων

Δήμος Καλαμπάκας

Καλαμπάκα

23.495.000

3.7 Κατασκηνώσεις. Βελτίωση κατασκηνωτικού κέντρου
Ελτσα-Αμάραντος

17.000.000

1

Κοινότητα Αμαράντου

Καλαμπάκα

17.000.000

3.8 Χώροι Αθλοπαιδιών

65.978.027

1

Κοινότητα Αγιοφύλλου

Καλαμπάκα

2.360.000

2

Κοινότητα Διάβας

Καλαμπάκα

2.357.640

3

Κοινότητα Αύρας

Καλαμπάκα

2.348.476

4

Κοινότητα Κλεινού

Καλαμπάκα

2.360.000

5

Κοινότητα Αχλαδέας

Καλαμπάκα

3.540.000

6

Κοινότητα Αγναντιάς

Καλαμπάκα

2.360.000

7

Κοινότητα Αγίου Προκοπίου

Πύλη

700.000

8

Κοινότητα Καλογήρων

Πύλη

636.020

9

Κοινότητα Παλαιομονάστηρου

Πύλη

1.000.000

10

Κοινότητα Ροπωτού

Πύλη

1.656.720

11

Κοινότητα Στουρναρέικων

Πύλη

700.000

12

Κοινότητα Κοτρωνίου

Πύλη

1.500.000

13

Κοινότητα Κρύας Βρύσης

Καλαμπάκα

1.500.000

14

Κοινότητα Οξύνειας

Καλαμπάκα

986.572

15

Κοινότητα Πετροχωρίου

Πύλη

1.086.320

16

Κοινότητα Φιλύρας

Πύλη

1.400.000

17

Κοινότητα Φιλύρας

Πύλη

3.000.000

18

Δήμος Καλαμπάκας

Καλαμπάκα

1.061.000

19

Δήμος Καλαμπάκας

Καλαμπάκα

2.419.000

20

Δήμος Καλαμπάκας

Καλαμπάκα

3.000.000

21

Δήμος Πύλης

Πύλη

19.109.319

22

Συνεταιρισμός Κατούνας

Πύλη

8.250.000

23

Σύνδεσμος Συνιδιοκτητών Κορομηλιάς

Καλαμπάκα

1.146.960

24

Μητρόπολη Σταγών & Μετεώρων

Καλαμπάκα

1.500.000

3.9 Υπαίθριο Θέατρο Καλαμπάκας

36.450.000

1

Δήμος Καλαμπάκας

Καλαμπάκα, 0432-22421

36.450.000

3.10 Σύστημα κρατήσεων δωματίων

26.050.000

1

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

26.050.000

3.11 Γραφείο Κοινών Υπηρεσιών Τουρισμού

49.000.000

1

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

49.000.000

3.12 Κατασκευές Ξενώνων / Ξενοδοχείων περιοχής Πύλης

160.000.000

1

Πύλη Α.Ε.

Πύλη

115.000.000

2

Ζαμπάκας Νικόλαος

Πύλη

45.000.000

3.13 Kατασκευή ενοικιαζομένων δωματίων περιοχής Πύλης

86.110.071

1

Μπαμπανάρας Ι. & Ευαγγελία

Πύλη

19.997.865

2

Ρομπιές Χρήστος

Πύλη

24.000.000

3

Τσιγκαρίδας Κ. & Χαρίκλεια

Πύλη

19.900.000

4

Ζάμπρας Κων/νος

Πύλη

8.000.000

5

Λιάγκα Πολυξένη

Πύλη

14.212.206

3.14 Αποκατάσταση συντήρηση μοναστηριών και εκκλησιών

69.381.530

1

Ι.Μ. Αγίου Βησσαρίωνος

Πύλη

12.981.530

2

Ι.Μ. Γκούρας

Πύλη

11.500.000

3

Ι.Μ. Αγίας Κυριακής

Πύλη

4.000.000

4

Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου

Πύλη

14.900.000

5

Ι.Μ. Πόρτα Παναγιά

Πύλη

26.000.000

3.15 Αποκατάσταση συντήρηση τοξοειδών γεφυρών

26.053.180

1

Δήμος Πύλης

Πύλη

21.658.409

2

Κοιν. Παλαιοκαρυάς

Πύλη

2.444.771

3

Κοιν. Ελληνικών

1.950.000

3.16 Δρόμος προσπέλασης Πύλης-Ι. Μονής Γκούρας

12.500.000

1

Ι.Μ. Γκούρας

Πύλη

12.500.000

3.17 Αναπαλαίωση & εκσ/σμός παλαιού Μύλου Κοιν. Ροπωτού

3.998.000

1

Κοιν. Ροπωτού

Πύλη

3.998.000

3.18. Κέντρα Ορεινών Αθλητικών Δραστηριοτήτων

66.240.000

1

Μησσιάρης Αριστείδης

Καλαμπάκα, 0432-23797

20.000.000

2

Μαγγιώση Κων/να

Πύλη, 0434-91283

30.000.000

3

Χονδρός Χρήστος

Πύλη

1.315.090

4

Μπρίζης Θ. Οικονόμου Ν. Ο.Ε

Πύλη

5.611.264

5

Λιάκος Κων/νος

Καλαμπάκα

9.313.646

Μέτρο 4. ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

620.827.265

4.1 Αγιογραφία & λαϊκή τέχνη

135.090.000

1

Ζήνδρος Κ. & Ν Ο.Ε.

Καλαμπάκα

55.000.000

2

Ζερβόπουλος Δημήτριος

Καλαμπάκα

33.000.000

3

Κογιάννης Γεώργιος

Καλαμπάκα

3.000.000

4

Γκουλιώνης Ευθύμιος

Καλαμπάκα

13.000.000

5

Παπάντος Θεμιστοκλής

Καλαμπάκα

3.960.000

6

Μπάρδας Νικόλαος

Καλαμπάκα

3.130.000

7

Μαλατράς Θεόδωρος

Καλαμπάκα

5.400.000

8

Μαντζιάρα Μαρία

Καλαμπάκα

9.000.000

9

Λιάκος Χρήστος

Καλαμπάκα

5.000.000

10

Ζυγολάνης Χρήστος

Καλαμπάκα

4.600.000

4.2 Εμφιάλωση Νερού

72.100.000

1

Θ. Αδάμος-Δ. Ψύρρας-Α. Ρούσσος Ο.Ε.

Καλαμπάκα

72.100.000

4.3 'Αλλες Μεταποιητικές Μονάδες

278.978.520

1

Βλαχογιάννης Χρήστος & Σια Ο.Ε.

Καλαμπάκα

13.059.000

2

Ούρδας Κων/νος

Καλαμπάκα

34.500.000

3

Αλμπάνης Εμμανουήλ

Καλαμπάκα

14.500.000

4

Κυριάζος Βασίλειος

Καλαμπάκα

7.700.000

5

Κοτσιλιάνος Κων/νος

Καλαμπάκα

5.200.000

6

Φάλλας Σταμούλης

Καλαμπάκα

3.000.000

7

Ζέρβας Αθανάσιος

Καλαμπάκα

13.097.620

8

Μπαλατσού Ελένη

Καλαμπάκα

7.000.000

9

Ενωση Δασικών Συν/ων Καλαμπάκας

Καλαμπάκα

19.500.000

10

Χολέβας Κων/νος

Καλαμπάκα

10.000.000

11

Δρούγκας Μιχαήλ

Καλαμπάκα

36.000.000

12

Κολτσίδα Μαρία

Πύλη

19.000.000

13

Βλάχος Στέφανος

Καλαμπάκα

16.500.000

14

Ενωση Αγροτικών Συν/ν Καλαμπάκας

Καλαμπάκα

14.600.000

15

Μουλάς Επαμεινώνδας

Καλαμπάκα

3.500.000

16

Στεφόπουλος Αθανάσιος

Καλαμπάκα

7.500.000

17

Κοντογιάννης Ευάγγελος

Καλαμπάκα

11.000.000

18

Απόχας Ευάγγελος

Καλαμπάκα

10.000.000

19

Ρόμπος Δημήτριος

Καλαμπάκα

5.866.900

20

Τσόλας Χρήστος

Πύλη

12.000.000

21

Λαμπρογιώργος Κων/νος

Πύλη

3.575.000

22

Τζάνης Βασίλειος

Πύλη

2.980.000

23

Κράβαρη Ευαγγελία

Πύλη

3.500.000

24

Κουβέλης Χ.-Τσιώλης Ν.

Πύλη

5.000.000

25

Παπαχρήστου Γιαννούλα

Πύλη

400.000

4.4 ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός

88.922.000

1

Ν. Δριστιλιάρης & Σια Ο.Ε.

Καλαμπάκα

13.000.000

2

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Καλαμπάκα

6.500.000

3

Αλμπάνης Κλέαρχος & Σία Ο.Ε.

Καλαμπάκα

6.800.000

4

Πασμάκης Δημήτριος

Καλαμπάκα

7.400.000

5

Σκονδριάνης Γεώργιος

Καλαμπάκα

6.312.000

6

Κυρίτσης Παναγιώτης

Καλαμπάκα

7.300.000

7

Θεοχάρης Κων/νος

Καλαμπάκα

9.400.000

8

Φούσιας Βασίλειος

Καλαμπάκα

12.150.000

9

Δούλης Δημήτριος

Καλαμπάκα

6.400.000

10

Γρίβας Κων/νος

Καλαμπάκα

6.810.000

11

Ούτος Ιωάννης

Καλαμπάκα

6.850.000

4.5 ΜΙΚΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ. Μικρά προγράμματα ανάπτυξης & εκσυγχ/σμού μικρών επιχειρήσεων ειδών κατανάλωσης και παροχής υπηρεσιών

45.736.745

1

Μπρίζης-Οικονόμου Ο.Ε.

Πύλη

3.300.000

2

Παπαδόπουλος Αναστ.

Καλαμπάκα

2.100.000

3

Δημητρίου Ηλιάς

Καλαμπάκα

913.000

4

Μπέντας Χρήστος

Καλαμπάκα

807.000

5

Τρέλλης Κων/νος

Καλαμπάκα

1.400.000

6

Λαμπρογιώργος Σωτήριος

Καλαμπάκα

740.000

7

Γουγουλάκης Κων/νος

Καλαμπάκα

1.232.375

8

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος

Καλαμπάκα

730.000

9

Κωστής Γεώργιος

Καλαμπάκα

880.000

10

Σ. Καλοστύπης-Σ. Κακαβίτσας Ο.Ε.

Καλαμπάκα

1.100.000

11

Κολιού Κων/νιά

Καλαμπάκα

835.000

12

Ταραμπέκης Κων/νος

Καλαμπάκα

1.351.270

13

Ρέντας Αχιλλέας

Πύλη

3.380.000

14

Σιαφάκας Αριστοφάνης

Καλαμπάκα

1.305.000

15

Γελαδάρη Ελένη

Καλαμπάκα

1.206.000

16

Τσιομπίκας Βασίλειος

Καλαμπάκα

968.000

17

Κοινότητα Μ. Κερασιάς

Καλαμπάκα

1.650.000

18

Σπυρόπουλος Σπύρος

Καλαμπάκα

1.671.000

19

Μαγγιώσης Βασίλειος

Πύλη

1.273.160

20

Ενωση Αγροτικών Συν/ν Καλαμπάκας

Καλαμπάκα

3.200.000

21

Βαβίτσας Κων/νος

Καλαμπάκα

1.261.695

22

Τσιάρας Δημήτριος

Καλαμπάκα

1.900.000

23

Σιούτα Ελένη

Καλαμπάκα

1.800.000

24

Σαλαμπί Ναμπίλ

Καλαμπάκα

670.500

25

Παπαχρήστος Βασίλειος

Καλαμπάκα

1.100.000

26

Πολύζος Χρήστος

Καλαμπάκα

983.745

27

Βαβίτσας Δημήτριος

Καλαμπάκα

1.200.000

28

Ζιώγα Βασιλική

Καλαμπάκα

1.300.000

29

Δήμου Κων/νιά

Καλαμπάκα

1.200.000

30

Μπαούτη-Σαράντη Αικατερίνη

Καλαμπάκα

920.000

31

Καλτσούδα Γεωργία

Καλαμπάκα

1.000.000

32

Λιάκος Κων/νος

Πύλη

909.000

33

Σύνδεσμος Σαμαριναίων Κόρης

Καλαμπάκα

1.450.000

Μέτρο 5. EΠΙΤΟΠΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

543.768.698

5.1 Γλυκά κουταλιού

57.300.000

1

Βλαχάβας Ευάγγελος

Καλαμπάκα

57.300.000

5.2 Ψυκτικοί Θάλαμοι Καλ/κας

82.500.000

2

Δρουμάκας Σ.-Μποζοβίτης Ι.

Καλαμπάκα

82.500.000

5.3 Εκθετήριο τοπικών γεωργικών προϊόντων & προώθησης τοπικής παραγωγής

119.790.000

3

Δήμος Καλαμπάκας

Καλαμπάκα

119.790.000

5.4 Επεξεργασία & κατεργασία ξύλου. Βιοτ. μονάδες Πύλης

83.330.000

1

Γελαδάρης Σωτήριος & Σια Ο.Ε.

Πύλη

29.000.000

2

Αδάμος Θεόδωρος

Πύλη

13.500.000

3

Σταρίδας Στέφανος

Πύλη

8.100.000

4

Μπιζούρης Αλέξανδρος

Πύλη

4.000.000

5

Λαμπρογιώργος Ηλίας

Πύλη

10.000.000

6

Τζάνης Χρήστος

Πύλη

5.000.000

7

Τέγος Βασίλειος

Πύλη

4.850.000

8

Γκρέκος Παναγιώτης

Πύλη

5.000.000

9

Παντιαντζής Νικόλαος

Πύλη

1.700.000

10

Βαϊου Νικόλαος

Πύλη

880.000

5.5 Ψυκτικοί Θάλαμοι Πύλης

87.900.000

1

Κωστάκης Αθανάσιος & Σια Ο.Ε.

Πύλη

43.950.000

2

Παπαϊωάννου Αλέξ/νδρος & Σια Ο.Ε.

Πύλη

43.950.000

5.6 Τυποποίηση, διαφήμιση & εμπορία γεωργικών προϊόντων

23.000.000

1

Δήμος Πύλης

Πύλη

23.000.000

5.7 Αγορά υλοτομικού εξοπλισμού

14.000.000

1

Λαμπρογιώργος Νικόλαος

Πύλη

11.572.000

2

Ι.Μ. Βησσαρίωνος

Πύλη

2.428.000

5.8 Μονάδες εκτροφής πέστροφας

2.167.159

1

Ι.Μ. Αγίου Βησσαρίωνα

Πύλη

2.167.159

5.9 Μελέτη για συσκευασία, τυποποίηση & εμπορευματοποίηση μελιού περιοχής Πύλης

9.990.000

1

Μελισσοκομικός Συν/σμός Πύλης

Πύλη

9.990.000

5.10 Μελισσοκομία. 'Ιδρυση & εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων μελιού περιοχής Πύλης

13.791.539

Ντόβας Χρήστος

Πύλη

1.300.000

Μπαμπαλιάρης Γεώργιος

Πύλη

1.423.883

Στεφανής Νικόλαος

Πύλη

1.097.500

Σκυλοδήμου Θεοδώρα

Πύλη

1.294.356

Παπαγιαννόπουλος Σταύρος

Πύλη

900.000

Καραθάνος Αθανάσιος

Πύλη

1.000.000

Λαμπρογιώργος Βησσαρίων

Πύλη

800.000

Μπελμέζης Γρηγόριος

Πύλη

880.000

Σκυλοδήμος Νικόλαος

Πύλη

665.000

Σκυλοδήμος Στυλιανός

Πύλη

570.000

Σφυρλίδας Κων/νος

Πύλη

849.000

Σπανού Σπυριδούλα

Πύλη

487.000

Μακρής Δημοσθένης

Πύλη

589.900

Σιτέλας Παναγιώτης

Πύλη

649.900

Σκουμής Κων/νος

Πύλη

935.000

Χαντζιάρας Κων/νος

Πύλη

350.000

5.11 Μονάδα παραγωγής οργανικών λιπασμάτων από κοπριά ζώων

50.000.000

1

ABACO AE

Καλαμπάκα

50.000.000

Μέτρο 6. ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

86.400.000

6.1 Ντοκυμανταίρ

20.000.000

1

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

20.000.000

6.2 Ενέργειες Εκδηλώσεων & δημοσιότητας

17.000.000

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

17.000.000

6.3 Μελέτη βιολογικού καθαρισμού λυμάτων των χοιρ/σίων Φιλύρας & Πιαλείας

9.400.000

1

Κοινότητα Φιλύρας

Πύλη

9.400.000

6.4 Αποκατάσταση κτισμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς (πύργοι, μοναστήρια, εκκλησίες, γεφύρια κλπ.)

40.000.000

1

Α.Σ. Ορεινής Καλαμπάκας

Καλαμπάκα

15.000.000

2

Δ. Χατζηγάκης

Πύλη

25.000.000

Μέτρο 7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

194.937.178

7.1 Εγκατάσταση

23.700.000

1

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

23.700.000

7.2 Εξοπλισμός & εγκατάσταση δικτύου πληροφορικής και κατ' αρχήν δαπάνες για τη δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών

24.500.000

1

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

24.500.000

7.3 Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, δαπάνες οργανισμών, διαφημιστικό υλικό κ.λ.π.)

26.737.178

1

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

26.737.178

7.4 - 7.5 - 7.6 Δαπάνες προσωπικού

119.500.000

1

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

119.500.000

7.7 Δαπάνες συμμετοχής στο Ελληνικό Δίκτυο LEADER

500.000

1

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

500.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ

2.906.723.973