Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Πινδέων

Σεπ - 2010

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Πινδέων

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Πύλης

Σεπ - 2010

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Πύλης

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Αιθήκων

Σεπ - 2010


Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Τυμφέων

Σεπ - 2010

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Τυμφέων

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Φαρκαδόνας

Σεπ - 2010

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Φαρκαδόνας

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Μαλακασίου

Σεπ - 2010

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Μαλακασίου

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Χασίων

Σεπ - 2010

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Χασίων

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Κλεινοβού

Σεπ - 2010

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου  Κλεινοβού

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Καλαμπάκας

Σεπ - 2010

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Καλαμπάκας

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου Καστανιάς

Σεπ - 2010

Σχέδιο Αναβάθμισης και Ανάδειξης των Τοπικών Διαμερισμάτων του δήμου  Καστανιάς