Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών»

Μέτρο 5.3 του Άξονα 5 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

«Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση»

 

Το έργο «Παροχή Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ των Γυναικών» εντάσσεται στο Μέτρο 5.3 του Άξονα 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης µε τίτλο «ΘΕ.Σ.ΙΣ.ΝΕΤ», εγκρίθηκε για 18 Συνεργαζόµενους Φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίοι ανά νομό είναι οι εξής:

·               Νομός Καρδίτσας: 1.Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ, 2.Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, 3. Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.

·               Νομός Λάρισας: 1.Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης Λάρισας, 2.Αναπτυξιακή Εταιρία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας ΑΕ, 3.Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού Πολιτισμού Λάρισας, 4.Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ, 5.Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

·               Νομός Μαγνησίας: 1.Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Έρευνας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, 2.Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων Βόλου, 3. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Δήμου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, 4. Εταιρία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, 5. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βόλου, 6. Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου ΑΕ.

·               Νομός Τρικάλων: 1.Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης Τρικάλων, 2.Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Τρικάλων, 3. Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Μέριμνας Τρικάλων, 4. Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας Πύλης ΑΕ.

Συντονιστής Φορέας είναι η Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ. Το παρόν σχέδιο απευθύνεται και επιδιώκει να υποστηρίξει συνολικά, 577 γυναίκες της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίες ανά νομό κατανέμονται ως εξής: Νομός Λάρισας 223 ωφελούμενες,  Νομός Μαγνησίας 140 ωφελούμενες,  Νομός Τρικάλων 102 ωφελούμενες,  Νομός Καρδίτσας 112 ωφελούμενες.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

·               Γυναίκες άνεργες που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

·               Γυναίκες  που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

·               Γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης.

·               Γυναίκες εργαζόμενες κυρίως αυτοαπασχολούμενες και μέλη γυναικείων συνεταιρισμών που απειλούνται από ανεργία.

·               Γυναίκες που επιθυμούν πληροφόρηση και συμβουλευτική σε θέματα νομοθεσίας, κοινωνικής ένταξης, προσανατολισμού, σταδιοδρομίας και απασχόλησης.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στην αύξηση της απασχόλησης, στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Στόχος του συγκεκριμένου σχεδίου είναι η ενδυνάμωση, η πληροφόρηση, η εμψύχωση των γυναικών, καθώς και η ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή ενσωµάτωσή τους. Βασικός στόχος, είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, προκειμένου µετά την ολοκλήρωση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών να ενταχθούν σε µία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράµµατα επιχορήγησης Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Δ.) ή/και σε ενέργειες που στοχεύουν στην προώθηση των γυναικών στην απασχόληση µέσω άλλων επιχειρησιακών προγραµµάτων (για παράδειγμα, το Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λ.π.).