Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Μελέτη ανάπλασης οικισμών της Θεσσαλικής Υπαίθρου - Νομός Τρικάλων

Φεβ - 2001

Μελέτη ανάπλασης οικισμών της Θεσσαλικής Υπαίθρου - Νομός Τρικάλων

Διαγνωστική μελέτη ποσοτικοποίησης κριτηρίων και επιλογής ορεινών ζωνών για εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του θεσσαλικού αγροτικού χώρου – ΟΠΑΑΧ

Ιαν - 2001

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάδειξη, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των προς προστασία στοιχείων της περιοχής μελέτης (φυσικών, πολιτιστικών κ.λπ.) για την ένταξή των στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατηγορίες προστασίας (Ν. 1650/86 - άρθρο 18) και η διερεύνηση και επιλογή των απαιτουμένων μέτρων προστασίας και διαχειρίσεως των στοιχείων αυτών και της ευρύτερης περιοχής.

Μελέτη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου της περιοχής του Ανατολικού τμήματος ν. Τρικάλων (Ο.Π.Α.Α.Χ.)

Ιαν - 2001

Μελέτη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου της περιοχής του Ανατολικού τμήματος ν. Τρικάλων (Ο.Π.Α.Α.Χ.)

Μελέτη ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης αγροτικού χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) της περιοχής Πύλης-Μεσοχώρας

Ιαν - 2001

Στόχος της μελέτης ήταν, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θέτουν η ΕΕ, το ΥΠΕΘΟ & το Υπ. Γεωργίας, να διαμορφώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας μία εικόνα για τις περιοχές της Θεσσαλίας, όπου θα μπορούσαν να υποστηριχθούν ολοκληρωμένου τύπου προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (Γ’ ΠΕΠ 2000-2006).

Οικονομοτεχνική μελέτη ίδρυσης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ

Τεχνοοικονομικές Μελέτες

Ιουλ - 2000

Οικονομοτεχνική μελέτη ίδρυσης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ

Μελέτη Διαρθρωτικών & αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σε περιοχές καλλιέργειας βαμβακιού στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Μαϊ - 2000

Μελέτη Διαρθρωτικών & αγροπεριβαλλοντικών μέτρων σε περιοχές καλλιέργειας βαμβακιού στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Μελέτη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ», στα πλαίσια του Δικτύου Πληροφόρησης & Ενημέρωσης του Αγροτικού Πληθυσμού της Θεσσαλίας

Απρ - 2000

Μελέτη  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ», στα πλαίσια του Δικτύου Πληροφόρησης & Ενημέρωσης του Αγροτικού Πληθυσμού της Θεσσαλίας

Μελέτη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ», στα πλαίσια του Δικτύου Πληροφόρησης & Ενημέρωσης του Αγροτικού Πληθυσμού της Θεσσαλίας

Μαρ - 2000

Μελέτη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ», στα πλαίσια του Δικτύου Πληροφόρησης & Ενημέρωσης του Αγροτικού Πληθυσμού της Θεσσαλίας

Μελέτη "Τοπικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλία"

Φεβ - 2000

Μελέτη "Τοπικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλία"

Μελέτη Σχεδιασμός και Χωροθέτηση Δράσεων για την αναβάθμιση και Αξιοποίηση του "ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΟΖΙΑΚΑ"

Ιαν - 2000

Μελέτη  Σχεδιασμός και Χωροθέτηση Δράσεων για την αναβάθμιση και Αξιοποίηση του "ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΟΖΙΑΚΑ"