Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Συνάντηση εργασίας στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πιαλείων από το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

14 Φεβρουαρίου 2008


Το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ ανέλαβε την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πιαλείων για τη δημοτική περίοδο 2007-2010, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στα πλαίσια των ενεργειών υλοποίησης πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο, όπου και παρουσιάστηκε το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου καθώς και το χρονοδιάγραμμα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου κ. Μάμαλη Χρήστου, και της αντιδημάρχου κας Ιακωβάκη Σταυρούλας , αλλά και υπηρεσιακών στελεχών του δήμου όπου και διατυπώθηκαν οι αρχικές κατευθύνσεις της Δημοτικής αρχής, αναφορικά με το ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία καλείται να αντιμετωaπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη διετία.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού έχουν πολυτομεακό χαρακτήρα, με μεγάλο εύρος θεματικού αντικειμένου, αντίστοιχο του φάσματος των αρμοδιοτήτων ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Ε.Π. αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Τ.Α. , στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Η εκπόνηση του Ε.Π του Δήμου, απαιτεί την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης, τόσο των αιρετών και των υπηρεσιακών στελεχών του Ο.Τ.Α., όσο και της τοπικής κοινωνίας, ώστε το όραμα της δημοτικής αρχής να γίνει ρεαλιστικό, και σε συνάφεια με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Πιαλείων καθώς και ο Δήμος Μαλακασίου είναι από τους πρώτους Δήμους του νομού, που έχουν δρομολογήσει την εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος ως ένα  ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, προγραμματισμού και παρακολούθησης των δράσεων αλλά και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του.


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 13 Νοεμβρίου 2019

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών που υπέβαλαν τα επενδυτικά τους σχέδια στην ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.. στο...

Μάθετε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ».

19 Σεπτεμβρίου 2019

Η OTΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε),   ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος...

Μάθετε περισσότερα