Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Συνάντηση εργασίας στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πιαλείων από το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

14 Φεβρουαρίου 2008


Το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ ανέλαβε την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πιαλείων για τη δημοτική περίοδο 2007-2010, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στα πλαίσια των ενεργειών υλοποίησης πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο, όπου και παρουσιάστηκε το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου καθώς και το χρονοδιάγραμμα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου κ. Μάμαλη Χρήστου, και της αντιδημάρχου κας Ιακωβάκη Σταυρούλας , αλλά και υπηρεσιακών στελεχών του δήμου όπου και διατυπώθηκαν οι αρχικές κατευθύνσεις της Δημοτικής αρχής, αναφορικά με το ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία καλείται να αντιμετωaπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη διετία.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού έχουν πολυτομεακό χαρακτήρα, με μεγάλο εύρος θεματικού αντικειμένου, αντίστοιχο του φάσματος των αρμοδιοτήτων ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Ε.Π. αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Τ.Α. , στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Η εκπόνηση του Ε.Π του Δήμου, απαιτεί την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης, τόσο των αιρετών και των υπηρεσιακών στελεχών του Ο.Τ.Α., όσο και της τοπικής κοινωνίας, ώστε το όραμα της δημοτικής αρχής να γίνει ρεαλιστικό, και σε συνάφεια με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Πιαλείων καθώς και ο Δήμος Μαλακασίου είναι από τους πρώτους Δήμους του νομού, που έχουν δρομολογήσει την εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος ως ένα  ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, προγραμματισμού και παρακολούθησης των δράσεων αλλά και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του.


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Οριστικά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

15 Δεκεμβρίου 2020

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., αρωγός στην στήριξη και ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της περιοχής μας,...

Μάθετε περισσότερα

«Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, της ΠΕ Τρικάλων (Υπομέτρο 19.2 – Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα) της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.»

1 Δεκεμβρίου 2020

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο...

Μάθετε περισσότερα

Hμερίδα έχει θέμα «Βιώσιμη χρήση του Εδάφους - Παραγωγή και Αποικοδόμηση Βιο-Βασιζόμενων προϊόντων»

13 Νοεμβρίου 2020

Το Ελληνικό Φόρουμ Βιο-οικονομίας , διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας...

Μάθετε περισσότερα