Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Διοργάνωση εργαστηρίου από το ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στην Καλαμπάκα με θέμα την ανάδειξη των προβλημάτων και τις προοπτικές βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών των δομών «Βοήθεια στο σπίτι

15 Απριλίου 2008


ergastirio010.jpg
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:
Δείτε περισσότερες Φωτογραφίες εδω

Το ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. διοργάνωσε την Δευτέρα 14 Απριλίου 2008 και ώρα 12 το μεσημέρι στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας, εργαστήριο, που αφορούσε στην ανάδειξη των προβλημάτων και τις προοπτικές βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών των δομών «Βοήθεια στο σπίτι».

Το παραπάνω εργαστήριο εντάσσεται στις δράσεις, που υλοποιεί το ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Καινοτόμες πολιτικές απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως δημιουργός απασχόλησης» του Μέτρου 1.1. «Διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal.

Το  πρόγραμμα εστιάζεται στις υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Οργανισμούς  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με στόχο:

  • τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό τους ώστε να επιτευχθεί η ορθολογική αξιοποίηση του στελεχικού δυναμικού,
  • την ενίσχυση των προσόντων των λιγότερο ανταγωνιστικών ομάδων του πληθυσμού,
  • τη βελτίωση της ζήτησης εργασίας μέσω της διεύρυνσης / εξειδίκευσης των παρερχόμενων υπηρεσιών από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και της προώθησης βιώσιμων μοντέλων διαχείρισης των εν λόγω υπηρεσιών,
  • την παροχή προς τις ευπαθείς ομάδες υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις πραγματικές τους ανάγκες.

            Οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν να αντιμετωπίσουν τα διαπιστωμένα προβλήματα των εξειδικευμένων Δομών Υποστήριξης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. (ΚΕΣΥΥ, Κέντρα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Βοήθεια στο Σπίτι), να εξαλείψουν τους παράγοντες που τα δημιουργούν, αλλά και να ενισχύσουν, τις τοπικές αγορές εργασίας, με τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών, με διευρυμένες παρερχόμενες υπηρεσίες και να ενδυναμώσουν τη θέση του Συμβούλου Υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ατόμων στην αγορά εργασίας.     

            Στο εργαστήριο συμμετείχαν, ο  διευθυντής τουΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ  κ. Γκρέκος Χρήστος, ο κ. Αρδανιώτης Χρήστος  στέλεχος του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, ο Δήμαρχος Μεγ. Καλυβίων κ. Ρετζιάς Δημήτριος, ο Δήμαρχος Μαλακασίου κ. Λιάτης Δημήτριος, ο Αντιδήμαρχος Γόμφων κ. Οικονόμου Ηλίας, ο προϊστάμενος της ΔΕΚΑ Δήμου Πελιναίων κ. Γεωργακλής Δημήτριος. Επίσης συμμετείχαν διάφοροι κοινωνικοί φορείς όπως η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Τρικάλων, ο σύλλογος των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» καθώς και οι εργαζόμενοι των (8) προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» που υλοποιεί το ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. αλλά και αρκετοί εργαζόμενοι των άλλων δομών του ιδίου προγράμματος του Νομού Τρικάλων.


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Νέες εντάξεις 6 επιπλέον ιδιωτικών επενδύσεων στο Πρόγραμμα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

19 Νοεμβρίου 2021

Ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις των ιδιωτικών έργων με την ένταξη 6 νέων επενδύσεων της 1ης Πρόσκλησης του CLLD/LEADER στην ΠΕ Τρικάλων που υποβλήθηκαν...

Μάθετε περισσότερα