Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Συμμετοχή της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στο Σχέδιο Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Κοινός Διαδικτυακός Τόπος για τον Ποιοτικό Τουρισμό στις Αγροτικές Περιοχές-Agrotour», στα πλαίσια του Leader+

8 Ιουλίου 2008


Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κ.Π. Leader+ στο Νομό, συμμετέχει από κοινού μαζί με άλλους 20 αντίστοιχους Ελληνικούς φορείς, στην υλοποίηση του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας «Κοινός Διαδικτυακός Τόπος για τον Ποιοτικό Τουρισμό στις Αγροτικές Περιοχές-Agrotour».

Βασικός σκοπός της συνεργασίας είναι η συγκέντρωση της τεχνογνωσίας, ανθρωπίνων και  χρηματοδοτικών πόρων γύρω από τη δημιουργία και πιλοτική λειτουργία μιας δικτυακής πύλης, που θα αφορά τη συντονισμένη προβολή και προώθηση του ποιοτικού τουρισμού στις αγροτικές περιοχές. Ειδικότερα, η από κοινού αξιοποίηση των νέων ευκαιριών και των εργαλείων που προσφέρουν οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την προβολή του ποιοτικού τουρισμού στις περιοχές των Ελληνικών Ομάδων Τοπικής Δράσης. 

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μια συνεργασία διαπεριφερειακού χαρακτήρα σε εθνική κλίμακα μεταξύ των 21 Ο.Τ.Δ. που υλοποιούν το πρόγραμμα Leader+ σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα που απαιτείται για τη βιωσιμότητα και τη συμπληρωματικότητα των δράσεων που αφορούν την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Η εφαρμογή του σχεδίου συνεργασίας, θα παράγει μια προστιθέμενη αξία σε ότι αφορά τις μέχρι τώρα δράσεις προβολής των επιμέρους περιοχών. Ειδικότερα, η υλοποίηση του στοχεύει στους παρακάτω επί μέρους στόχους:

  • στην άρση της εσωστρέφειας και στην αποτελεσματικότερη προώθηση των τοπικών προϊόντων και τουριστικών υπηρεσιών,
  • στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας, με την  προώθηση της ποιότητας ως βασικού «συστατικού» τους,
  • στην ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης και της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών σε μακροπρόθεσμη βάση και ενθάρρυνση του εθελοντισμού,
  • στην υιοθέτηση ορθότερων και βιώσιμων πρακτικών στην τουριστική ανάπτυξη,
  • στην επίτευξη ολοκληρωμένης ανάπτυξης με αναβάθμιση των υφιστάμενων σχέσεων ανάμεσα στον τουρισμό, τα τοπικά προϊόντα και την περιοχή,
  • στην αυξημένη συμμετοχή τοπικών τουριστικών φορέων και επιχειρηματιών και στην εξασφάλιση επιπρόσθετου εισοδήματος για τον αγροτικό πληθυσμό

Δεδομένου ότι τα εξελιγμένα Συστήματα Διαχείρισης Τουριστικών Προορισμών, μπορούν να γίνουν οργανωτικά και διοικητικά εργαλεία σε έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού στις αγροτικές περιοχές, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρον από το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές ενδιαφέροντος, όπως είναι οι περιοχές εφαρμογής του Leader+ και των ΟΠΑΑΧ στο Νομό μας.

Για το λόγο αυτό και με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση της διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας (portal), η ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. καλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα του τουρισμού (καταλύματα, χώροι εστίασης, επιχειρήσεις παραγωγής & προώθησης τοπικών προϊόντων, επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, κλπ), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προβολή τους μέσα από την κοινή διαδικτυακή πύλη, μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. (Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα, τηλ. 24320 25370, υπ. Επικοινωνίας κος Μερεντίτης Νικ.).

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το

Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

σε μορφή WORD

ΕΔΩ


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

12 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ...

Μάθετε περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

28 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ανακοίνωση
Ο...

Μάθετε περισσότερα