Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

18 Αυγούστου 2008


Η Αναπτυξιακή Τρικάλων-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. έχει αναλάβει, μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μαλακασίου και την ΤΕΔΚ Νομού Τρικάλων, την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μαλακασίου για την Δημοτική περίοδο 2007-2010.

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Μαλακασίου για την περίοδο 2007-2010, αποτελεί το Α΄ Μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 93/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι κάτοικοι αλλά και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, καλούνται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Μαλακασίου (www.dimos-malakasiou.gr) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους σχετικά με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, όπως αυτός έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν (είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως), θα αξιολογηθούν από την Διεπιστημονική Ομάδα έργου, η οποία έχει συσταθεί για την κατάρτιση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος, και θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο.

Το Α΄ Μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μαλακασίου θα βρίσκεται σε δημοσιότητα και δημόσια διαβούλευση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών.

 

Το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μαλακασίου βρίσκεται στο τέλος αυτού του άρθρου(σε μορφή .pdf) προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. 

 

ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ (Α' ΜΕΡΟΣ)

 

 


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 13 Νοεμβρίου 2019

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών που υπέβαλαν τα επενδυτικά τους σχέδια στην ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.. στο...

Μάθετε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ».

19 Σεπτεμβρίου 2019

Η OTΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε),   ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος...

Μάθετε περισσότερα