Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Διακρατική συνάντηση στη Θεσσαλία με θέμα: "Η συμβολή των Αποδήμων στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών"

23 Φεβρουαρίου 2010


France.jpg

Διήμερη συνάντηση εργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων, Αναπτυξιακών Εταιρειών, Δήμων και άλλων τοπικών φορέων της Γαλλίας (Auvergne) και της Ελλάδας (Θεσσαλία) θα πραγματοποιηθεί  από 26 έως 27-02-10 με θέμα τον ρόλο της Διασποράς στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των παραπάνω περιοχών και φορέων.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στις προσυνεδριακές εκδηλώσεις για την προετοιμασία του 3ου καλοκαιρινού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με θέμα την υποδοχή νέων πληθυσμών (16-17-18 Ιουνίου 2010 στο Clermont-Ferrand  της Γαλλίας).

Η συνάντηση έχει ως κύριο θέμα τις σχέσεις της «Διασποράς»  με τους τόπους καταγωγής της. Πως οι σχέσεις αυτές μπορούν να αποτυπωθούν σε πολιτικές που θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει η τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο τη διευκόλυνση της υποδοχής και της ενσωμάτωσης των αποδήμων στην τοπική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων διαμορφώνεται σε γενικές γραμμές ως ακολούθως:

α) Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010: συνάντηση στο Μουζάκι  των :

·                 καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών του κοινού Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών DYNTAR Ελλάδας [(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και (Πανεπιστήμιο BlaisePascal, Clermont-Ferrand)] και του ερευνητικού κέντρου CERAMAC,

·                 των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης της PaysAurillac και του εκπροσώπου της τοπικής Αναπτυξιακής Εταιρείας ARDTA

·                 των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και των εκπροσώπων των καταγόμενων της ευρύτερης περιοχής Μουζακίου - Ασπροποτάμου

·                 της Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΕ και της  ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.

 

Η συνάντηση έχει ως στόχο την διερεύνηση των ακόλουθων ζητημάτων:

1. σχέσεις μεταξύ διασποράς και περιοχών καταγωγής:  δυνατότητες και διακυβεύματα

2. παρουσίαση των πολιτικών υποδοχής πληθυσμού της περιοχής Pays d'Aurillac

3. παρουσίαση των εμπειριών των ελληνικών περιοχών (Μουζάκι, Θεσσαλία)

4. στρογγυλό τραπέζι για την επεξεργασία προτάσεων

    5. Διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών (Aurillac - Γαλλία και η ευρύτερη περιοχή Μουζακίου–Ασπροποτάμου)

 

β) Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010:

·                        Συνάντηση στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας με το τοπικό συμβούλιο, τον τοπικό σύλλογο καθώς και τους συλλόγους καταγόμενων (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Τρικάλων).

·                        Επίσκεψη σε επιχειρήσεις (τυροκομικές, ξύλου και τουριστικές).

 

 

         


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

30 χρόνια LEADER - 30 Χρόνια Αναπτυξιακής πορείας των Αγροτικών περιοχών - 30 Χρόνια δίπλα στις επιχειρήσεις της περιοχής μας!

30 χρόνια LEADER - 30 Χρόνια Αναπτυξιακής πορείας των Αγροτικών περιοχών - 30 Χρόνια δίπλα στις επιχειρήσεις της περιοχής μας!

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 19 Μαρτίου 2021

Από την πρώτη περίοδο LEADER, η οποία ξεκίνησε το 1991 ως «κοινοτική πρωτοβουλία», έως σήμερα που συμπληρώνονται 30 χρόνια, η προσέγγιση LEADER...

Μάθετε περισσότερα

Απόφαση Ένταξης Ιδιωτικών Έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER στην ΠΕ Τρικάλων της Ομάδας Τοπικής Δράσης "ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε."

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 12 Φεβρουαρίου 2021

Ολοκληρώθηκε η ένταξη των έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΠΕ Τρικάλων, με απόφαση που εκδόθηκε σήμερα 12/02/2021...

Μάθετε περισσότερα