Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Συμμετοχή της ΚΕΝΑΚΑΠ A.E. σε Διακρατικά Προγράμματα Συνεργασίας

9 Μαρτίου 2010


Leonardo.jpg

Η ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο της ανάπτυξης διακρατικών συνεργασιών συμμετέχει στο σχεδιασμό κοινών σχεδίων συνεργασίας με  άλλους φορείς από περιοχές της Ε.Ε., ως εταίρος σε τέσσερα διακρατικά προγράμματα.

 

 

Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι η ανταλλαγή εμπειριών, η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και η εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί προτάσεις στα παρακάτω προγράμματα:

·         Πρόγραμμα LifelongLearning, με τίτλο «Εκπαίδευση Ενηλίκων σε Απομονωμένες Περιοχές» και ακρωνύμιο AERA και εταίρους φορείς από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ισπανία και τη Σλοβενία. Συντονιστής εταίρος του προγράμματος είναι ο οργανισμός τοπικής ανάπτυξης SVL, με έδρα την περιοχή SteirischesVulkanland της Αυστρίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας ολιστικής και πρωτοποριακής προσέγγισης στην εξωσχολική εκπαίδευση σε απομονωμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

·         Πρόγραμμα LifelongLearning, με ακρωνύμιο TERAM και τίτλο «Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών σε απομονωμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το συντονισμό του προγράμματος έχει ο οργανισμός τοπικής ανάπτυξης SVL, ενώ συνεργαζόμενοι φορείς από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία συνθέτουν ένα δυναμικό υποστηρικτικό ιστό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στη μεταφορά γνώσεων και μεθόδων διοίκησης, εστιάζοντας στη στρατηγική ανάπτυξη για δημοτικές διοικήσεις και διευθυντικά στελέχη μικρών επιχειρήσεων σε απομονωμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

·         Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη κρατικούς φορείς και τοπικές αρχές, με τίτλο «Κοινή Δράση Διαπολιτισμικής Ευαισθητοποίησης» και Ακρωνύμιο In.J.Awa.R.A. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η συνεισφορά στην αύξηση του επιπέδου των πληροφοριών και της ευαισθητοποίησης των Ευρωπαίων κατοίκων στην κατανόηση των διεθνών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και της αειφόρου ανθρώπινης ανάπτυξης, γνωρίζοντας και κατανοώντας με ακρίβεια τις αιτίες και τις επιπτώσεις σε θέματα παγκοσμιοποίησης. Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια θα αποτελέσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και κοινωνικοί φορείς από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία, με συντονιστή του όλου εγχειρήματος το δήμο της Περούντζια στην Ιταλία.

·         Πρόγραμμα LifelongLearning, με ακρωνύμιο  «BigFoot» και τίτλο «Διασταύρωση Γενεών σε Απομονωμένες Ορεινές Περιοχές». Γενικός στόχος του «BigFoot» είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι από διαφορετικές ηλικίες και κοινωνικά στρώματα συγκλίνουν ώστε να καταρρεύσει το φαινόμενο της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων πολιτών στο βουνό, καθιστώντας τους πολύτιμους πόρους, ενισχύοντας την αυτο-εμπιστοσύνη τους και διατηρώντας και ενισχύοντας, όπου είναι δυνατόν, την παραγωγική και αναγεννητική ικανότητα της βάσης των ανθρώπινων πόρων του βουνού. Πρωτοπόρος της ενέργειας είναι η δημοτική αρχή του Gubbio της Ιταλίας, ενώ συμμετέχουν φορείς από την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Βουλγαρία και την Αυστρία.

 

Η ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., διαθέτοντας πολυετή πείρα, στη διαχείριση και εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων, θα λειτουργήσει ως τοπική κοιτίδα χρήσιμων πληροφοριών, ενώ οι δράσεις και οι ενέργειες που πρόκειται να εφαρμοστούν θα ενισχύσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία στις απομονωμένες περιοχές, εξαλείφοντας φαινόμενα ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού.

 

 

 

 


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

12 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ...

Μάθετε περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

28 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ανακοίνωση
Ο...

Μάθετε περισσότερα