Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Επενδυτικά σχεδία που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER του ν. Τρικάλων»

8 Δεκεμβρίου 2010


LEADER.jpg

Έληξε την Παρασκευή 03/12/2010, η χρονική προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER για το ν. Τρικάλων (άξονας 4. ΠΑΑ 2007-2013). Ο φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα LEADER στο νομό Τρικάλων είναι η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από φορείς και ιδιώτες στο τοπικό πρόγραμμα LEADER, συνολικά ανέρχονται σε 35 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 8.825.283,16€. Αναλυτικότερα:

ΜΕΤΡΟ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ / ΔΡΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

270.000,00

135.000,00

 

Δράση : L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

1

270.000,00

135.000,00

Υπομέτρο L311: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

95.042,00

47.521,00

 

Δράση :L311-2. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής

1

95.042,00

47.521,00

Υπομέτρο L312: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4.173.374,02

2.086.687,01

 

Δράση :L312-1. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

14

3.418.788,48

1.709.394,24

 

 Δράση : L312-2. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

2

454.937,74

227.468,87

 

Δράση : L312-3. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την  1η μεταποίηση

1

299.647,80

149.823,90

Υπομέτρο L313: ΕΝΘAΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3.944.365,86

1.972.182,92

 

Δράση :L313-5. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

5

2.436.642,68

1.218.321,33

 

L313-6. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

8

1.392.504,71

696.252,35

 

Δράση : L313-8. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης)

1

115.218,47

57.609,24

Υπομέτρο L321: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

43.340,75

32.505,56

 

Δράση : L321-3. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

1

43.340,75

32.505,56

Υπομέτρο L322: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

299.160,53

299.160,53

 

Δράση : L322-1. Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων

1

299.160,53

299.160,53

ΣΥΝΟΛΟ

35

8.825.283,16

4.573.057,02


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

12 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ...

Μάθετε περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

28 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ανακοίνωση
Ο...

Μάθετε περισσότερα