Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Επενδυτικά σχεδία που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER του ν. Τρικάλων»

8 Δεκεμβρίου 2010


LEADER.jpg

Έληξε την Παρασκευή 03/12/2010, η χρονική προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER για το ν. Τρικάλων (άξονας 4. ΠΑΑ 2007-2013). Ο φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα LEADER στο νομό Τρικάλων είναι η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από φορείς και ιδιώτες στο τοπικό πρόγραμμα LEADER, συνολικά ανέρχονται σε 35 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 8.825.283,16€. Αναλυτικότερα:

ΜΕΤΡΟ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ / ΔΡΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

270.000,00

135.000,00

 

Δράση : L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

1

270.000,00

135.000,00

Υπομέτρο L311: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

95.042,00

47.521,00

 

Δράση :L311-2. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής

1

95.042,00

47.521,00

Υπομέτρο L312: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4.173.374,02

2.086.687,01

 

Δράση :L312-1. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

14

3.418.788,48

1.709.394,24

 

 Δράση : L312-2. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

2

454.937,74

227.468,87

 

Δράση : L312-3. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την  1η μεταποίηση

1

299.647,80

149.823,90

Υπομέτρο L313: ΕΝΘAΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3.944.365,86

1.972.182,92

 

Δράση :L313-5. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

5

2.436.642,68

1.218.321,33

 

L313-6. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

8

1.392.504,71

696.252,35

 

Δράση : L313-8. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης)

1

115.218,47

57.609,24

Υπομέτρο L321: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

43.340,75

32.505,56

 

Δράση : L321-3. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

1

43.340,75

32.505,56

Υπομέτρο L322: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

299.160,53

299.160,53

 

Δράση : L322-1. Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων

1

299.160,53

299.160,53

ΣΥΝΟΛΟ

35

8.825.283,16

4.573.057,02


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Οριστικά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

15 Δεκεμβρίου 2020

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., αρωγός στην στήριξη και ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της περιοχής μας,...

Μάθετε περισσότερα

«Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, της ΠΕ Τρικάλων (Υπομέτρο 19.2 – Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα) της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.»

1 Δεκεμβρίου 2020

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο...

Μάθετε περισσότερα

Hμερίδα έχει θέμα «Βιώσιμη χρήση του Εδάφους - Παραγωγή και Αποικοδόμηση Βιο-Βασιζόμενων προϊόντων»

13 Νοεμβρίου 2020

Το Ελληνικό Φόρουμ Βιο-οικονομίας , διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας...

Μάθετε περισσότερα