Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER του ν. Τρικάλων».

26 Μαρτίου 2013


Έληξε την Παρασκευή 22/03/2013, η χρονική προθεσμία υποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER για το ν. Τρικάλων (Άξονας 4. ΠΑΑ 2007-2013).

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από φορείς και ιδιώτες στα γραφεία της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. που υλοποιεί το τοπικό πρόγραμμα LEADER στο νομό Τρικάλων, δίδονται αναλυτικά στο συνημμένο Πίνακα, από όπου φαίνεται ότι κατατέθηκαν συνολικά 37 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 7.503.979,56 €.

Οι κατατιθέμενοι Φάκελοι θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER (ΕΔΠ L) της εταιρείας. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης κατόπιν θα υποβληθούν προς λήψη απόφασης έγκρισης ή απόρριψης στην ΕΔΠ L που είναι το όργανο λήψης αποφάσεων και διαχείρισης του προγράμματος LEΑDER.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ προτάσεων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER του ν. Τρικάλων

 

ΜΕΤΡΟ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ / ΔΡΑΣΗ                                              ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ           ΠΕΡΙΟΧΗ               ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

        Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών & δασοκομικών προϊόντων                             

        L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων                                                                         

1      Εκσυγχρονισμός & μονάδας τεμαχισμού-τυποποίησης κρέατος και αλλαντοποιείου.                      ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Απόστολος         Φιλύρα        56.425,72

2      Εκσυγχρονισμός & βελτίωση οριζόντιας παλιάς αποθήκης δημητριακών.                  ΜΥΣΙΡΛΗΣ Αχιλλέας                Ταξιάρχες                24.100,00

3      Εκσυγχρονισμός επιχείρησης αλλαντοποιείου, επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων κρέατος         ΝΟΥΛΑ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Χρηστίνα-Ιωάννα        Πιαλεία                                                                                                 351.056,44

4      Γραμμή παραγωγής λιαστής ντομάτας.                                               ΚΕΔΑΠ ΑΕ         Ταξιάρχες        444.515,00

5      Ιδρυση νέας μονάδας συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτιικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, ελαίων, ξηρών καρπών & μελιού.                                                ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος         Φωτάδα             499.584,05

6      Δημιουργία γραμμής βρασμού, παστερίωσης, επεξεργασίας & συσκευασίας λαχανικών.                   Αγροτικός Συν/σμός Παραποτάμου Πιαλείων        Φιλύρα                                                                                                  495.000,00

7      Επέκταση-εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής τουρσιών.              ΠΕΠΕΡ ΑΕ         Περιστέρα       485.000,00

        L123β Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων                                                                    

        Υπομέτρο L311: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                                 

        L311-2. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής                                              

                                                                                                                                                                     

        L311-5. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                     

        L311-6. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών                                     

                                                                                                                                                                     

        Υπομέτρο L312: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                          

        L312-1. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων                                                        

8      Μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας επιχείρησης ξύλινων κατασκευών.         ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Πέτρος        Παλαιομονάστηρο                                                                               271.007,20

9      Εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εγκατάστασης και του μηχανολογικού εξοπλισμού επιχείρησης αλουμινοκατασκευών-σιδηροκατασκευών.        ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κων/νος                                                                           Δενδροχώρι     131.885,71

10   Επέκταση & Εκσυγχρονισμός βιοτεχνικής μονάδας επίπλων.            ΓΑΤΣΙΟΣ Δημήτριος & ΣΙΑ ΟΕΛυγαριά            283.000,00

11   Ίδρυση βιοτεχνίας συσκευασίας & απόσταξης αρωματικών φυτών.  ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ιωάννης                 Γόμφοι             84.127,84

        L312-2. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών                                     

12   Επέκταση & εκσυγχρονισμός επιχείρησης κατεργασίας μεταλλικών απορριμμάτων & παλαιοσιδήρων (ανακύκλωσης skrap).Φ.ΧΩΤΟΣ-Ι.ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ ΟΕ   Μεγαλοχώρι                                                                                         299.736,01

        L312-3. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση                                                

13   Εκσυγχρονισμός αρτοποιείου.                                                            ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ Ηλίας                   Μεγ. Καλύβια    106.814,65

        L312-4. Βελτίωση επιχειρήσεων για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την ίδια κατανάλωση                                      

                                                                                                                                                                       

        Υπομέτρο L313: ΕΝΘAΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                                        

        L313-3. Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου                                                        

14   Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας & Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων.      ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ         ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                                                             369.000,00

        L313-4. Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής                                   

15   Δράσεις προβολής και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του ν. Τρικάλων στον τομέα του θεματικού τουρισμού.                                                                                 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.Περιοχή LEADER N.Τρικάλων                                                                                    75.000,00

16   Ανάπτυξη σημείων πληροφόρησης διαδραστικών πληροφοριών (QR Codes) & παραγωγή υλικού προβολής και προώθησης.               e-ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΑΕ ΟΤΑ                                                                                                       Περιοχή LEADER N.ΤΡΙΚΑΛΩΝ         90.000,00

17   Προβολή & Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Καλαμπάκας.                        ΟΠΕΤΑ Καλαμπάκας         Περιοχή LEADER Δ. Καλαμπάκας                                                                                                 29.700,00

18   Προβολή & Προώθηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της περιοχής LEADER του Ν. Τρικάλων.      ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΕ (ΕΒΕ Τρικάλων)        Περιοχή LEADER Ν. Τρικάλων                                                            30.000,00

19   Προβολή & Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ΔΔ Φαρκαδόνας περιοχής LEADER μέσω ζωντανών web καμερών.      Δήμος Φαρκαδόνας                                                                                                 Περιοχή LEADER Δ. Φαρκαδόνας     23.000,00

        L313-5. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης                                           

20   Ανέγερση ξενοδοχείου 3 αστέρων στην Θεόπετρα.                           ΦΑΜΙΣΗΣ Κων/νος                  Θεόπετρα          600.000,00

21   Επέκταση-εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας.                        ΛΕΙΡΙΟΝ Αρχοντικό Αφων Μπαλατσού ΑΞΤΕ  Παλαιοχώρι             515.528,60

22   Ανέγερση ενοικιαζομένων δωματίων 4 κλειδιών στην Αγ. Παρασκευή.                      Mountain Falcon EE (υπό σύσταση εταιρεία)          Αγ. Παρασκευή        600.000,00

        L313-6. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής                                           

23   Εκσυγχρονισμός καφενείου στους Αγ. Θεοδώρους Καλαμπάκας.    ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ Γιώργος             Αγ. Θεόδωροι   7.080,00

24   Δημιουργία καφενείου.                                                                       ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ Γεώργιος            Μεγάρχη           50.859,59

        L313-8. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης )                                                

25   Προμήθεια εξοπλισμού χιονοδρομίας για την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.           ΠΟΛΥΓΕΝΗ Κερασία         Περτούλι41.464,00

26   Ίδρυση επιχείρησης τουρισμού περιπέτειας.                                       ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ Γεώργιος            Περτούλι           144.000,00

        L313-9 Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης                                                                                                                          

27   Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης Ξενοδοχειακής Μονάδας                Αναπτυξιακή Ξενοδοχειακή Επιχείριση Περτουλίου Τρικάλων ΑΕ        Περτούλι                                                                                              44.280,00

        Υπομέτρο L321: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ                                             

        L321-3. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών                                          

28   Προμήθεια στολών & εξοπλισμού για την Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας της Αθαμανίας.        ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ                                                                  Αγ. Παρασκευή21.296,00

29   Εκδηλώσεις ανάδειξης αγροτικής κληρονομιάς ΤΔ Βασιλικής.          Εξωραιστικός Μορφωτικός 'Ομιλος Βασιλικής                Βασιλική  29.998,97

30   Προμήθεια εξοπλισμού  για την Μουσική Σχολή του Δήμου Καλαμπάκας.                ΟΠΕΤΑ ΚαλαμπάκαςΒασιλική & Ασπροπόταμος     29.777,08

31   Στήριξη πολιτιστικού φορέα για προμήθεια στολών.                         Πολιτιστικός Σύλλογος Νεολαίας Γαρδικίου   Ελάτη      30.000,00

32   Στήριξη πολιτιστικού φορέα για προμήθεια στολών.                         Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Ομιλος Μεγ. Καλυβίων    Μεγ. Καλύβια        30.000,00

        Υπομέτρο L322: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ                                               

        L322-1. Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων                                                                     

33   Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.              ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                        Παλαιομονάστηρο            217.500,00

34   Αισθητική Αναβάθμιση οικισμών Δ. Καλαμπάκας.                               ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ            Θεόπετρα, Κρανιά, Αγ. Παρασκευή  516.600,00

        L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση                                                                        

35   Διαμόρφωση παλαιού τυροκομείου Θεόπετρας σε κτήριο για κοινωφελή χρήση.    ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ            Θεόπετρα                159.862,70

        Υπομέτρο L323: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ                                       

        L323-4. Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά                                                                                                                                

36   Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ.Φήκης.                     ΟΚΠΑΔ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ    Φήκη       120.000,00

37   Δημιουργία Ασκληπιείου-Ιερού του Πρώτου 'Έλληνα Γιατρού.         Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας & Aλληλεγγύης "Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ"                                                                                                Πρίνος              196.780,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ                   7.503.979,56

 

Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες ΑνακοινώσειςΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

28 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ανακοίνωση
Ο...

Μάθετε περισσότερα