Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14 Αυγούστου 2014

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» Δράση 7«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορία Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ανέργους/ες οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος οι οποίοι θα επιλεγούν από την ΑΣ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας, θα αποκτήσουν:

 • Επιδοτούμενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε θέματα αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μεταποίησης και προώθηση τοπικών προϊόντων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση
 • Απασχόληση σε τοπικές επιχειρήσεις
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι /ες που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
 2. νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) υπό προϋποθέσεις,
 3. ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2014

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής ανά Νομό

από Δευτέρα 04/08/2014 έως Παρασκευή 22/8/2014

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, την πρόσκληση καθώς και πρόσθετες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (www.thessalia-drasi.gr) καθώς και στα σημεία όπου θα υποβληθούν οι αιτήσεις:

 • Νομός Λάρισας:

ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Παράρτημα Θεσσαλίας), Τζαβέλα 4, 41222, Λάρισα, ΤΗΛ. 2410 537489, Ώρες Υποδοχής Αιτήσεων: 09.00-13.00 (καθημερινά), Αρμόδια πρόσωπα: κος Παναγούλης, κα Παπανδρέου, κα Γούλα

 • Νομός Μαγνησίας:

Εργατικό Κέντρο Βόλου, Μακρινίτσης 38 (2ος όροφος) , 38333, Βόλος, ΤΗΛ.24210 24735, Ώρες Υποδοχής Αιτήσεων: 09.00-13.00 (καθημερινά), Αρμόδιο πρόσωπο: Κατερίνα Μούτου

 • Νομός Τρικάλων: Αναπτυξιακή Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ), Ιωαννίνων 84 Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα, ΤΗΛ.24320 25370, Ώρες Υποδοχής Αιτήσεων: 10.00-14.00 (καθημερινά), Αρμόδιο πρόσωπο:Βάιος Κουτής
 • Νομός Καρδίτσας: Αναπτυξιακή Καρδίτσας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝΚΑ ΑΕ), Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 43100, Καρδίτσα, ΤΗΛ. 2441042363, Ώρες Υποδοχής Αιτήσεων: 10.00-14.00 (καθημερινά), Αρμόδια πρόσωπα: Κατσέα Χρυσούλα, Καβράκη Παναγιώτα, Μπαλτάς Αθανάσιος

 


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Οριστικά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

15 Δεκεμβρίου 2020

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., αρωγός στην στήριξη και ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της περιοχής μας,...

Μάθετε περισσότερα

«Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, της ΠΕ Τρικάλων (Υπομέτρο 19.2 – Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα) της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.»

1 Δεκεμβρίου 2020

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο...

Μάθετε περισσότερα

Hμερίδα έχει θέμα «Βιώσιμη χρήση του Εδάφους - Παραγωγή και Αποικοδόμηση Βιο-Βασιζόμενων προϊόντων»

13 Νοεμβρίου 2020

Το Ελληνικό Φόρουμ Βιο-οικονομίας , διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας...

Μάθετε περισσότερα