Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»

5 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»

 

  1. Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» με βάση την υπ’ αριθμ. 47/5-8-2015 (Θέμα 1ο) της Επιτροπής Διαχείρισης ΠρογράμματοςLEADER (ΕΔΠ LEADER) ανακοινώνει ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγρ/τος Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του «Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) και νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας ορίζεταιη Παρασκευή 21/8/2015 και ώρα 14.30.
  2. Με την ίδια υπ’αριθμ. 47/5-8-2015 (Θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΕΔΠ LEADER), τροποποιείται το Άρθρο 6. «Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων», παράγραφος 6.1 της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ως ακολούθως: «Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 21η Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30».
  3. Η 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά τα ακόλουθα Υπομέτρα και Δράσεις του τοπικού προγράμματος LEADER και ο προϋπολογισμός τόσο ο συνολικός όσο και των επιμέρους δράσεων είναι ενδεικτικός, αφού αναμένεται να ενισχυθεί από αδιάθετα ποσά του τοπικού προγρ/τος :

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή) (€)

L123

L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

   

L312

 

L312-1. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

   

L312-2. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

   

L312-3. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

   

L313

 

L313-4. Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

   

L313-6. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

   

L323

 

L323-4. Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

   

L323-5. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς

   

 

ΣΥΝΟΛΟ

  1. Οι δράσεις που εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα, η περιοχή εφαρμογής των δράσεων, οι τελικοί δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων περιγράφονται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματά της, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή από τα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. (Ιωαννίνων 84, ΤΚ:42200, Καλαμπάκα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, όλα τα έντυπα της 4ης Προκήρυξης μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.kenakap.gr/.
  2. Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.: Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα-GR, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.».
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε ή στα τηλέφωνα 24320-25370 & 75250 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΕΔΠ LEADER)

Χρήστος Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ

Αηδόνα

Παλαιοχώρι

ΚΟΖΙΑΚΑ

Γενέσι

Πρίνος

Γλυκομηλιά

Χρυσομηλιά

Γοργογύρι

Πρόδρομος

Καλογριανή

 

Ξυλοπάροικο

 

ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Αγία Παρασκευή

Κρανέα

ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Αγία Κυριακή

Μεγάλα Καλύβια

Ανθούσα

Πολυθέα

Γλίνος

 

Καλλιρρόη

Στεφάνι

ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ

Βαλτινό

Κάτω Ελάτη

Κατάφυτο

Χαλίκι

Δενδροχώρι

Φωτάδα

ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ

Διαλεκτό

Μεγ. Κεφαλόβρυσο

ΓΟΜΦΩΝ

Γόμφοι

Δροσερό

Διπόταμος

Μεγάρχη

Λυγαριά

Μουριά

Κεφαλόβρυσο

 

Παλαιομονάστηρο

Πηγή

ΑΙΘΗΚΩΝ

Βροντερό

Ελάτη

ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ

Νομή

Ταξιάρχες

Καλόγηροι

Περτούλι

Πετρόπορος

Φανερωμένη

Πύρρα

Νεραιδοχώρι

Σερβωτά

 

ΠΙΑΛΕΙΩΝ

Ελευθεροχώρι

Φήκη

ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ

Λόγγος

Πατουλιά

Παραπόταμος

Φιλύρα

Μεγαλοχώρι

Χρυσαυγή

Πιαλεία

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Βασιλική

Θεόπετρα


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

12 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ...

Μάθετε περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

28 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ανακοίνωση
Ο...

Μάθετε περισσότερα