Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Διαβουλεύσεις - Ημερίδες Ενημέρωσης Τοπικού Πληθυσμού στο πλαίσιο της προετοιμασίας του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

16 Ιουνίου 2016

Η «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ Ο.Τ.Α» - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Τρικάλων για την περίοδο 2014-2020, διοργανώνει σειρά ενεργειών διαβούλευσης & ενημέρωσης με φορείς και τον τοπικό πληθυσμό. Στόχος είναι το Σχέδιο Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, να σχεδιαστεί μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, ως αποτέλεσμα διαβούλευσης ανταλλαγής απόψεων και κατάθεσης προτάσεων από τους τοπικούς φορείς.

Οι διαβουλεύσεις/ενημερώσεις έχουν σαν στόχο την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων ή εν δυνάμει επενδυτών και την καταγραφή απόψεων, προτάσεων, ιδεών καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ώστε το νέο πρόγραμμα LEADER να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19. CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 στην περιοχή των Τρικάλων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ Ο.Τ.Α - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. έχει προγραμματίσει μέχρι στιγμής μια σειρά διαβουλεύσεων (κλειστών συναντήσεων εργασίας με υπηρεσιακούς παράγοντες)με Φορείς της περιοχής όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ

Ένωση - Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμπάκας (ΕΑΣ)

Γραφεία ΕΑΣ Καλαμπάκας,

Καλαμπάκα

17/06/2016

11:00

  • Ένωση Ξενοδόχων ν. Τρικάλων
  • Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων ν. Τρικάλων
  • Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Μετεώρων (Σ.Τ.Ε.Μ)

Γραφεία Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

22/06/2016

11:00

Δήμος Τρικκαίων

Δημαρχείο Τρικκαίων

23/06/2016

11:00

Δήμος Πύλης

Δημαρχείο Πύλης

23/06/2016

18:00

  • Σύλλογος Ξενοδόχων - Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου - Ξένιος Ζεύς
  • Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας
  • Σύλλογος Ξενοδόχων Πόλης Τρικάλων & Ορεινού Όγκου

Gallery Art Hotel, Π.Ο. Λάρισας - Καρδίτσας

27/06/2016

10:00

ΕΒΕ Τρικάλων

Γραφεία Επιμελητηρίου Τρικάλων

28/06/2016

18:00

Δήμος Φαρκαδόνας

Δημαρχείο Φαρκαδόνας

29/06/2016

10:00

Δήμος Καλαμπάκας

 

Δημαρχείο Καλαμπάκας

30/06/2016

12:00

 

Εκτός των διαβουλεύσεων που έχουν προγραμματιστεί με τους Δήμους και τους Φορείς της περιοχής, η «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ Ο.Τ.Α» - ΚΕΝΑΚΑΠ Α. θα διεξάγει και ανοιχτές προς το κοινό Ημερίδες Ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού για την προώθηση της επιχειρηματικότητας της περιοχής.

Οι Ημερίδες Ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν στις αντίστοιχες έδρες των τεσσάρων ΟΤΑ της περιοχής και σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας το αναλυτικό πρόγραμμα, όπου θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του νέου προγράμματος LEADER 2014-2020 (κατηγορίες έργων, δικαιούχοι, ύψος ενίσχυσης, επιλέξιμες δαπάνες, κ.λπ.) καθώς και η τεκμηρίωση για την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής.

Το πρόγραμμα των ανοικτών Ημερίδων Ενημέρωσης προγραμματίζεται ως εξής:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ

Πύλης

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης

23/06/2016

19:00

Τρικάλων

Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Τρικάλων

28/06/2016

20:00

Φαρκαδόνας

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαρκαδόνας

29/06/2016

20:00

(αναμένεται να επιβεβαιωθεί)

Καλαμπάκας

Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας

30/06/2016

20:00

(αναμένεται να επιβεβαιωθεί)


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 13 Νοεμβρίου 2019

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών που υπέβαλαν τα επενδυτικά τους σχέδια στην ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.. στο...

Μάθετε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ».

19 Σεπτεμβρίου 2019

Η OTΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε),   ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος...

Μάθετε περισσότερα