Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

2η Τροποποίηση και Παράταση Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων Υπομέτρου 19.2 της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο του CLLD/LEADER 2014-2020 στην ΠΕ Τρικάλων».

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 9 Αυγούστου 2019

Λαμβάνοντας υπόψη το  υπ' αριθμ. 5125/16-07-2019 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος «Αναδιατάσσοντας το τοπικό αγροδιατροφικό σύστημα» CLLD/LEADER 2014-2020 η OTΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε),  προβαίνει στην 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά:

 1. Παράταση της προθεσμίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων έως 30-09-2019  – ώρα λήξης: 15:00.
 2. Στην Αναλυτική Πρόσκληση:
 • στο  Άρθρο 1 "Προκηρυσσόμενες υποδράσεις ", σημείο "1.1 Υποδράσεις πρόσκλησης" προστίθεται η διευκρίνηση "Στην περίπτωση που υφίσταται από το δυνητικό δικαιούχο μεταποίηση ή/και συσκευασία/τυποποίηση γεωργικών προϊόντων, ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ, τότε το επενδυτικό σχέδιο θεωρείται ότι αφορά στις  υποδράσεις 19.2.3.1 ή  19.2.2.2 ανάλογα με τη φύση του τελικού προϊόντος. Αντίστοιχα ο επενδυτικός φάκελος υποβάλλεται στην Υποδράση 19.2.3.5 όταν αφορά αποκλειστικά ΚΑΔ εμπορίας. Σχετικό έγγραφο   5125/16-7-2019  του  ΥΠΑΑΤ." (σελ 11)
 • στο Μέρος Β', Άρθρο 7 "Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης" τροποποιείται η προθεσμία υποβολής ως εξής: "Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής :  30/09/2019 – ώρα λήξης: 15:00" (σελ 42)

 

 1. Στο Παράρτημα 4 " Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής":
 • Προστίθεται η διευκρίνηση "Στην περίπτωση που υφίσταται από το δυνητικό δικαιούχο μεταποίηση ή/και συσκευασία/τυποποίηση γεωργικών προϊόντων, ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ, τότε το επενδυτικό σχέδιο θεωρείται ότι αφορά στις  υποδράσεις 19.2.3.1 ή  19.2.2.2 ανάλογα με τη φύση του τελικού προϊόντος. Αντίστοιχα ο επενδυτικός φάκελος υποβάλλεται στην Υποδράση 19.2.3.5 όταν αφορά αποκλειστικά ΚΑΔ εμπορίας. Σχετικό έγγραφο   5125/16-7-2019  του  ΥΠΑΑΤ." στην αναλυτική περιγραφή των υποδράσεων 19.2.2.2, 19.2.3.1 και 19.3.5 στις σελίδες 25, 32 και 44 αντίστοιχα.
 1. Στο Παράρτημα 20 "Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση" προστίθενται οι εξής ΚΑΔ:
 • Υποδράση 19.2.2.2:

             01.63.10.17 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων

             82.92.10.02 Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης,

             82.92.10.03 Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων,

             82.92.10.04 Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων

 • Υποδράση 19.2.3.1:

             01.63.10.17 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων

             10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

             10.39.1 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, εκτός από πατάτες

             10.41.99.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου

             82.92.10.02 Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης,

             82.92.10.03 Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων,

             82.92.10.04 Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων

 • Υποδράση 19.2.3.5:

             01.63.10.17 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων

             10.41.99.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου

 Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων αναρτώνται τα νέα έντυπα:

 1. Τεύχος της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα
 2. Παράρτημα 4 "Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής"
 3. Παράρτημα 20 " Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση "

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. 42/22-05-2019 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, όπως και ισχύει.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 13 Νοεμβρίου 2019

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών που υπέβαλαν τα επενδυτικά τους σχέδια στην ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.. στο...

Μάθετε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ».

19 Σεπτεμβρίου 2019

Η OTΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε),   ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος...

Μάθετε περισσότερα