Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 28η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. " (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

7 Οκτωβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣTHN 28η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7-10-2021 (Θέμα 2ο) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην 28η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στις 29 Οκτωβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00, στο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου Καλαμπάκας, δίπλα στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), ή "δια περιφοράς" (λόγω COVID 19), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2020 έως 31-12-2020 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2020.
  3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021.
  4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2021 καθώς και της αμοιβής αυτών.
  5. Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στην πρωθύστερη κατάσταση, λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας , Κεφάλαιο Β, του Άρθρου 7.
  6. Εκλογή νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τηςEταιρείας.
  7. Περί επικύρωσης αποφάσεων:

   α) του ΔΣ της (8-1-2021)-(θ.1ο) "Περί αντικατάστασης του εκπροσώπου του Δήμου Φαρκαδόνας      στο Διοικητικό Συμβούλιο της "ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ", και Συγκρότηση σε Σώμα των μελών του Δ.Σ."

     β) της ΕΔΠ/CLLD/LEADER της (8-1-2021)- (θ.1ο)«Περί αντικατάστασης του τακτικού μέλους -εκπροσώπου του Δήμου Φαρκαδόνας - στην ΕΔΠ/CLLD/LEADER", κου ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ιωάννη, από τον κο ΑΓΝΑΝΤΗ Σπυρίδωνακαι Συγκρότηση σε Σώμα των Μελών της ΕΔΠ/CLLD/LEADER»

  1. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις

 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραπάνω 28η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00.

 

   Καλαμπάκα, 7-10-2021

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 5 Απριλίου 2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή κτηνοτρόφων στην τεχνική διακρατική συνάντηση στην Ιταλία στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

2 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

Μάθετε περισσότερα