Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr
Το Πράσινο Ταμείο στηρίζει το έργο LIFE Bear-Smart Corridors

Το Πράσινο Ταμείο στηρίζει το έργο LIFE Bear-Smart Corridors

17 Φεβρουαρίου 2022

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ ευχαριστεί τον υπουργό περιβάλλοντος Κων/νο Σκρέκα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, που με την υπ’ αριθ. 656/2022 απόφασή του, πρόκειται να καλύψει μέρος των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων της εταιρείας στο πλαίσιο του έργου LIFEBearSmartCorridors (LIFE20 NAT/NL/001107) .

Μια από τις περιοχές που θα εφαρμοστούν οι δράσεις του προγράμματος είναι η περιοχή του Κόζιακα στην Π.Ε. Τρικάλων, οι οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Μετεώρων, Τρικκαίων. Στην παραπάνω περιοχή θα πραγματοποιηθούν δράσεις παρακολούθησης του πληθυσμού της καφέ αρκούδας, διαχειριστικές δράσεις, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Από πλευράς της Ελλάδας, εταίροι στο έργο LIFEBear-SmartCorridors είναι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Καλλιστώ & Αρκτούρος, οι τοπικοί φορείς. Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε & Δήμος Αμυνταίου καθώς και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

Ένας από τους κύριους στόχους του LifeBearSmartCorridors είναι η δημιουργία κοινοτήτων «έξυπνης» συνύπαρξης με την αρκούδα τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια συμφωνία ανθρώπων και φορέων της περιοχής, οι οποίοι θα δεσμευτούν μέσα από τις δράσεις που θα εφαρμόσουν να προάγουν την ιδέα της συνύπαρξης με την αρκούδα αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικές Δράσεις:

 • Παρακολούθηση του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή
 • Δράσεις ενημέρωσης για την ανάπτυξη κοινοτήτων «έξυπνης» συνύπαρξης με την αρκούδα.
 • Γενετική ανάλυση του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή.
 • Δημιουργία μονοπατιού συνύπαρξης με την αρκούδα.
 • Παραγωγή αντι poison κιτ και διανομή στους κτηνοτρόφους της περιοχής.
 • Τοποθέτηση κάδων σκουπιδιών που δεν είναι προσβάσιμοι από αρκούδα
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε μελισσοκομικές / κτηνοτροφικές/ γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 • Προμήθεια και διανομή κοτετσιών τα οποία δεν είναι προσβάσιμα από αρκούδα
 • Περίφραξη / τοποθέτηση φράχτη των δεξαμενών νερού
 • Διοργάνωση φεστιβάλ συνύπαρξης / κτηνοτρόφων
 • Εκ των προτέρων έρευνα των στάσεων του κοινού και των απόψεων των ενδιαφερομένων για την συνύπαρξη με την αρκούδα στην περιοχή.
 • Διακρατικές συναντήσεις και μεταφορά καλών πρακτικών.

Η συνδρομή του Πράσινου Ταμείου στην προσπάθεια εξασφάλισης της αναγκαίας συγχρηματοδότησης του έργου αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι αποτελεί πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο στις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος στη χώρα. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, το Πράσινο Ταμείο έχει συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, τόσο με τη συγχρηματοδότηση έργων LIFE, όσο και με άλλες πρωτοβουλίες στήριξης καινοτόμων δράσεων.


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

30 Αυγούστου 2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ...

Μάθετε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» του ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"

31 Ιουλίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» του ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 30η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

15 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
ΣTHN 30η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ...

Μάθετε περισσότερα