Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

28 Αυγούστου 2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΟΥ ή ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2023

Σας γνωστοποιούμε ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος LIFE, πράξη LIFEBear-SmartCorridors- EnhancingtheviabilityofBrownBearsinCentralItalyandGreecethroughthedevelopmentofcoexistenceCorridors (LIFE20 NAT/LT/001107) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους θα προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

                                                                                                          

                                                                                                          

  Στοιχεία Δαπάνης

Είδος προμήθειας:

Αγαθά  

√ 

Υπηρεσίες

 

 

 

Τίτλος Δαπάνης - Αναλυτική Περιγραφή Δαπάνης

Α/Α

Περιγραφή δαπάνης

CPV

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Καθαρή Αξία

Φ.Π.Α

Αξία Φ.Π.Α

Τελική Αξία

1

Τεχνικά χαρακτηριστικά Ηλεκτρικών Περιφράξεων

Μηχανισμός Ηλεκτρικής Περίφραξης Fencee PD20 | 3 Joule (Ε)

Κορδόνι FN-1001 (Ε)

Μονωτήρας Μπετόβεργας Lacme IsoBloc (E)

Γωνιακός Μονωτήρας Σιδερογωνιάς Μ6 (Ε)

Ράβδος Γείωσης GND2 (Ε)

Καλώδιο Γείωσης 3m (Π)

Φωτοβολταϊκό Πάνελ 40W POLY (Π)

Ρυθμιστής Φόρτισης 10A FNL-10 (E)

Μπαταρία Patriot 50A E50 (Ε)

Όργανο Ελέγχου Tester Voss 12KV (Ε)

Κουτί Ηλεκτρικής Περίφραξης με Βάση Φωτοβολταϊκού (Ε)

Σετ Ελατηρίου Πόρτας Σιδερογωνιάς M6 - Μπλε (Ε)

34928200-0

10

517,58

 

24%

 

6.417.99

 

 

Προϋπολογισμός

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ

 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

 

 

 

Κατηγορία Δαπάνης

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την Πράξη LIFEBear-SmartCorridors - EnhancingtheviabilityofBrownBearsinCentralItalyandGreecethroughthedevelopmentofcoexistenceCorridors” του προγράμματος LIFE που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ» (LIFE20 NAT/NL/001107)

Μέλη της επιτροπής

αξιολόγησης και παραλαβής:

1)Κουτής Βάϊος

2)Θυμιάκου Γλυκερία

3)Βαβυλόπουλος Θανάσης

Υπεύθυνος Προμήθειας:

Κουτής Βάϊος 

Τηλέφωνο:

2432025370 

Email Υπεύθυνου Προμήθειας:

bkoutis@kenakap.gr

 

Οι δαπάνες θα εκταμιευτούν από το ΠρόγραμμαLIFE, πράξη LIFEBear-SmartCorridors, με απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "kenakap@kenakap.gr (μόνο σε περιπτώσεις εγγράφων με ηλεκτρονικές/ψηφιακές υπογραφές) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η προσφορά παραλαμβάνεται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να αποδεικνύεται ότι η αποστολή έγινε σύμφωνα με την καταληκτική ημερομηνία και ώρα (μετά το πέρας τουλάχιστον 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας)

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου.
  • Φορολογική ενημερότητα.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης εφόσον απαιτούνται.

 

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ

ΜΠΑΝΤΕΚΑ Ευαγγελία


Σχετικά αρχεία

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα