Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr
Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας  με θέμα Τοπικά Προϊόντα στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 5: «Δικτύωση τοπικών φορέων Τρικάλων» της Πράξης ΤΟΠΣΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ».

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας με θέμα Τοπικά Προϊόντα στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 5: «Δικτύωση τοπικών φορέων Τρικάλων» της Πράξης ΤΟΠΣΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ».

24 Αυγούστου 2015 - 28 Αυγούστου 2015

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. - εταίρος της Α.Σ. «Θεσσαλία & Δράση» σας προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015 στις 18:00 μμ, Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας  με θέμα Ομάδες Παραγωγών στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 5: «Δικτύωση τοπικών φορέων Τρικάλων» της Πράξης ΤΟΠΣΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ».

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας με θέμα Ομάδες Παραγωγών στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 5: «Δικτύωση τοπικών φορέων Τρικάλων» της Πράξης ΤΟΠΣΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ».

27 Ιουλίου 2015 - 4 Αυγούστου 2015

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. - εταίρος της Α.Σ. «Θεσσαλία & Δράση» σας προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 στις 18:00 μμ, Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Μάθετε περισσότερα

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τρικάλων

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τρικάλων "ΕΑΣ Τρικάλων" στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 5: «Δικτύωση τοπικών φορέων Τρικάλων» της Πράξης ΤΟΠΣΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ».

16 Ιουλίου 2015 - 16 Ιουλίου 2015

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. - εταίρος της Α.Σ. «Θεσσαλία & Δράση» σας προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιουλίου 2015 στις 18:00 μμ, Στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμπάκας

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμπάκας "Τα Μετέωρα" στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 5: «Δικτύωση τοπικών φορέων Τρικάλων» της Πράξης ΤΟΠΣΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ».

5 Ιουλίου 2015 - 15 Ιουλίου 2015

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. - εταίρος της Α.Σ. «Θεσσαλία & Δράση» σας προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015 στις 18:00 μμ, Στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμπάκας.

Μάθετε περισσότερα

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας Παραγωγών Αρωματικών Φυτών στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 5: «Δικτύωση τοπικών φορέων Τρικάλων» της Πράξης ΤΟΠΣΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ».

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας Παραγωγών Αρωματικών Φυτών στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 5: «Δικτύωση τοπικών φορέων Τρικάλων» της Πράξης ΤΟΠΣΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ».

19 Ιουνίου 2015 - 28 Ιουνίου 2015

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. - εταίρος της Α.Σ. «Θεσσαλία & Δράση» σας προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 στις 18:00 μμ, Στην αίθουσα συνεδριάσεων της έδρας μας (Ιωαννίνων 84) στην Καλαμπάκα.

Μάθετε περισσότερα

Αρχείο