Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Εκπόνηση Μελετών Συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των τοπικών Διαμερισμάτων Πρίνους, Προδρόμου και Γοργογυρίου του Δήμου Κόζιακα

8 Ιουνίου 2010


foto_Koziakas.jpg

Παραδόθηκαν την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 από την Αναπτυξιακή Τρικάλων-ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., οι Μελέτες Συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των τοπικών Διαμερισμάτων Πρίνους, Προδρόμου και Γοργογυρίου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΚΟΖΙΑΚΑ.

Η εκπόνηση των συγκεκριμένων Μελετών ανατέθηκε στην Αναπτυξιακή Τρικάλων –ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. από τον Δήμο ΚΟΖΙΑΚΑ με προγραμματική σύμβαση και αφορά στην ωρίμανση Δημόσιων Έργων λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και ειδικότερα τον Άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» μιας και η περιοχή του Δήμου ΚΟΖΙΑΚΑ είναι περιοχή παρέμβασης του προγράμματος LEADER.

Η συντακτική ομάδα της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο ΚΟΖΙΑΚΑ κατέγραψε, τεκμηρίωσε και ιεράρχησε τα αξιόλογα στοιχείων των υπό μελέτη οικισμών. Στη συνέχεια πρότεινε σειρά παρεμβάσεων αλλά και συμπληρωματικά στοιχεία για την  αναβάθμιση των οικισμών σε μορφή συνολικών παρεμβάσεων που αποσκοπούν αφ΄ ενός στην αισθητική και λειτουργική βελτίωση του δημόσιου χώρου και αφ΄ ετέρου στην ανάδειξη και  στη διατήρηση της παραδοσιακής εικόνας των οικισμών, την τοπική αρχιτεκτονική και την αγροτική κληρονομιά.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η ύπαρξη των Μελετών Συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης οικισμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη και υλοποίηση Δημοσίων έργων στα πλαίσια δράσεων του  Άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER και ειδικότερα για την Δράση L322-1 : Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (όπως διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδρομήσεις, φωτισμός, υπογειοποίηση καλωδίων κτλ).

Ανάλογες μελέτες είναι απαραίτητες και για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια αντίστοιχων δράσεων του προγράμματος του Άξονα 3. του ΠΑΑ 2007-2013 των ΟΠΑΑΧ. Οι δράσεις του άξονα 3. έχουν να κάνουν με «Παρεμβάσεις αποκατάστασης εξωτερικών όψεων κτισμάτων» από ιδιώτες και επιδοτούνται με 60% σε μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό 40.000,00€.


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 5 Απριλίου 2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή κτηνοτρόφων στην τεχνική διακρατική συνάντηση στην Ιταλία στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

2 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

Μάθετε περισσότερα