Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 20ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

7 Ιουνίου 2013


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 20ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣTHN 20η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

Με βάση την υπ<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /?>' αρ. 253/5-06-2013 (Θέμα 3ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην 20η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την 30η Ιουνίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 13:30 στα γραφεία της εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.    Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2012 έως 31-12-2012 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Eλεγκτών.

2.    Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2012.

3.    Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2013.

4.    Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2013 καθώς και της αμοιβής αυτών.

5.    Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου στην πρωθύστερη κατάσταση λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης και λήψη εκ νέου απόφασης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

6.    Περί αντικατάστασης του αναπληρωματικού μέλους του Δήμου Τρικκαίων στην Επιτροπή Διαχείρισης  Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER).

7.    Περί έγκρισης συμμετοχής της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /?>ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) με την επωνυμία «Θερμοκοιτίδες ανάπτυξης τοπικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας».

8.    Περί έγκρισης συμμετοχής της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» και διακριτικό τίτλο «Alter Tourism & Employment».

9.    Περί έγκρισης συμμετοχής της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ».

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω 20η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις ΜΕΤΟΧΕΣ τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013και ώρα 14:30.


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 5 Απριλίου 2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή κτηνοτρόφων στην τεχνική διακρατική συνάντηση στην Ιταλία στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

2 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

Μάθετε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER (ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

26 Μαρτίου 2024

Οριστικοί πίνακες κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Υπομέτρο 19.2,. (για...

Μάθετε περισσότερα