Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Απόφαση Ένταξης Ιδιωτικών Έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER στην ΠΕ Τρικάλων της Ομάδας Τοπικής Δράσης "ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε."

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 12 Φεβρουαρίου 2021

Ολοκληρώθηκε η ένταξη των έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΠΕ Τρικάλων, με απόφαση που εκδόθηκε σήμερα 12/02/2021 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλία κ. Κ. Αγοραστό.

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – "ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.", με γνώμονα την οικονομική υποστήριξη των υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της περιοχής της ΠΕ Τρικάλων, κατά στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Υπομέτρο 19.2 - Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους της προκήρυξης και της προγραμματικής υπερδέσμευσης, αιτήθηκε την ανωτέρω ένταξη των πρώτων 60 Πράξεων συνολικού ύψους 14.670.731,61€ με ποσό δημόσιας δαπάνης 7.806.118,97€.

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - "ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε." κ. Χρήστος N.Σινάνης επεσήμανε ότι το ποσό της υπερδέσμευσης, το οποίο ξεπερνάει το 400% του αρχικού προϋπολογισμού και διατίθεται σε υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της περιοχής μας, αποτελεί μια σημαντική ανάσα για την τοπική κοινωνία, σε περιόδους μεγάλης οικονομικής δυσχέρειας και λόγω COVID, και μας δίνει τη δυνατότητα να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας που με τις επιχειρήσεις τους στηρίζουν την οικονομία του τόπου μας, και να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο Πρόγραμμα CLLD/LEADER με το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους στην 1η Πρόσκληση.

Επίσης ο Πρόεδρος κ. Σινάνης ευχαριστεί με τη σειρά του τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό και τον κ. Κ. Σκρέκα που ως τ. Υφυπουργός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνέβαλλαν με τις ενέργειές τους στην εξασφάλιση των πόρων, για τη στήριξη του τόπου μας μέσω του Προγράμματος CLLD/LEADER.

Η απόφαση ένταξης δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ “Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.” www.kenakap.gr., και στις ιστοσελίδες της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessalia-espa.gr) και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 (www.agrotikianaptixi.gr).

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν προσωπικά από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Στη συνέχεια η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., θα ενημερώσει τους δικαιούχους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν προκειμένου να προχωρήσουν στην υπογραφή συμβάσεων. Οι θετικά αξιολογημένες πράξεις που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση ένταξης, αναμένεται να ενταχτούν σε επόμενη χρονική στιγμή, κατόπιν νέας ανακατανομής πόρων.

 
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER
Σινάνης N.Χρήστος

Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


Καταγραφή Απόψεων, Προτάσεων & Ιδεών στο πλαίσιο Σχεδιασμού Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER Π.Ε. Τρικάλων

23 Ιανουαρίου 2023

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ AE έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του νέου τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER για την Π.Ε. Τρικάλων για τη νέα...

Μάθετε περισσότερα