Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Νέες εντάξεις 6 επιπλέον ιδιωτικών επενδύσεων στο Πρόγραμμα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

19 Νοεμβρίου 2021

Ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις των ιδιωτικών έργων με την ένταξη 6 νέων επενδύσεων της 1ης Πρόσκλησης του CLLD/LEADER στην ΠΕ Τρικάλων που υποβλήθηκαν στην Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. κατόπιν της υπογραφής της 1ης τροποποίησης απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Οι επενδυτές των νέων ενταγμένων πράξεων βρίσκονται σε επικοινωνία με τα στελέχη της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. για την προετοιμασία τους προκειμένου να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 66 Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικού ύψους 16,5 εκ. ευρώ με ποσό δημόσιας δαπάνης 8,83 εκ. ευρώ. Η υλοποίηση των επενδύσεων προχωράει με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό ενώ η ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. έχει ήδη ολοκληρώσει τις πληρωμές των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής ύψους 750 χιλ ευρώ.

Η πρόεδρος της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. κα Μπαντέκα - Νάνη Ευαγγελία, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως πρόεδρος της εταιρείας, παρέχει την αμέριστη στήριξή της για την ομαλή και επιτυχή πορεία υλοποίησης του προγράμματος CLLD / LEADER στην περιοχή, προκειμένου να ικανοποιηθούν κατά το μέγιστο και ταχύτερο δυνατό οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρηματιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν τη δύσκολη καθημερινότητα της κρίσης που έχει επιφέρει ο COVID 19.


Σχετικά αρχεία

Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


Καταγραφή Απόψεων, Προτάσεων & Ιδεών στο πλαίσιο Σχεδιασμού Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER Π.Ε. Τρικάλων

23 Ιανουαρίου 2023

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ AE έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του νέου τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER για την Π.Ε. Τρικάλων για τη νέα...

Μάθετε περισσότερα