Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER

3 Μαΐου 2019

H Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 για το νομό Τρικάλων ανακοινώνει την προδημοσίευση του σχεδίου της 1ης Πρόσκλησης για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα).

Η προδημοσίευση γίνεται μετά την σύμφωνη γνώμη του σχεδίου της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020.

Η οριστική πρόσκληση με τα κείμενα και παραρτήματα που τη συνοδεύουν, θα ανακοινωθεί σε επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία εγκρίσεων. Μετά την οριστικοποίησή της και  την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια της περιόδου υποβολής των επενδυτικών σχεδίων.

Η παρούσα προδημοσίευση πραγματοποιείται με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων.

Το σχέδιο της 1ης Πρόσκλησης  επενδύσεων ιδιωτικού χαρακτήρα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.kenakap.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην έδρα της εταιρείας μας, δ/νση: Ιωαννίνων 84, 42200, Καλαμπάκα, τηλ. 2432025370, e-mail: kenakap@kenakap.gr (υπεύθυνοι πληροφόρησης: κ. Κουτής Βάϊος, κ. Καζαντζής Ευριπίδης και κ. Θυμιάκου Γλυκερία).

Για την

Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ –«ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

Σινάνης Χρήστος


Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 22 Ιουνίου 2018, λήγει στις 31 Αυγούστου 2018

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ...

Μάθετε περισσότερα