Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΩΡΙΑΣ Έληξε

4 Δεκεμβρίου 2009, λήγει στις 14 Δεκεμβρίου 2009

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) (ΦΕΚ 3649/17-7-1992όπως τροποποιήθηκε με το 927/11-2-2008) με την υπ ́...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Έληξε

4 Δεκεμβρίου 2009, λήγει στις 14 Δεκεμβρίου 2009

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) (ΦΕΚ 3649/17-7-1992όπως τροποποιήθηκε με το 927/11-2-2008) με την υπ ́...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Έληξε

4 Δεκεμβρίου 2009, λήγει στις 14 Δεκεμβρίου 2009

Αναπτυξιακή Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) (ΦΕΚ 3649/17-7-1992όπως τροποποιήθηκε με το 927/11-2-2008) με την υπ ́...

Μάθετε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Έληξε

1 Αυγούστου 2008, λήγει στις 25 Αυγούστου 2008

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (KENAKAΠ Α.Ε.), , προτίθεται να προβεί στην επιλογή τριών (3)εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση έργου παροχής...

Μάθετε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έληξε

1 Αυγούστου 2008, λήγει στις 25 Αυγούστου 2008

Η αναπτυξιακή εταιρία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.)., στα πλαίσια :α) της ολοκλήρωσης της υλοποίησης των...

Μάθετε περισσότερα

Αρχείο